Уманський НУС | сьогодні: 24.04.2024

Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-0478#), ISSN 2310-046X (Print) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-046X)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва»!

«Вісник Уманського національного університету садівництва» - науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів.

  Сучасний розвиток суспільства, що супроводжується зростанням кількості населення Землі, кліматичними змінами, виснаженням природних ресурсів вимагає пошуку нових ефективних механізмів забезпечення життєдіяльності людини. При цьому на першому місці стоїть забезпечення населення планети продовольством в достатній кількості та відповідній якості. Цього можна досягнути лише за умови інтенсивного розвитку інноваційних технологій в галузі сільського господарства.

  Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому даний журнал слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

  На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

  З повагою, головний редактор журналу, доктор с.-г. наук, професор Карпенко Віктор Петрович

Шановні друзі! Повідомляємо Вам, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» віднесено до категорії Б відповідно до наказу МОН від 11.07.2019 р. №975

 

Останній номер - №1, 2024

1 А. О. Шевченко
С. В. Прасол
Б. В. Михайлов
І. Г. Бабанов
О. І. Бабанова
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ХАРЧОВОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ, УСТАНОВКАХ ТА ПРИСТРОЯХ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-82-88
УДК: 001.891.53:663.911/.913: 664.84: 635.652, стор. 82-88, завантажень ()
2 А. Ю. Токар
І. В. Гайдай
О. М. Литовченко
В. І. Войцехівський
В. Д. Каричковський
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ НЕКРІПЛЕНИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ З ГРУШ, ВИШЕНЬ, ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ І АГРУСУ ЗА КРАФТОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-70-81
УДК: 663.3, стор. 70-81, завантажень ()
3 І. І. Миколайко ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ ГІРЧИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ТА СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-65-69
УДК: 633.852:631.524, стор. 65-69, завантажень ()
4 А. Г. Благополучна
Ляховська Н. О.
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ПЛОДІВ ОЖИНИ ЗА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ХІТОЗАНОМ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-60-64
УДК: 664.8.037.1, стор. 60-64, завантажень ()
5 І. В. Шукель
Л. В. Глоговський
СТАН ПІДЛІСКУ ТА ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСАХ МІСТА ЛЬВОВА
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-53-59
УДК: 630.*231: 630*17: 582.475.4, стор. 53-59, завантажень ()
6 О. М. Осьмачко
О. М. Бакуменко
Т. І. Мельник
А. В. Мельник
Л. В. Крючко
РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПЛАНУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНОГО ДЕКОРАТИВНОГО РОЗСАДНИКА В УМОВАХ ФІЛІЇ «ЛЕБЕДИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-45-52
УДК: 630*232.32:712.4(477), стор. 45-52, завантажень ()
7 А. В. Штірбу АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНОГРАДУ ПРИ РІЗНИХ ПАРАМЕТРАХ ЩІЛЬНОСТІ НАСАДЖЕНЬ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-40-44
УДК: 634.8.044, стор. 40-44, завантажень ()
8 І. В. Пліско
К. Ю. Романчук
К. М. Куцова
ВПЛИВ ПРОСТОРОВОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-31-39
УДК: 631.43:631.559, стор. 31-39, завантажень ()
9 Паламарчук І. І. ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-24-30
УДК: 631.165:633.35:631.147, стор. 24-30, завантажень ()
10 Б. В. Дзюбецький
Н. В. Пазюк
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ЗАРОДКОВОЇ ПЛАЗМИ BSSS ЗА ВПЛИВУ ГУСТОТИ СТЕБЛОСТОЮ РОСЛИН І ПОГОДНИХ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-18-23
УДК: 633.15:631.526.322:581.14(477.63), стор. 18-23, завантажень ()
11 О. О. Бурковецький СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО Й СОРТОВІ РЕСУРСИ ДИНІ ЗВИЧАЙНОЇ (CUCUMIS MELO L.) В УКРАЇНІ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-12-17
УДК: 635.611: 631.526.3 (477):338.3, стор. 12-17, завантажень ()
12 І. М. Бобось
О. О. Комар
НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ВІГНИ СПАРЖЕВОЇ (VІGNА UNGUІCULАTА (L.) WАLP. SUBSP. SЕSQUІPЕDАLІS (L.) VЕRD.)
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-5-11
УДК: 635.654:631.526.3:338.312, стор. 5-11, завантажень ()