Уманський НУС | сьогодні: 30.09.2020

МОРФОГЕНЕЗ ПРОРОСТКІВ І ПОСІВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСІННЯ БОБІВ КОРМОВИХ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕТАРДАНТІВ

Автор(и) Шевчук О. А., кандидат біологічних наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет
Ходаніцька О. О., кандидат с.-г. наук., старший викладач, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ткачук О. О., кандидат біологічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вергеліс В. І., , , Вінницький національний аграрний університет
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2019 номер журналу №2, 2019
сторінки 43-47 індекс УДК 581.4:633.35:631.811.98
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2019-2-43-47 (Лінк)
Аннотація У технологічному процесі застосування ретардантів є перспективним для підвищення врожайності різних сільськогосподарських культур. Метою нашої роботи було вивчення впливу різних за механізмом дії препаратів інгібіторного типу на морфогенез проростів і посівні характеристики насіння бобів кормових. Дослідження проводили на культурі бобів кормових сорту Візир. Здійснено передпосівне оброблення насіння водними розчинами есфону (0,2 %), хлормекватхлориду (0,5 %) та тебуконазолу (0,5 %), а контрольний варіант – водою. У процесі досліджень визначено енергію та схожість проростання насіння, довжину гіпокотиля та головного кореня проростків, діаметр кореневої шийки. Встановлено, що передпосівне оброблення насіння ретардантами есфоном (0,2 %), хлормекватхлоридом (0,5 %) та тебуконазолом (0,5 %) призводить до суттєвих змін у морфогенезі проростків культури бобів кормових. Препарати пригнічують ріст гіпокотиля та зменшують довжину головного кореня. Найбільший рістгальмівний ефект виявлений при застосуванні триазолпохідного ретарданту тебуконазолу (0,5 %). Досліджено, що ретарданти підвищують енергія проростання, проте практично не впливають на показник схожості насіння. Найбільш чіткий ефект підвищення енергії проростання насіння спостерігався за дії тебуконазолу (0,5 %). Актуальним залишається питання вивчення впливу ретардантів нового покоління на продуктивність різних сортів бобових культур.
Ключові слова ретарданти, морфогенез, схожість та енергія проростання, боби кормові
Завантажити файл    (завантажень: 70)