Уманський НУС | сьогодні: 29.08.2019

Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online), ISSN 2310-046X (Print)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва» !

«Вісник Уманського національного університету садівництва» - науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів.

  Сучасний розвиток суспільства, що супроводжується зростанням кількості населення Землі, кліматичними змінами, виснаженням природних ресурсів вимагає пошуку нових ефективних механізмів забезпечення життєдіяльності людини. При цьому на першому місці стоїть забезпечення населення планети продовольством в достатній кількості та відповідній якості. Цього можна досягнути лише за умови інтенсивного розвитку інноваційних технологій в галузі сільського господарства.

  Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому даний журнал слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

  На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

  З повагою, головний редактор журналу, доктор с.-г. наук, професор Карпенко Віктор Петрович

Шановні друзі! Повідомляємо Вас, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» віднесено до категорії Б відповідно до наказу МОН від 11.07.2019 р. №975

Останній номер - №1, 2019

1 Шевчук О. А.
Ткачук О. О.
Ходаніцька О. О.
Сакалова Г. В.
Вергеліс В. І.
МОРФО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ PHASEOLUS VULGARIS L. ЗА ДІЇ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-3-8
УДК: 581.4:635.652:631.811.98, стор. 3-8, завантажень (3)
2 Дрига В. В. ВОЛОГІСТЬ ҐРУНТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ АБСОРБЕНТУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ МІСКАНТУСУ ГІГАНСЬКОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-9-14
УДК: 633.282: 620.952, стор. 9-14, завантажень (3)
3 Бомба М.Я.
Бомба М. І.
БУР’ЯНИ В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЩОДО КОНТРОЛЮВАННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-15-20
УДК: 631.522:581.526.65:50 2.175, стор. 15-20, завантажень (4)
4 Семенченко О. Л.
Заверталюк В. Ф.
Богданов В. П.
ВИРОЩУВАННЯ КАБАЧКА ЗА УЩІЛЬНЕНИХ ПОСІВІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-21-24
УДК: 635.1:635.62:633.41:635.67:635.047, стор. 21-24, завантажень (2)
5 Паламарчук І. І. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПАТИСОНА (CUCURBITA PEPO VAR. MELOPEPO L.) ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-25-28
УДК: 635.621:631.53.04(477.4-292.485), стор. 25-28, завантажень (4)
6 Костецька К.В.
Осокіна Н.М.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПРЯНОСМАКОВИХ РОСЛИН
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-29-32
УДК: 635.7:664.84, стор. 29-32, завантажень (4)
7 Новак А.В.
Усик С.В.
Єщенко В.О.
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІЩЕННЯ В СІВОЗМІНАХ НА ПІВДНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-33-36
УДК: 631.522, стор. 33-36, завантажень (3)
8 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Бойко В. П.
ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-37-43
УДК: 631.8.022.3, стор. 37-43, завантажень (6)
9 Бахмат М. І.
Падалко Т. О.
Вишневська Л. В.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОСЛІДЖУВАНИХ ЧИННИКІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-44-47
УДК: 633.88:582.998.2:338.43:631.559(477.43/.44+477.84/.85), стор. 44-47, завантажень (2)
10 Вересенко О. М.
Полторецький С.П.
Полторецька Н. М.
Кононенко Л.М.
Кравченко В.С.
НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ БІЛОГО (LUPINUS ALBUS L.) ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕРБІЦИДНОГО ВПЛИВУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-48-53
УДК: 633.367:631.53.02:632.954, стор. 48-53, завантажень (6)
11 Демидась Г.І.
Лихошерст Е. С.
Бурко Л. М.
ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У КОРМІ РІЗНИХ ВИДІВ ЕСПАРЦЕТУ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-54-58
УДК: 633.361: 631.5, стор. 54-58, завантажень (2)
12 Чинчик О.
Оліфірович В.
Кравченко В.С.
Кононенко Л.М.
БОТАНІЧНИЙ СКЛАД І ВРОЖАЙНІСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-59-64
УДК: 633.2.03, стор. 59-64, завантажень (4)
13 Карпенко В.П.
Сухомуд О.Г.
Кравець І.С.
Жиляк І. І.
Адаменко Д. М.
БАГАТОРІЧНА ПШЕНИЦЯ ‒ СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-65-69
УДК: 633.113.9:631.584.5, стор. 65-69, завантажень (6)
14 Овчарук В. І.
Мулярчук О. І.
М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Кравченко В.С.
Климович Н.М.
ПОЄДНАННЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОДОБРИВАМИ З ФУНГІЦИДАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ РОСЛИН БУРЯКА СТОЛОВОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-70-75
УДК: 635.11:631.81.095.337:631.559, стор. 70-75, завантажень (3)
15 Бондар О.Б.
Румянцев М. Г.
КОРІННІ Й ПОХІДНІ ТИПИ ДЕРЕВОСТАНІВ У НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ТИПАХ ЛІСУ НА ВОДОЗБОРАХ РІЧОК ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-76-81
УДК: 630.182, стор. 76-81, завантажень (9)
16 Шлапак В. П.
Парубок М.І.
Масловата С. А.
Коджебаш А. В.
РОСЛИННІСТЬ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ДРУЖБА» ДП «УМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-82-88
УДК: 712.4(477.46), стор. 82-88, завантажень (5)
17 Українець О. А.
Поліщук В.В.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОРТІВ ТРОЯНД В УКРАЇНІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-89-93
УДК: 631.526.3:582.711.712.(091), стор. 89-93, завантажень (2)
18 Кириленко Л.В. ЗБУДНИКИ ГРИБНИХ ХВОРОБ КОЗЛЯТНИКУ СХІДНОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-94-97
УДК: 579.64:631.461.5:633.31/37, стор. 94-97, завантажень (1)
19 Круть В. В.
Ястремська Л. С.
Гирич Я. А.
Варнашова Н. Ю.
ВИДІЛЕННЯ ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ СОНЯШНИКУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-98-102
УДК: 579.841:632.35:633.85, стор. 98-102, завантажень (1)
20 Мостов’як І.І.
Шевченко Ж.П.
Адаменко Д. М.
Сухомуд О.Г.
Мостов’як С.М.
Крикунов І. В.
Кравець І.С.
Суханов С. В.
Фоменко О. О.
Кравченко О. В.
Чухрай Р. В.
Медвідь В. С.
ПРИРОДООХОРОННІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ВІД ФІТОФАГІВ – ВЕКТОРІВ ВІРУСНОЇ ТА МІКОПЛАЗМОВОЇ ІНФЕКЦІЇ НА БІОЦЕНОТИЧНИХ ПРИНЦИПАХ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-103-111
УДК: 502.13:632.9(477.46), стор. 103-111, завантажень (4)
21 Копитко П.Г.
Яковенко Р.В.
УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ЯБЛУНІ СОРТУ КАЛЬВІЛЬ СНІГОВИЙ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ В ПОВТОРНО ВИРОЩУВАНОМУ НАСАДЖЕННІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-112-116
УДК: 634.11: 631.8, стор. 112-116, завантажень (4)
22 Мельник О.В.
Дрозд О.О.
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ГРУШ СОРТУ ЯНІС ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ ЗБОРУ, ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ Й ОБРОБКИ ІНГІБІТОРОМ ЕТИЛЕНУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-117-123
УДК: 664.8.037.1:634.13:631.811.98:577.17, стор. 117-123, завантажень (5)
23 Осокіна Н.М.
Герасимчук О.П.
Стратуца Я. С.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ГІБРИДУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-124-128
УДК: 664.784:631.526.3, стор. 124-128, завантажень (1)
24 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Полянецька І.О.
Желєзна В.В.
БОРОШНОМЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА СОРТІВ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-129-134
УДК: 664.003.12:633.111:631.84, стор. 129-134, завантажень (4)