Уманський НУС | сьогодні: 27.06.2020

МОРФОБІОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, УРОЖАЙНІСТЬ І ТОВАРНІСТЬ ПЛОДІВ ФІЗАЛІСУ МЕКСИКАНСЬКОГО В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ГРУНТУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬЧУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор(и) Вдовенко С.А., доктор с.-г. наук, , Вінницький національний аграрний університет
Полутін О. О. , , , Вінницький національний аграрний університет
Рубрика Овочівництво
рік 2018 номер журналу №1, 2018
cторінки 53-57 індекс УДК 004:630*5
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2018-1-53-57 (Лінк)
Аннотація Розвиток овочівництва стримується відсутністю сучасних технологій, які забезпечують стабільну врожайність незалежно від погодних умов. Фізаліс є малопоширеною рослиною, його вирощування стримується, насамперед невеликою кількістю сортів, відсутністю адаптованих елементів технології вирощування. Для реалізації біологічного потенціалу фізалісу мексиканського в ґрунтово–кліматичних умовах північної провінції Правобережного Лісостепу важливе значення має розробка та впровадження у виробництво технології вирощування. Така технологія в умовах регіону вивчена недостатньо. У зв’язку з цим вивчення залежності продуктивності рослини від сорту та різних елементів технології вирощування є своєчасним і актуальним завданням. Мета. Розробка і оптимізація елементів технології вирощування фізалісу мексиканського до умов відкритого ґрунту північної провінції Правобережного Лісостепу України. Методи: польовий, лабораторний, лабораторно–польовий, статистичний. Результати. Вивчався вплив мульчуючих матеріалів на морфобіометричні показники, врожайність і товарність сортів фізалісу мексиканського Ліхтарик і Ананасовий. В якості мульчуючих матеріалів використано агроволокно білого кольору, поліетиленову плівку чорного кольору, пшеничну солому та водоутримуючі гранули «Аквод». За вирощування сорту Ліхтарик, застосування пшеничної соломи та поліетиленової плівки чорного кольору за вирощування сорту Ліхтарик забезпечується оптимально раннє проходження процесів росту і розвитку рослин. Використання водоутримуючих гранул «Аквод» сприяє істотному збільшенню висоти рослини до 84,0 см (сорт Ліхтарик) і 80,0 см (сорт Ананасовий). Агроволокно білого кольору, поліетиленова плівка чорного кольору, пшенична солома та водоутримуючі гранули «Аквод» під час цвітіння рослини істотно збільшують діаметр стебла до 1,0 см. Найбільшу кількість, масу та діаметр плода одержується за використання пшеничної соломи під час вирощування сорту Ананасовий. Більшою площею листкової поверхні характеризуються рослини сорту Ліхтарик за використання агроволокна білого кольору, а більшим вмістом сухої речовини у вегетативних органах – сорт Ананасовий. Істотно вищу врожайність плодів 28,9 т/га формує сорт Ліхтарик за умови мульчування ґрунту пшеничною соломою, проте більшу товарність плодів 94,5 % отримують у сортів Ліхтарик і Ананасовий за використання агроволокна білого кольору. Висновки. Використання поліетиленової плівки чорного кольору та пшеничної соломи пришвидшує проходження основних фенологічних фаз росту та розвитку рослини фізалісу мексиканського. Агроволокно білого кольору сприяє в збільшенні площі листка, сухої речовини та товарності плодів. Застосування в якості мульчі пшеничної соломи забезпечує збільшення кількості плодів на рослині, маси та діаметру плода і загальної врожайності. Водоутримуючі гранули «Аквод» збільшують висоту рослини під час плодоношення.
Ключові слова фізаліс, морфологічні і біометричні показники, врожайність плодів, товарність
Завантажити файл    (завантажень: 156)