Уманський НУС | сьогодні: 06.10.2020

ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У КОРМІ РІЗНИХ ВИДІВ ЕСПАРЦЕТУ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ

Автор(и) Демидась Г.І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Лихошерст Е. С., , , Національний університет біоресурсів і природокористування України
Бурко Л. М., канд. с.-г. наук, , Національний університет біоресурсів і природокористування України
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2019 номер журналу №1, 2019
сторінки 54-58 індекс УДК 633.361: 631.5
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2019-1-54-58 (Лінк)
Аннотація Висвітлено результати досліджень щодо впливу мінеральних добрив та інокуляції на розвиток кореневої системи еспарцету посівного, закавказького та піщаного за вирощування на зелений корм. Експериментальна частина роботи виконана упродовж 2016-2018 рр. Дослідні ділянки було закладено на чорноземах типових малогумусних великопилуватих легкосуглинкових за механічним складом, які характеризуються високим вмістом валових і рухомих форм поживних речовин. Погодні умови в роки проведення досліджень були достатньо складними для вирощування багаторічних трав. Близьку до норми кількість опадів спостерігали лише 2016 р. Проте підвищена температура повітря не сприяла високій врожайності багаторічних трав. Встановлено, що найвищі показники вмісту органічних сирих речовин у кормі в період повного цвітіння мали травостої еспарцету Піщаного виду сорту Смарагд, а вміст безазотистих екстрактивних речовин (БЕР) мав найменші показники. З внесенням мінеральних добрив спостерігали тенденцію до збільшення вмісту органічних речовин у кормі незалежно від виду еспарцету. Вміст мінеральних елементів в кормі істотно залежав від виду еспарцету та внесення мінеральних добрив. З внесенням мінеральних добрив вміст всіх визначених мінеральних елементів зростав не залежно від виду еспарцету.
Ключові слова еспарцет посівний, еспарцет закавказький, еспарцет піщаний, удобрення, травостій, урожайність
Завантажити файл    (завантажень: 88)