Уманський НУС | сьогодні: 13.02.2023

Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-0478#), ISSN 2310-046X (Print) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-046X)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва»!

«Вісник Уманського національного університету садівництва» - науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів.

  Сучасний розвиток суспільства, що супроводжується зростанням кількості населення Землі, кліматичними змінами, виснаженням природних ресурсів вимагає пошуку нових ефективних механізмів забезпечення життєдіяльності людини. При цьому на першому місці стоїть забезпечення населення планети продовольством в достатній кількості та відповідній якості. Цього можна досягнути лише за умови інтенсивного розвитку інноваційних технологій в галузі сільського господарства.

  Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому даний журнал слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

  На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

  З повагою, головний редактор журналу, доктор с.-г. наук, професор Карпенко Віктор Петрович

Шановні друзі! Повідомляємо Вам, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» віднесено до категорії Б відповідно до наказу МОН від 11.07.2019 р. №975

 

Останній номер - №1, 2022

1 Бойко І.І.
Грищенко В. О.
Климович Н.М.
Заболотна А. В.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВЕГЕТАТИВНОЇ МАСИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ ВЕГЕТАЦІЇ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-3-7
УДК: 633.17:631.527.5:631.5(477.7), стор. 3-7, завантажень (134)
2 Борщенко В.В.
Лавринюк О.О.
Фарафонов С.Ж.
Ткачова І.В.
Бернацький А.О.
ОТРУЙНІ ТА ШКІДЛИВІ РОСЛИНИ ПРИРОДНИХ ПАСОВИЩ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-8-17
УДК: 633.2:633.3:632.5.01/.08, стор. 8-17, завантажень (154)
3 Безвіконний П.В.
М’ялковський Р.О.
Кравченко В.С.
РІСТ І РОЗВИТОК БУРЯКА СТОЛОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ СПОСОБІВ МУЛЬЧУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-18-22
УДК: 635.11: 631.544.7, стор. 18-22, завантажень (103)
4 Новак В.Г.
Новак А.В.
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2020–2021 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-23-26
УДК: 551.5:477.46, стор. 23-26, завантажень (143)
5 Улянич О.І.
Шевчук К.М.
ВПЛИВ СОРТИМЕНТУ НА РОСТОВІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ШПИНАТУ ГОРОДНЬОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-27-31
УДК: 551.5:477.46, стор. 27-31, завантажень (76)
6 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Черно О.Д.
ВПЛИВ ВАПНУВАННЯ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-32-36
УДК: 631.415.1 :631.82: 633.11, стор. 32-36, завантажень (74)
7 Яценко В. В.
Полторецький С.П.
Рогальський С.В.
Січкар А.О.
АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ALLIUM AMPELOPRASUM VAR. AMPELOPRASUM L.
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-37-45
УДК: 635.262-047.44, стор. 37-45, завантажень (108)
8 Юхно В. М.
Бараболя О. В.
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-46-51
УДК: 664.661:664.665, стор. 46-51, завантажень (109)
9 Бараболя О. В.
Кущ Л.І.
Дудник С.О.
Дубова Г.Є.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ ІЗ СУБПРОДУКТІВ ТА ГАРБУЗА ДЛЯ КРАФТОВОГО ВИРОБНИЦТВА
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-52-57
УДК: [330.3:664]:[635.62:637.514.9], стор. 52-57, завантажень (85)
10 Герасимчук О.П.
Костецька К.В.
Чернега А.О.
СОРТОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-58-63
УДК: 664.784:631.526.3, стор. 58-63, завантажень (56)
11 Герасимчук О.П.
Костецька К.В.
ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ВНЕСЕННЯ РІЗНИХ ДОЗ ТА ТЕРМІНІВ ЕЛЕМЕНТІВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-64-69
УДК: 664.784:631.526.3, стор. 64-69, завантажень (100)
12 Костецька К.В.
Герасимчук О.П.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СОЇ ФРАКЦІОНУВАННЯМ НАСІННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-70-76
УДК: 633.34:664.72, стор. 70-76, завантажень (83)
13 Войтовська В. І.
Любич В.В.
Третьякова С. О.
Приходько В. О.
ТЕХНОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ КРОХМАЛЮ РІЗНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ І СОРТІВ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗА ЙОГО БІОХІМІЧНОЮ СКЛАДОВОЮ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-77-81
УДК: 664.23-021.465+-047.44:[631.526.3:633.15+633.17:664.64.016.8, стор. 77-81, завантажень (64)
14 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Желєзна В.В.
Новіков В. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА З ВИКОРИСТАННЯМ БОРОШНА ГАРБУЗОВОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-82-88
УДК: 664.64.016.8-048.34:664.641.2:635.621, стор. 82-88, завантажень (81)
15 Любич В.В. ЗНАЧЕННЯ ВИДУ ЖИРОЗАМІННИКА В ТЕХНОЛОГІЇ КЕКСІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-89-95
УДК: 664.31:664.664.4, стор. 89-95, завантажень (85)
16 Токар А.Ю.
Литовченко О.М.
Войцехівський В.І.
ФОРМУВАННЯ АРОМАТУ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-96-101
УДК: 663.3, стор. 96-101, завантажень (81)
17 Чецький Б.О.
Заморський В. В.
ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ ПРОДУКТИВНОГО ПРОЦЕСУ СОРТІВ ЯБЛУНІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-102-105
УДК: 634.11:634.1-15:634.1.055:634.1.076, стор. 102-105, завантажень (53)
18 Мацкевич О.В.
Кімейчук І.В.
Мацкевич В.В.
Карпук Л.М.
МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ФУНДУКА
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-106-115
УДК: 602.7:634.54, стор. 106-115, завантажень (164)
19 Пушка І.М. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СКВЕРУ ІМ. І. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО М. УМАНЬ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО ВІДНОВЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-116-121
УДК: 712.4.01, стор. 116-121, завантажень (77)
20 Мостов’як С.М. ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ШКІДНИКІВ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-122-127
УДК: 632.7 : 634.723.1: 595, стор. 122-127, завантажень (97)
21 Григорєва А.В.
Мостов’як С.М.
ОСНОВНІ ФІТОФАГИ НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ ТА ЗАХОДИ ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-128-132
УДК: 633.15:632.7:632.93, стор. 128-132, завантажень (92)
22 Конончук О. Б.
Пида С.В.
Герц А. І.
Брощак І.С.
ПРОДУКТИВНІСТЬ І УРАЖЕННЯ ХВОРОБАМИ ПОСІВІВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКА Й ОБРОБКИ ФУНГІЦИДОМ
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-133-139
УДК: 631.582 633.16 661.163.2, стор. 133-139, завантажень (120)
23 Шинкарук В.Д.
Григорюк І. П.
Пида С.В.
Лихолат Ю. В.
ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО УЧЕНОГО-БІОЛОГА, ПРОФЕСОРА СТЕПАНА СТЕПАНОВИЧА КОСТИШИНА
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-140-142
УДК: 57(092), стор. 140-142, завантажень (44)