Уманський НУС | сьогодні: 20.09.2021

Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-0478#), ISSN 2310-046X (Print) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-046X)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва» !

«Вісник Уманського національного університету садівництва» - науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів.

  Сучасний розвиток суспільства, що супроводжується зростанням кількості населення Землі, кліматичними змінами, виснаженням природних ресурсів вимагає пошуку нових ефективних механізмів забезпечення життєдіяльності людини. При цьому на першому місці стоїть забезпечення населення планети продовольством в достатній кількості та відповідній якості. Цього можна досягнути лише за умови інтенсивного розвитку інноваційних технологій в галузі сільського господарства.

  Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому даний журнал слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

  На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

  З повагою, головний редактор журналу, доктор с.-г. наук, професор Карпенко Віктор Петрович

Шановні друзі! Повідомляємо Вас, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» віднесено до категорії Б відповідно до наказу МОН від 11.07.2019 р. №975

 

Останній номер - №2, 2020

1 Господаренко Г.М.
Рябовол Я.С.
Черно О.Д.
Любич В.В.
Крижанівський В.Г.
РІСТ І РОЗВИТОК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ВЕСНЯНОЛІТНІЙ ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-3-8
УДК: 633.11«324»:631.8 (251.1-17), стор. 3-8, завантажень (185)
2 Рябков С. В.
Діденко Н. О.
Новачок О. М.
ВПЛИВ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ЯКОСТІ ВОДИ НА ЕКОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ҐРУНТІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-9-13
УДК: 631.674.6, стор. 9-13, завантажень (72)
3 Карпенко В.П.
Красноштан В. І.
ВМІСТ ПІГМЕНТІВ У ЛИСТКАХ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ЦИТАДЕЛЬ 25 OD, РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ЕНДОФІТ L1 І БІОПРЕПАРАТУ БІОАРСЕНАЛ
DOI: : 10.31395/2310-0478-2020-2-14-18
УДК: 664.788:632,954:631.811.98, стор. 14-18, завантажень (73)
4 Данильченко О. М.
Бутенко А. О.
Радченко М. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЧЕВИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ ТА МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-19-22
УДК: 633.35:631.87, стор. 19-22, завантажень (67)
5 Глупак З. І. ОПТИМІЗАЦІЯ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУПИ СТИГЛОСТІ СОРТУ ДЛЯ УМОВ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-23-25
УДК: 631.526.3, стор. 23-25, завантажень (72)
6 Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Шевчук В. В.
ВПЛИВ АНТИГІБЕРЕЛІНОВИХ ПРЕПАРАТІВ НА АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН СОЇ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-26-31
УДК: 631.162.6:581.4:635.655, стор. 26-31, завантажень (67)
7 Любич В.В.
Войтовська В. І.
Третьякова С. О.
Климович Н.М.
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-32-37
УДК: 664.64.16.8:631.526.3:633.855, стор. 32-37, завантажень (58)
8 М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Кравченко В.С.
Яценко А. О.
АДАПТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ РІЗНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-38-41
УДК: 635.21: 631.526.32, стор. 38-41, завантажень (59)
9 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Невлад В. І.
Бойко В. П.
БАЛАНС КАЛІЮ У ҐРУНТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАЛІЙДЕФІЦИТНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-42-46
УДК: 631.416.4:631.8(477.46), стор. 42-46, завантажень (106)
10 Карпенко В.П.
Любич В.В.
Адаменко Д. М.
Кравець І.С.
Притуляк Р.М.
Шутко С. С.
СЕЛЕКЦІЯ БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКІВ – ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-47-51
УДК: 63:633.1:633.113.9, стор. 47-51, завантажень (59)
11 Карпенко В.П.
Бойко Я. О.
Шутко С. С.
Притуляк Р.М.
АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРНОЇ МІКРОБІОТИ ГОРОХУ ОЗИМОГО ЗА КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ГЕРБІЦИДУ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-52-55
УДК: 631.472.74:631.461[633.358:632.954:631:811.98], стор. 52-55, завантажень (66)
12 Господаренко Г.М.
Мартинюк А. Т.
Бойко В. П.
ЗАСВОЄННЯ І ВИНЕСЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ЯЧМЕНЕМ ЯРИМ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-56-61
УДК: 631.417:631.811:633.16, стор. 56-61, завантажень (82)
13 Благополучна А. Г.
Ляховська Н. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ОБРОБЛЕННЯ ЯГІД СУНИЦІ РОЗЧИНОМ ХІТОЗАНУ ЗА ХОЛОДИЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ В МОДИФІКОВАНОМУ ГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-62-65
УДК: 664.8.037.1, стор. 62-65, завантажень (60)
14 Осокіна Н.М.
Герасимчук О.П.
Костецька К.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЖЕЛЕ ЧОРНОСМОРОДИНОВОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-66-71
УДК: 664.856:634.723, стор. 66-71, завантажень (71)
15 Василишина О.В. ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПЛОДІВ ВИШНІ ПРОТЯГОМ ЗБЕРІГАННЯ МЕТОДОМ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ПЛЕЯД
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-72-77
УДК: 664.8.032 : 634.23, стор. 72-77, завантажень (49)
16 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Желєзна В.В.
ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-78-82
УДК: 665.939.4:633.11, стор. 78-82, завантажень (87)
17 Мельник О.В.
Худік Л. М.
ТОВАРНА ОЦІНКА ЯБЛУК, ОБРОБЛЕНИХ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ 1-МЕТИЛЦИКЛОПРОПЕНОМ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-83-88
УДК: 664.8.037.1 : 634.11, стор. 83-88, завантажень (52)
18 Ткаченко О. Б.
Каменева Н. В.
Іукурідзе Е. Ж.
Сугаченко Т. С.
Тітлова О. О.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВИНОГРАДУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕРУАРНИХ ВИН
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-89-94
УДК: 663.21:663.252:634.86:632.11, стор. 89-94, завантажень (70)
19 Яковенко Р.В.
Копитко П.Г.
РЕАГУВАННЯ ЯБЛУНІ В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ ПОВТОРНОГО ВИРОЩУВАННЯ НА ЗМІНИ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ГРУНТУ ЗА ДОВГОТРИВАЛОГО УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-95-99
УДК: 634.11: 631.8, стор. 95-99, завантажень (65)
20 Заморський В. В.
Бушилов В. Д.
ПРОДУКТИВНІСТЬ МАТОЧНИХ НАСАДЖЕНЬ КЛОНОВОЇ ПІДЩЕПИ ПУМІСЕЛЕКТ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИМИ І ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ ВІДСАДКАМИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-99-104
УДК: 634.11:634.1-15, стор. 99-104, завантажень (49)
21 Мельник О.В.
Терещенко М. М.
Шарапанюк О. С.
МІКРОКЛІМАТ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ ПІД ПРОТИГРАДОВОЮ СІТКОЮ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УТРИМАННЯ ҐРУНТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-105-109
УДК: 634.11:631.17(477.4), стор. 105-109, завантажень (53)
22 Матусяк М.В. ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ В УМОВАХ ДП «ВІНИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-110-114
УДК: 639.1.05 (477.44), стор. 110-114, завантажень (49)
23 Шлапак В. П.
Пушка І.М.
Адаменко С. А.
Парубок М.І.
Коджебаш А. В.
ЛІСІВНИЧА ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ПРИРОДНИХ НАСАДЖЕНЬ БІЛОГРУДІВСЬКОГО ЛІСУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-115-121
УДК: 630*232.43*712.00, стор. 115-121, завантажень (86)
24 Скок С. В. ВПЛИВ ЗЛИВОВИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СТІЧНИХ ВОД НА ЯКІСТЬ РІЧКИ ДНІПРО В ЗОНІ ДІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ УРБОСИСТЕМИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-122-129
УДК: 502.51:[504.5:628.3](477.72), стор. 122-129, завантажень (65)
25 Рудий Р. М.
Кисельов Ю. О.
Кравець О. Я.
ДО АНАЛІЗУ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-130-133
УДК: 528.481, 528.92, стор. 130-133, завантажень (60)