Уманський НУС | сьогодні: 28.09.2021

Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-0478#), ISSN 2310-046X (Print) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-046X)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва» !

«Вісник Уманського національного університету садівництва» - науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів.

  Сучасний розвиток суспільства, що супроводжується зростанням кількості населення Землі, кліматичними змінами, виснаженням природних ресурсів вимагає пошуку нових ефективних механізмів забезпечення життєдіяльності людини. При цьому на першому місці стоїть забезпечення населення планети продовольством в достатній кількості та відповідній якості. Цього можна досягнути лише за умови інтенсивного розвитку інноваційних технологій в галузі сільського господарства.

  Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому даний журнал слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

  На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

  З повагою, головний редактор журналу, доктор с.-г. наук, професор Карпенко Віктор Петрович

Шановні друзі! Повідомляємо Вас, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» віднесено до категорії Б відповідно до наказу МОН від 11.07.2019 р. №975

 

Останній номер - №1,2021

1 Тромсюк В. Д.
Бугайов В. Д.
ПРОЯВ ТРАНСГРЕСІЇ ЗА ОСНОВНИМИ КІЛЬКІСНИМИ ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО В ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ F2
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-3-7
УДК: 631.527.5:633.1:631.53.01, стор. 3-7, завантажень (51)
2 Бахмат М. І.
Ткач О. В.
Бахмат О.М.
ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ТА СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-8-13
УДК: 633.78:631.522, стор. 8-13, завантажень (46)
3 Польовий В.М.
Гнатів П. С.
Лагуш Н. І.
Ювчик Н.
Іванюк В. Я.
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАПНУВАННЯ ДЕРНОВОПІДЗОЛИСТОГО ЗВЯЗНОПІЩАНОГО ГРУНТУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-14-20
УДК: 631.445.2(477.41/.42):551, стор. 14-20, завантажень (34)
4 Господаренко Г.М.
Мартинюк А. Т.
Бойко В. П.
БАЛАНС ФОСФОРУ В ҐРУНТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОСФОРДЕФІЦИТНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-21-26
УДК: 631.445.2(477.41/.42):551, стор. 21-26, завантажень (69)
5 Новак А.В.
Новак В.Г.
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2019–2020 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-27-29
УДК: 631.445.2(477.41/.42):551, стор. 27-29, завантажень (117)
6 Ткачук О. П. ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН АГРОЕКОСИСТЕМИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-30-33
УДК: 632.913/631.582, стор. 30-33, завантажень (33)
7 Улянич О.І.
Воробйова Н.В.
Ковтунюк З.І.
Яценко В. В.
ВИРОБНИЧО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ ПОМІДОРА
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-34-39
УДК: 635.64: 631.527, стор. 34-38, завантажень (44)
8 Суворова К.Ю.
Іодковський В.З.
Леонов О.Ю
Усова З.В.
Скрипник О.О.
ОЦІНКА СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ЕКОЛОГІЧНОЮ ПЛАСТИЧНІСТЮ ТА СТАБІЛЬНІСТЮ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-39-47
УДК: 633.111.1“324“:631.527:631.524, стор. 39-47, завантажень (41)
9 Шевчук О. А.
Шевчук В. В.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Матвійчук О.А.
Поливаний С. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ РЕДЬКИ ПОСІВНОЇ ЗА ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ РОСЛИН РІЗНОНАПРАВЛЕНОЇ ДІЇ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-48-53
УДК: 635.15:631.811.98, стор. 48-53, завантажень (49)
10 Макаренко Н.А.
Подзерей Р.В.
ВЕРИФІКАЦІЯ СПОСОБУ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА СТАНДАРТИЗОВАНОЇ ЯКОСТІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-54-59
УДК: 631.41:551.5]:633/635-021.4, стор. 54-59, завантажень (45)
11 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Желєзна В.В.
Полянецька І.О.
АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-60-65
УДК: 665.939.4:633.11, стор. 60-65, завантажень (53)
12 Любич В.В.
Войтовська В. І.
Крижанівський В.Г.
Третьякова С. О.
ФОРМУВАННЯ БІОХІМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ БОРОШНА ІЗ ЗЕРНА РІЗНИХ ГІБРИДІВ СОРИЗУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-66-70
УДК: 577.1:[664.788:631.527.5:633.19], стор. 66-70, завантажень (38)
13 Любич В.В. СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ КРУП’ЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-71-76
УДК: 664.7:001.895, стор. 71-76, завантажень (38)
14 Наконечна Ю.Г.
Хомич Г.П.
Олійник Н. В.
Олійник Л. Б.
ВИКОРИСТАННЯ ВАКУУМУ В ТЕХНОЛОГІЯХ ПЕРЕРОБКИ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-77-83
УДК: 635.82:664, стор. 77-83, завантажень (34)
15 Новік А.В.
Фарісєєв А.Г.
Чернушенко О.О.
Жуков Є.В.
Молошна О.Л.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІПИХИ В ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ СОУСІВ ЕМУЛЬСІЙНОГО ТИПУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-84-90
УДК: 641.887:634.7, стор. 84-90, завантажень (34)
16 Соколова Є. Б.
Ковалевська Н. С.
Сподар К.В.
ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ М’ЯСНИХ СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ЗА РАХУНОК ДОДАВАННЯ НАСІННЯ КІНОА
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-91-95
УДК: 637.521:631.576.3, стор. 91-95, завантажень (36)
17 Василенко О.С.
Кондратенко Т.Є.
ЯКІСТЬ ЯГІД ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-96-101
УДК: 634.8-027.87 (292.485 : 477), стор. 96-101, завантажень (38)
18 Мельник О.В.
Терещенко М. М.
Шарапанюк О. С.
АКТИВНІСТЬ РОСТУ ЯБЛУНІ ПІД ПРОТИГРАДОВОЮ СІТКОЮ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УТРИМАННЯ ҐРУНТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-102-107
УДК: 634.11:631.17(477.4), стор. 102-107, завантажень (30)
19 Яковенко Р.В.
Заморський В. В.
СТРУКТУРА ПАРЕНХІМИ ПЛОДІВ ГРУШІ ЗАЛЕЖНО ВІД МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-108-110
УДК: 634.13.003.13:631.82, стор. 108-110, завантажень (29)
20 Шлапак В. П.
Козаченко І. В.
Адаменко С. А.
Парубок М.І.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ ТРАВ’ЯНОЇ РОСЛИННОСТІ У БІЛОГРУДІВСЬКОМУ ЛІСІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-110-120
УДК: 581.552:630*161, стор. 111-120, завантажень (32)
21 Чугай А.В.
Наконечна Ю.О.
Ремешевська І.В.
МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ВОД РІЧКИ МЕРТВОВІД ЯК ПОКАЗНИК ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-121-128
УДК: 91:913/502:504*1/9.19+902/904, стор. 121-128, завантажень (30)
22 Гнатюк Н.О.
Щетина С.В.
Щетина М.А.
Слободяник Г.Я.
АЛЕЛОПАТИЧНА АКТИВНІСТЬ ВИДІЛЕНЬ РОСЛИННОЇ МАСИ ВИДУ ЗМІЄГОЛОВНИК МОЛДАВСЬКИЙ (DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM L.)
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-129-132
УДК: 581.524, стор. 129-132, завантажень (33)
23 Коджебаш А. В.
Коджебаш А. П.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПАРКІВ ХХ СТОЛІТТЯ ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ТА М. ВАТУТІНЕ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-133-139
УДК: 581.524, стор. 133-139, завантажень (25)
24 Мостов’як С.М.
Мостов’як І.І.
Воєвода Л. І.
Фоменко О. О.
УТОЧНЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ (ТРОФІЧНИХ) ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕЯКИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-140-144
УДК: 632.7; 57.022, стор. 140-144, завантажень (32)
25 Попроцька І. В. БІОЛОГІЯ ТА ШКІДЛИВІСТЬ СЛИМАКА СІТЧАСТОГО (Deroceras reticulatum M.) НА СУНИЦІ САДОВІЙ ТА ЗАХОДИ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО ЧИСЕЛЬНОСТІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-145-147
УДК: 632.6; 632.9, стор. 145-147, завантажень (31)