Уманський НУС | сьогодні: 29.09.2020

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ МІСКАНТУСУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЯКОСТІ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Автор(и) Доронін В. А. , доктор с.-г. наук, професор, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Кравченко Ю. А., кандидат с.-г. наук, с.н.с., Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Дрига В. В. , , , Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Доронін В. В. , , молодший науковий співробітник Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Рубрика Рослинництво
рік 2017 номер журналу №2,2017
cторінки 19-25 індекс УДК 633.63: 631. 531.12
Індекс DOI
Аннотація У статті висвітлені питання особливостей росту та розвитку біоенергетичної культури міскантусу та приживлюваності ризом залежно від якості садивного матеріалу – кількості бруньок на ризомах, що висаджуються. Дослідженнями з’ясовано, що чим більше бруньок на ризомі, тим вищий відсоток їх приживлюваності. У середньому за три роки найвища приживлюваність – 57% була у ризом, які мали 9 і більше бруньок. У ризом з 4–8 бруньками вона була нижчою. Найнижча приживлюваність – 36 % була за висаджування ризом з 1–3 бруньками. Виявлено, що на приживлюваність ризом значно впливали погодні умови. Так, в 2016 р. вона була найнижчою в усіх варіантах, що зумовлено надмірним зволоженням грунту і утворенням цілих водяних блюдець, що призвело до вимокання та загнивання висаджених ризом. Міскантус погано сприймає високий рівень грунтових вод і надмірне зволоження, а в 2016 р. за квітень випало опадів 139,1%, а за травень 137,9 % від середнього багаторічного показника. Виявлено, що в усіх фазах розвитку культури наростання висоти рослин, площі асиміляційної поверхні листків, кількості листків, кількості пагонів проходило інтенсивніше за садіння ризом, що мали 9 і більше бруньок. За садіння ризом з 4-8 бруньками ці показники також були значно вищими, ніж в контролі (садіння ризом з 1-3 бруньками) але істотної різниці, порівняно з варіантом, де висаджували ризом з 9 і більше бруньками не було. За садіння ризом з 1–4 бруньками (контроль) між висотою рослин, площею листків, кількістю листків, кількістю пагонів, кількістю бруньок на ризомі та масою кореневища виявлені прямі сильні кореляційні зв’язки, коефіцієнт кореляції становив, відповідно – 0,95, 0,91, 0,58, 063 та 1,00. Аналогічні результати отримані за висаджування ризом, що мали 4–8 та 9 і більше бруньок. Тобто, збільшення наземної маси сприяло підвищенню наростання маси кореневища, а відповідно – виходу садивного матеріалу – ризом. За садіння ризом з 9 і більше бруньками найінтенсивніше наростала наземна маса міскантусу було і, відповідно – найбільшою була маса кореневища, яка становила 1339,6 г або в 2,5 рази більшою, ніж в контролі
Ключові слова висота рослин, площа листків, кількість листків, маса кореневища, коефіцієнт кореляції, ризом, бруньки
Завантажити файл    (завантажень: 150)