Уманський НУС | сьогодні: 07.04.2022

Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-0478#), ISSN 2310-046X (Print) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-046X)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва» !

«Вісник Уманського національного університету садівництва» - науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів.

  Сучасний розвиток суспільства, що супроводжується зростанням кількості населення Землі, кліматичними змінами, виснаженням природних ресурсів вимагає пошуку нових ефективних механізмів забезпечення життєдіяльності людини. При цьому на першому місці стоїть забезпечення населення планети продовольством в достатній кількості та відповідній якості. Цього можна досягнути лише за умови інтенсивного розвитку інноваційних технологій в галузі сільського господарства.

  Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому даний журнал слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

  На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

  З повагою, головний редактор журналу, доктор с.-г. наук, професор Карпенко Віктор Петрович

Шановні друзі! Повідомляємо Вас, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» віднесено до категорії Б відповідно до наказу МОН від 11.07.2019 р. №975

 

Останній номер - №2,2021

1 Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Матвійчук О.А.
Поливаний С. В.
РЕГУЛЯЦІЯ РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ І ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ОГІРКА ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-3-8
УДК: 635.63:631.811.98, стор. 3-8, завантажень (79)
2 Вдовенко С.А.
Швидкий П.А.
Оплаканська А.Б.
Мулярчук О. І.
ВПЛИВ СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ І ГУСТОТИ РОСЛИН НА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-9-12
УДК: 635.649:631.543.2:631.559, стор. 9-12, завантажень (68)
3 Господаренко Г.М.
Мартинюк А. Т.
Невлад В. І.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕЖІ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-13-19
УДК: 303.4:631.85, стор. 13-19, завантажень (48)
4 Сіліфонов Т.В.
Господаренко Г.М.
Карпенко В.П.
Бурляй О.Л.
Любич В.В.
Новіков В. В.
ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ РІЗНОСТИГЛИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-20-30
УДК: 631.559:[631.526.3:633.111-021.4:631.8], стор. 20-30, завантажень (74)
5 Господаренко Г.М.
Черно О.Д.
Леонова К.П.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЛУК ФОСФОРУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-31-36
УДК: 631.416.2, стор. 31-36, завантажень (64)
6 Марченко К.Ю. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОКРЕМИХ ГРУП МІКРОБІОТИ РИЗОСФЕРИ ВІВСА ГОЛОЗЕРНОГО ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-37-41
УДК: 632.95.204:631.86.87:664.785, стор. 37-41, завантажень (56)
7 Благополучна А. Г.
Ляховська Н. О.
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ЯГІД СУНИЦІ РОЗЧИНОМ ХІТОЗАНУ НА ТРИВАЛІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИХІД ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-42-44
УДК: 664.8.037.1, стор. 42-44, завантажень (56)
8 Костецька К.В.
Улянич І. Ф.
Желєзна В.В.
Голубєв М. І.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРУДУВАННЯ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-45-51
УДК: 658.512:62-91:636.085, стор. 45-51, завантажень (61)
9 Бербец Т.М. ЇСТІВНІ КВІТИ – НОВА ТЕНДЕНЦІЯ У СУЧАСНІЙ КУЛІНАРІЇ
DOI: : 10.31395/2310-0478-2021-2-52-57
УДК: 641.5:635.32, стор. 52-57, завантажень (73)
10 Челябієва В.М.
Симко А.О.
ВИКОРИСТАННЯ МЕЛЯСИ ЦУКРОВОЇ ТРОСТИНИ У ТЕХНОЛОГІЇ КЕКСІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-58-62
УДК: 664,6+663,9, стор. 58-62, завантажень (62)
11 Любич В.В.
Желєзна В.В.
Костецька К.В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА 4-ВИДОВОГО ТРИТИКАЛЕ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-63-51
УДК: 664.64.016:633.19, стор. 63-68, завантажень (59)
12 Яковенко Р.В. ҐРУНТОВТОМА ТА ЗАХОДИ ЇЇ ПОСЛАБЛЕННЯ В НАСАДЖЕННЯХ ЯБЛУНІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-69-72
УДК: 634.11: 634.1-15, стор. 69-72, завантажень (64)
13 Заморська І.Л.
Заморський В. В.
ТРИВАЛІСТЬ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНОЇ ЗРІЛОСТІ ЯГІД СУНИЦІ САДОВОЇ ПІД ВПЛИВОМ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-73-77
УДК: 664.8.037.5:634.75, стор. 73-77, завантажень (51)
14 Алексєєва О.М.
Бондаренко П.Г.
ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРСИКА РІЗНИХ СОРТІВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-78-83
УДК: 664,6+663,9, стор. 78-83, завантажень (51)
15 Зеленянська Н.М.
Борун В. В.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕЖИМІВ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ ВИНОГРАДНОЇ ШКІЛКИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-84-90
УДК: 634.83:631.537^626.81/.85.003.12, стор. 84-90, завантажень (45)
16 Парахненко В.Г.
Ляховська Н. О.
Благополучна А. Г.
ЕКОЛОЛІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ҐРУНТУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-91-95
УДК: 631:95, стор. 91-95, завантажень (66)
17 Нестерова Н.Г.
Савченко Ю.М.
Богач Є. М.
ПРОФЕСОРУ ІВАНУ ПАНАСОВИЧУ ГРИГОРЮКУ – 80 РОКІВ!
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-96-98
УДК: 378-056.317, стор. 96-98, завантажень (51)