Уманський НУС | сьогодні: 29.06.2020

№1, 2016, 2016

1 Матусяк М.В. ОЦІНКА ВИДОВОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЕВНИХ АСОЦІАЦІЙ ПАРКУ ІМ. ГОРЬКОГО М. ВІННИЦІ
УДК: УДК 630:712.253(477.44), стор. 94-98, завантажень (561)
2 Ткач Л.І.
Бондар О.Б.
АНАЛІЗ ТИПІВ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ ВОДОЗБОРУ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
УДК: УДК 630*5, стор. 88-94, завантажень (314)
3 Марченко А.Б. ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОШИРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗБУДНИКІВ РОДУ FUSARIUM В АГРОБІОЦЕНОЗАХ CALLISTEPHUS CHINENSIS (L.) NEES.
УДК: УДК 632.24:582.998.16, стор. 81-88, завантажень (400)
4 Брощак І.С.
Пида С.В.
Бровко О.З.
Дзяба Г.М.
ВПЛИВ НОРМ І СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ВЕРМИСТИМ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КАРТОПЛІ
УДК: УДК 635.21:631.811, стор. 76-81, завантажень (499)
5 Карпенко В.П.
Притуляк Р.М.
Даценко А.А.
Івасюк Ю.І.
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРОВАНОЇ ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
УДК: УДК 581.17:633.16:632.954, стор. 72-76, завантажень (420)
6 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
ЗМІНА АРХІТЕКТОНІКИ КОЛОСУ, ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО
УДК: УДК 631.527.581.143:633.14, стор. 69-72, завантажень (190)
7 Миколайко В. П. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЮ
УДК: УДК 635.54:631.527, стор. 66-69, завантажень (244)
8 Колісник О.М. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ НА СТІЙКІСТЬ ДО ПУХИРЧАТОЇ САЖКИ
УДК: УДК 631.527.82:633.15, стор. 63-66, завантажень (185)
9 Бакуменко О.М.
Власенко В.А.
КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ЗА МАСОЮ 1000 НАСІНИН СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ З ПШЕНИЧНО-ЖИТНЬОЮ ТРАНСЛОКАЦІЄЮ 1AL/1RS
УДК: УДК 633.111.1«324»:631.527.53.2:631.524.84, стор. 59-63, завантажень (350)
10 Янченко І.А. ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОНАРДИ ДВІЙЧАСТОЇ НА ВИХІД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: УДК 631.526.3:633.8(477.7), стор. 54-59, завантажень (259)
11 Уліч О. Л. НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ СОРТУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ СТАЛЕВА
УДК: УДК 631:633:1.11, стор. 51-54, завантажень (205)
12 Вишневська Л. В.
Полторецький С.П.
РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
УДК: UDC 633.85.631.547, стор. 48-51, завантажень (185)
13 Демидась Г.І.
Демцюра Ю. В.
ФОРМУВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ СІЯНИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДОВОГО СКЛАДУ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА РІВНЯ ЇХ УДОБРЕННЯ
УДК: УДК 631.962.2:57:633.2, стор. 45-48, завантажень (213)
14 Яковенко Р.В.
Копитко П.Г.
ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДИХ НАСАДЖЕНЬ ТА ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ГРУШІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУНТОВОГО УДОБРЕННЯ Й ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
УДК: УДК 634.13.003.13:631.82, стор. 42-45, завантажень (225)
15 Копитко П.Г. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИДЕРАТІВ У ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕННЯХ
УДК: УДК 634.54:631.559, стор. 37-42, завантажень (170)
16 Балабак А.В.
Щетина М.А.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОРОЩУВАННЯ ЛИМОННИКА КИТАЙСЬКОГО (SCHISANDRA CHINENSIS (TURCZ.) BAILL.) ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБКИ БІОЛОГІЧНИМИ СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТУ
УДК: УДК 634.74:631.811:631.535, стор. 34-37, завантажень (294)
17 Балабак О.А. ЯКІСТЬ ТА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ОЛІЇ ГОРІХІВ ФУНДУКА
УДК: УДК 634.54:631.559, стор. 31-34, завантажень (214)
18 Патика В.П.
Копилов Є. П.
Скуловатов О. В.
ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ГРУНТОВОГО ГРИБА СHAETOMIUM GLOBOSUM
УДК: УДК 631.466:579.22, стор. 27-31, завантажень (285)
19 Новак А.В. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2014-2015 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ
УДК: УДК 551.5:477.46, стор. 24-27, завантажень (183)
20 Бомба М.Я. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ
УДК: УДК 631.51, стор. 20-24, завантажень (185)
21 Дубін О.М.
Василенко О.В.
ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОДИ ДЖЕРЕЛ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ У ЗОНІ ВПЛИВУ ТВАРИННИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ
УДК: ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОДИ ДЖЕРЕЛ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ У ЗОНІ ВПЛИВУ ТВАРИННИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ, стор. 16-20, завантажень (194)
22 Господаренко Г.М.
Черно О.Д.
ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
УДК: УДК 63311:631.8, стор. 11-16, завантажень (227)
23 Мінькова О.Г. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ ПЕРЕХОДУ ВІД ТРАДИЦІЙНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ДО ОРГАНІЧНОГО
УДК: УДК 631.147:338.432, стор. 3-11, завантажень (509)