Уманський НУС | сьогодні: 26.06.2020

Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online), ISSN 2310-046X (Print)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва» !

«Вісник Уманського національного університету садівництва» - науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів.

  Сучасний розвиток суспільства, що супроводжується зростанням кількості населення Землі, кліматичними змінами, виснаженням природних ресурсів вимагає пошуку нових ефективних механізмів забезпечення життєдіяльності людини. При цьому на першому місці стоїть забезпечення населення планети продовольством в достатній кількості та відповідній якості. Цього можна досягнути лише за умови інтенсивного розвитку інноваційних технологій в галузі сільського господарства.

  Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому даний журнал слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

  На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

  З повагою, головний редактор журналу, доктор с.-г. наук, професор Карпенко Віктор Петрович

Шановні друзі! Повідомляємо Вас, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» віднесено до категорії Б відповідно до наказу МОН від 11.07.2019 р. №975

Останній номер - №1, 2020

1 Алмашова В. С.
Євтушенко О. Т.
Онищенко С. О.
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ РИЗОТОРФІН
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-3-5
УДК: 631.82:631.6, стор. 3-5, завантажень (1)
2 Гораш О. С.
Климишена Р. І.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ФРІАБІЛІТИВНОСТІ ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ВІД ВПЛИВУ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-6-10
УДК: 633.16«321»: 004.12: 631.81, стор. 6-10, завантажень ()
3 Дегтярьов В. В.
Дегтярьов Ю. В.
Рєзнік С. В.
СЕЗОННА ДИНАМІКА ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗА УМОВ РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-11-16
УДК: 631.437.31:631.445.4, стор. 11-16, завантажень ()
4 Карпенко В.П.
Притуляк Р.М.
Даценко А.А.
ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ Й УРОЖАЙНОСТІ ПОСІВІВ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-17-20
УДК: 581.144.4:633:582.665.3:477.4, стор. 17-20, завантажень ()
5 Строяновський В. С. ПОКАЗНИКИ СТРУКТУРИ РОСЛИН ТА УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ФЕНХЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-21-24
УДК: 635.757:631.5(292.485)(477), стор. 21-24, завантажень ()
6 Кур’ята В. Г.
Кушнір О. В.
ДІЯ 1-НАФТИЛОЦТОВОЇ КИСЛОТИ НА МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО СОРТУ АНТЕЙ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-25-29
УДК: 581.1[661.162.65:582.672.61], стор. 25-29, завантажень ()
7 Любич В.В.
Войтовська В. І.
Климович Н.М.
Третьякова С. О.
ФОРМУВАННЯ ПОСІВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА СОРГО ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-30-35
УДК: 633.17:631.527.5:631.5(477.7), стор. 30-36, завантажень ()
8 Мартинова Н. В.
Лихолат Ю. В.
Кабар А. М.
Рула І. В.
Григорюк І. П.
АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЛАКОВИХ ВИДІВ РОСЛИН SORGHASTRUM NUTANS, PENNISETUM SETACEUM ТА SPODIOPOGON SIBIRICUS В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ СТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-37-41
УДК: 58.006.581.552.4, стор. 37-41, завантажень ()
9 Мартинюк А. Т. ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ГРУНТУ І ВРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-42-46
УДК: 633.63 : 631.559, стор. 42-46, завантажень ()
10 Новак В.Г.
Новак А.В.
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2018–2019 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-47-49
УДК: 551.5:477.46, стор. 47-49, завантажень (1)
11 Окрушко С. Є. ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ МАРС EL НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ТОВАРНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ МОРКВИ СТОЛОВОЇ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-50-53
УДК: 631.811.98:631.559:635, стор. 50-53, завантажень ()
12 Паламарчук І. І. ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ БУРЯКУ СТОЛОВОГО В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-54-58
УДК: 635.11:631.53.04:631.559[477.4+292.485], стор. 54-58, завантажень ()
13 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
ВПЛИВ МОРФОТИПУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ СТВОРЕНИХ ЗРАЗКІВ ЖИТА ОЗИМОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-59-63
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 59-63, завантажень ()
14 Ткачук О. П. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБ’ЄМНОЇ МАСИ ҐРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-64-66
УДК: 633.26/.29. 631.425.4, стор. 64-66, завантажень ()
15 Ткачук О. П.
Демчук О. А.
Кравченко В.С.
ВПЛИВ СТРУКТУРОВАНОЇ ВОДИ НА ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАННЯ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ РЕДЬКИ ПОСІВНОЇ (RAPHANUS SATIVUS L.)
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-67-70
УДК: 612.393.3:631.53.01:635.15, стор. 67-70, завантажень ()
16 Шарипіна Я. Ю.
Боровська І. Ю.
Парій Я. Ф.
Парій Ю. О.
Бабич В. О.
Сірко А. С.
Наконечна М. С.
Костенко Ю. С.
МІНЛИВІСТЬ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК У СТІЙКИХ ДО ГЕРБІЦИДІВ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ СЕЛЕКЦІЇ ТОВ «ВНІС» В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ І ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-71-80
УДК: 633.854.78:631.527, стор. 71-80, завантажень ()
17 Полторецький С.П.
Полторецька Н. М.
Кононенко Л.М.
Третьякова С. О.
Білоножко В.Я.
ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАСІННЯ ПРОСА
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-81-84
УДК: 633.171:631.52, стор. 81-84, завантажень ()
18 Василишина О.В. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПЛОДІВ ВИШНІ МЕТОДОМ ХАРРІНГТОНА
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-85-89
УДК: 664.8.032 : 634.23, стор. 85-89, завантажень ()
19 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Желєзна В.В.
Полянецька І.О.
ВИХІД І ЯКІСТЬ КРУП’ЯНИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-90-97
УДК: 664.003.12:633.111:631.84, стор. 90-97, завантажень ()
20 Одарченко Д. М.
Соколова Є. Б.
Ковалевська Н. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ РІЗНИХ СОРТІВ ПОЛУНИЦІ ДО ТА ПІСЛЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-98-102
УДК: 544.02-047.37:634.75:664.8.037.5, стор. 98-102, завантажень ()
21 Мостов’як І.І. ВПЛИВ ГІДРОТЕРМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОШИРЕННЯ І РОЗВИТОК ХВОРОБ В АГРОЦЕНОЗІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-103-108
УДК: 581.132:[633.34:632.952:631.87(477.46)], стор. 103-108, завантажень ()
22 Ткачук О. П.
Разанова А. М.
ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ Pb У ЛИСТКОВІЙ МАСІ ТА НАСІННІ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (SILYBUM MARIANUM)
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-109-112
УДК: 574.24, стор. 109-112, завантажень ()
23 Бредіхіна Ю.Л.
Туровцева Н. М.
Кобець О. В.
АСОРТИМЕНТ РОСЛИН ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРНОГО РУТАРІЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-113-118
УДК: 635.914, стор. 113-118, завантажень ()
24 Кобець О. В.
Бредіхіна Ю.Л.
Васильєва Т. М.
ПРОЄКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО БУДІВНИЦТВА СКВЕРУ У ХОРТИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. ЗАПОРІЖЖЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-119-123
УДК: 630.232.22, стор. 119-123, завантажень ()
25 Матусяк М.В.
Варгатюк О. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ДЕКОРАТИВНОСТІ ТА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ РОДУ FORSYTHIA VAHL. В УМОВАХ БІОСТАЦІОНАРУ ВНАУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-124-128
УДК: 582.946.3:631.117.4:378, стор. 124-128, завантажень ()
26 Іванова Т. В.
Патика М. В.
Туліветрова К. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ ТА КОНТРОЛЬ ЇХ ПОШИРЕННЯ У БІОТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ КУЛЬТИВУВАННЯ ПЕЧЕРИЦЬ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-129-132
УДК: 632.3:606:63:635.8, стор. 129-132, завантажень ()
27 Медвідь В. С. ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІД ТРИПСА ПШЕНИЧНОГО У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-133-137
УДК: 633.11. 632, стор. 133-137, завантажень ()
28 Мостов’як С.М.
Попроцька В. М.
ШКІДНИКИ СУНИЦІ, ЯК ФАКТОР ЗНИЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КУЛЬТУРИ, В УМОВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-138-141
УДК: 634.75; 632.934, стор. 138-141, завантажень ()