Уманський НУС | сьогодні: 01.10.2020

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ РІВНЯ ПРОЯВУ КОМПЛЕКСУ ОЗНАК ІНТЕРЕСУ БЕЗНАСІННЕВИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУВАННЯ В СЕЛЕКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и) Ковальова І. А., кандидат с.-г. наук, завідуюча відділу селекції, генетики та ампелографії, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова»
Скрипник В. В., , , Національний науковий центр “Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова”
Герус Л. В., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції, генетики та ампелографії, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова»
Мулюкіна Н. А., доктор с.-г. наук, , Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова»
Рубрика 203 "Садівництво і виноградарство"
рік 2019 номер журналу №2, 2019
сторінки 103-109 індекс УДК 634.836:581.522.4
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2019-2-103-109 (Лінк)
Аннотація В статті розглядається можливість створення українських високоадаптивних та високопродуктивних сортів безнасінного винограду на основі кращих інтродукованих генотипів, віддалених за географічним та генетичним походженням. З огляду на сучасні світові тенденції селекції винограду та необхідність поповнення автохтонного сортименту безнасінневих сортів, проведено оцінку 35 сортів винограду з 12 країн походження. У Центрі генетичних ресурсів України зареєстровано базу даних за ознакою «безнасінність». Доведено можливість ефективного використання сучасного селекційного і природнього генетичного різноманіття по відношенню до стрес-факторів для розробки успішної стратегії добору, створення і розмноження найбільш пристосованих до конкретних умов культивування сортів винограду. Оптимізовано прийоми виконання селекційного завдання за допомогою моделювання основних критеріїв добору і встановлення кореляційних зав’язків між ознаками інтересу. За комплексом ознак виділені високотехнологічні, екологічно-пластичні безнасінні генотипи, які в умовах Північного Причорномор’я проявили ознаки не нижче заданого моделлю рівня урожайність не нижче – 12 т/га, товарність не нижче – 70 %, середня маса грона не менше – 350 г. та ін.: ”Кишмиш таїровський”, “Мєчта”, “Beogradska besemena”, “Mars”, “Marquis”, “Jupiter”, “Venus”, “Кишмиш лучистий”, “Rusensko bez seme”, “Rusalka 3”, “Flame seedless”, ”Glenora”, ”Attika”. Визначено перспективність використання названих сортів у селекційному процесі як батьківських компонентів при створенні безнасінних високоадаптивних та високопродуктивних сортів української селекції.
Ключові слова виноград, сорт, генотип, безнасінневість, продуктивність, технологічність, адаптивність, стрес-фактор, стрес-толерантність
Завантажити файл    (завантажень: 65)