Уманський НУС | сьогодні: 29.06.2020

№1, 2018, 2018

1 Бомба М.Я.
Бомба М.І.
ДОСВІД І НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-3-8
УДК: 631.51:631.58:631.83:632:632.15, стор. 3-8, завантажень (155)
2 Кирилюк В.П. ДИНАМІКА ЗАПАСІВ ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ І ВОДОСПОЖИВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-9-15
УДК: 631.554: 631.67: 633.11 (477.46), стор. 9-15, завантажень (113)
3 Єщенко В.О.
Усик С.В.
СІВОЗМІНИ ЧЕРКАЩИНИ: ЧИ БУТИ ЇМ НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИМИ?
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-16-18
УДК: 631.582:631.153, стор. 16-18, завантажень (94)
4 Рідей Н.М.
Горбатенко Л. Ю.
Горбатенко А. А.
ЯКІСНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ СЛАБОСОЛОНЦЮВАТИХ СЕРЕДНЬОСУГЛИНКОВИХ ЧОРНОБАЇВЩИНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-19-22
УДК: 504.53.064.3:631.445.4(477.46), стор. 19-22, завантажень (108)
5 Полторецький С.П.
Бурдига В. М.
Білоножко В.Я.
ВПЛИВ СТРОКУ І СПОСОБУ СІВБИ НА ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАЦІЇ СОРГО ЗЕРНОВОГО І СОРИЗУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-23-28
УДК: 633.174:631.5, стор. 23-28, завантажень (117)
6 Павліченко А. А. ЗМІНА ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ СІВОЗМІНИ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-29-32
УДК: 631.51/.582:631.8:633/635, стор. 29-32, завантажень (110)
7 Тарасюк В. А.
Строяновський В. С.
Безвіконний П.В.
Кравченко В.С.
ФОРМУВАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-33-37
УДК: 633.88:582.998(292.485), стор. 33-37, завантажень (136)
8 Паламарчук В. Д. ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗА МАСОЮ 1000 ЗЕРЕН ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-38-42
УДК: 633.15: 631.527.5: 631.527, стор. 38-42, завантажень (164)
9 Хоменко С.О.
Кочмарський В. С.
Федоренко І.В.
Федоренко М.В.
СТАБІЛЬНІСТЬ І ПЛАСТИЧНІСТЬ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-43-47
УДК: 633.11:631.559:631.529, стор. 43-47, завантажень (119)
10 Буйний О.В.
Кур’ята В. Г.
ВПЛИВ 1-НОК НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТОМАТІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-48-52
УДК: 581.1:[661.162.65:582.930.12], стор. 48-52, завантажень (97)
11 Вдовенко С.А.
Полутін О. О.
МОРФОБІОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, УРОЖАЙНІСТЬ І ТОВАРНІСТЬ ПЛОДІВ ФІЗАЛІСУ МЕКСИКАНСЬКОГО В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ГРУНТУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬЧУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-53-57
УДК: 004:630*5, стор. 53-57, завантажень (144)
12 Вдовенко С.А.
Кожухар Є. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РІПИ ЗА ВЕСНЯНИХ СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-58-61
УДК: 635.127:631.559:631.53.04(477-292.485), стор. 58-61, завантажень (91)
13 Гораш О. С.
М’ялковський Р.О.
ЗАЛЕЖНІСТЬ УРОЖАЙНОСТІ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА НАПРЯМКУ РЯДКІВ В АГРОФІТОЦЕНОЗІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-62-65
УДК: 635.21:631.526.3: 631.26, стор. 62-65, завантажень (83)
14 Шевчук О. А.
Первачук М. В.
Вергеліс В. І.
ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ АНТИГІБЕРЕЛІНОВОЇ ДІЇ НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ КВАСОЛІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-66-71
УДК: 631.811.98:635.652:631.547.1, стор. 66-71, завантажень (101)
15 Копитко П.Г.
Петренко С. О.
Слюсаренко В. С.
УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ГРУШІ ЗА ОПТИМІЗАЦІЇ ҐРУНТОВОГО УДОБРЕННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-72-77
УДК: 634.13:631.559:631.8, стор. 72-77, завантажень (128)
16 Єлісавенко Ю. А.
Мудрак О. В.
Василевський О. Г.
Смашнюк Л. В.
ПАРКИ-ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-78-82
УДК: 504.54.062.4 (477.44), стор. 78-82, завантажень (185)
17 Тихонова О. М.
Бондарєва Л. М.
ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ CHRYSANTHЕMUM× KOREANUM MAKAI В УМОВАХ ННВК СУМСЬКОГО НАУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-83-86
УДК: 631.535.2, стор. 83-86, завантажень (171)
18 Шлапак В. П. ДІБРОВИ БІЛОГРУДІВСЬКОГО ЛІСУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-87-95
УДК: 630*11(477.46), стор. 87-95, завантажень (183)
19 Врадій О. І.
Міщенко Б. Д.
МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ЇСТІВНИХ ГРИБІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-96-99
УДК: 504.5: 635.8 (477.4+292.485), стор. 96-99, завантажень (133)
20 Карпенко В.П.
Павлишин С. В.
ПІГМЕНТНА СИСТЕМА ПШЕНИЦІ ПОЛБИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІЦИДУ ПРІМА ФОРТЕ 195 І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ВУКСАЛ БІО VITA
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-100-103
УДК: 612.015.4:633.11:632.954:631.811.98, стор. 100-103, завантажень (205)
21 Поліщук В.В.
Шемякін М.В.
Шпак В. П.
Козаченко І. В.
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ В ЛІСОВІЙ ТАКСАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ДП «ЗОЛОТОНІСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-104-110
УДК: 004:630*5, стор. 104-110, завантажень (116)
22 Господаренко Г.М.
Полторецький С.П.
Любич В.В.
Полянецька І.О.
Желєзна В. В.
Улянич І. Ф.
Рябовол Я.С.
ЯКІСТЬ КРУПИ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ЕКСТРУДУВАННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-111-117
УДК: 664.64.016+664.7:678.027.3, стор. 111-117, завантажень (193)