Уманський НУС | сьогодні: 27.06.2020

Фізіологія рослин

наука, що вивчає всі процеси діяльності та функції рослинного організму, їх взаємозв'язки та зв'язки з навколишнім оточенням

 

1 Карпенко В.П.
Шутко С. С.
ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ РОСЛИН СОРИЗУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІЦИДУ І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН №2, 2018 2018, УДК: 633.174:581.1:631.348:631.811.98, стор. 68-73, завантажень (98)
2 Карпенко В.П.
Коробко О. О.
ПРОДУКТИВНІСТЬ НУТУ ЗА ВПЛИВУ ГЕРБІЦИДУ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ №2, 2018 2018, УДК: 633.31/37: 58.04: 631.95: 31.811.98, стор. 64-68, завантажень (99)
3 Карпенко В.П.
Павлишин С. В.
ПІГМЕНТНА СИСТЕМА ПШЕНИЦІ ПОЛБИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІЦИДУ ПРІМА ФОРТЕ 195 І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ВУКСАЛ БІО VITA №1, 2018 2018, УДК: 612.015.4:633.11:632.954:631.811.98, стор. 100-103, завантажень (205)
4 Буйна О.І.
Рогач В. В.
Кур’ята В. Г.
ФОРМУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОМІДОРІВ ЗА ДІЇ ТЕБУКОНАЗОЛУ №2, 2016 2016, УДК: [581.1:582.926.2]:661.162.65, стор. 72-76, завантажень (304)
5 Брощак І.С.
Пида С.В.
Бровко О.З.
Дзяба Г.М.
ВПЛИВ НОРМ І СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ВЕРМИСТИМ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КАРТОПЛІ №1, 2016 2016, УДК: УДК 635.21:631.811, стор. 76-81, завантажень (498)
6 Карпенко В.П.
Притуляк Р.М.
Даценко А.А.
Івасюк Ю.І.
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРОВАНОЇ ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН №1, 2016 2016, УДК: УДК 581.17:633.16:632.954, стор. 72-76, завантажень (420)
7 Рогач Т. І. Вплив суміші хлормекватхлориду і трептолему на якість продукції Helianthus Annuus L. №2, 2015 2015, УДК: [633.854.78:631.811.98]:577.1, стор. 80-83, завантажень (228)
8 Грицаєнко З.М.
Підан Л.Ф.
Анатомо-морфологічні зміни в листках соняшника за комплексної дії гербіциду Фюзилад форте 150 і регулятора росту рослин Радостим №2, 2015 2015, УДК: 581.4:582.998.16:632.954:631.811.98, стор. 76-80, завантажень (194)
9 Карпенко В.П.
Притуляк Р.М.
Мостов’як І.І.
Ростові процеси тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим №2, 2015 2015, УДК: 632.954:631.811.98:633.19, стор. 73-76, завантажень (294)
10 Рогач В. В.
Попроцька І. В.
Рогач Т. І.
Кур’ята В. Г.
Дія ретардантів на морфофізіологічні показники, продуктивність та період спокою картоплі №1 2015, УДК: [581.1:582.926.2]:661.162.65, стор. 51-55, завантажень (287)
11 Карпенко В.П.
Просянкін Д. І.
Ліпопероксидаційні та антиоксидантні процеси в рослинах вівса голозерного за дії біологічно активних речовин №1 2015, УДК: 582.675.5: 661.162.65/66, стор. 47-51, завантажень (246)
12 Поливаний С. В.
Кур’ята В. Г.
Формування фотосинтетичного апарату, насіннєва продуктивність та якість олії маку олійного за дії Емістиму С №1 2015, УДК: 582.675.5: 661.162.65/66, стор. 43-47, завантажень (193)
13 Богдан М. М.
Карпенко В.П.
Гуляєва Г. Б.
Вплив комплексних хелатних добрив на функціональну активність тканин коренів і зернову продуктивність рослин пшениці м'якої озимої №1 2015, УДК: 581.1:631.8, стор. 37-43, завантажень (279)
14 Голодрига О.В.
Леонтюк І.Б.
Розборська Л. В.
Заболотний О.І.
Заболотна А. В.
Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за умов комплексного застосування гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан та мікробіологічного препарату Ризобофіт №1 2015, УДК: 632.954:633.34:631.811.98, стор. 32-37, завантажень (233)
15 Манушкіна Т.М. Морфогенетичні реакції Lavandula angustifolia Mill. у культурі ізольованих апікальних меристем in vitro №2 2014, УДК: 601.2:576.31:633.812, стор. 95-100, завантажень (164)
16 Леонтюк І.Б.
Голодрига О.В.
Заболотний О.І.
Вплив інокуляції насіння на активність антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз пшениці озимої та сої №2 2014, УДК: 581.141:581.165.7:577.15:633.11:633.34, стор. 90-95, завантажень (293)
17 Заболотний О.І.
Леонтюк І.Б.
Заболотна А. В.
Голодрига О.В.
Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 №2 2014, УДК: 633.15:632.954:631.811.98, стор. 85-90, завантажень (334)
18 Грицаєнко З.М.
Івасюк Ю.І.
Анатомічна будова рослин сої за інтегрованого застосування гербіциду із рістстимулювальними препаратами №2 2014, УДК: 633.34:632.954:661.162.6, стор. 80-85, завантажень (336)