Уманський НУС | сьогодні: 01.10.2020

ВПЛИВ ЙОНІВ КАДМІЮ НА ФЕНОЛОГІЧНУ ДИНАМІКУ АКТИВНОСТІ ПЕРОКСИДАЗИ У ЛИСТКАХ BETA VULGARIS L. ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ ТА МЕЛІОРАНТІВ

Автор(и) Снітинський В. В., доктор біологічних наук, професор, Львівський національний аграрний університет
Дидів А. І., кандидат с.-г. наук, , Львівський національний аграрний університет
Качмар Н. В., кандидат с.-г. наук, доцент, Львівський національний аграрний університет
Багдай Т. В., кандидат с.-г. наук, , Львівський національний аграрний університет
Рубрика 101 "Екологія"
рік 2019 номер журналу №2, 2019
сторінки 69-74 індекс УДК 504.064:635.112/631.8
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2019-2-69-74 (Лінк)
Аннотація У статті наведено результати досліджень впливу йонів Cd2+ на фенологічну динаміку активності пероксидази у листках буряка столового (Beta vulgaris L.) за використання добрив та меліорантів в умовах польового модельного досліду. Доведено, що токсикодинаміка кадмію пов’язана з активністю пероксидази у листках буряка столового, як індикатора стресових станів рослин до фітотоксичної дії йонів Cd2+. У роботі науково обґрунтовано, що активність пероксидази у листках буряка столового змінювалася за основними фазами розвитку і залежала від концентрації кадмію у рослинах, внесених добрив та меліорантів, а також від змодельованих рівнів забруднення ґрунту цим важким металом. Визначено, що із збільшенням рівнів змодельованого забруднення грунту кадмієм активність пероксидази у листках буряка столового збільшилась у всіх варіантах досліду. Виявлено середню за силою зв’язку кореляцію між концентрацією кадмію у рослинах Beta vulgaris L. та активністю пероксидази за фазами вегетації. Встановлено, що за внесення органічної та органо-мінеральної системи удобрення на фоні вапнування грунту у нормі Біогумус 4,0 т/га + СаСО3 5,0 т/га та N34P34K34 + Біогумус 2,0 т/га + СаСО3 5,0 т/га спостерігається найменша концентрація йонів Cd2+ у рослинах буряка столового на всіх рівнях змодельованого забруднення грунту, що позитивно позначилося на ростових процесах, підвищенні урожайності та якості продукції
Ключові слова пероксидаза, йони кадмію, буряк столовий, вапнування грунту, система удобрення
Завантажити файл    (завантажень: 47)