Уманський НУС | сьогодні: 23.10.2023

Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-0478#), ISSN 2310-046X (Print) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-046X)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва»!

«Вісник Уманського національного університету садівництва» - науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів.

  Сучасний розвиток суспільства, що супроводжується зростанням кількості населення Землі, кліматичними змінами, виснаженням природних ресурсів вимагає пошуку нових ефективних механізмів забезпечення життєдіяльності людини. При цьому на першому місці стоїть забезпечення населення планети продовольством в достатній кількості та відповідній якості. Цього можна досягнути лише за умови інтенсивного розвитку інноваційних технологій в галузі сільського господарства.

  Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому даний журнал слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

  На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

  З повагою, головний редактор журналу, доктор с.-г. наук, професор Карпенко Віктор Петрович

Шановні друзі! Повідомляємо Вам, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» віднесено до категорії Б відповідно до наказу МОН від 11.07.2019 р. №975

 

Останній номер - №1, 2023

1 В. І. Тищенко
Н. В. Божко
ВИКОРИСТАННЯ ФІТОЕКСТРАКТІВ ДЛЯ ФОРТИФІКАЦІЇ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-123-127
УДК: 663.86.054.1, стор. 123-127, завантажень (44)
2 Любич В.В.
Войтовська В. І.
Приходько В. О.
БІОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЗЕРНОПРОДУКТІВ РІЗНИХ СОРТІВ СОРИЗУ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-117-122
УДК: 577.1:[664.641.2:631.526.3:633.17, стор. 117-122, завантажень (41)
3 Любич В.В. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО, ВИРОЩЕНОГО ЗА РІЗНИХ ДОЗ АЗОТНИХ ДОБРИВ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-109-116
УДК: 631.559–021.4:[633.19:631.84], стор. 109-116, завантажень (38)
4 Костецька К.В.
Герасимчук О.П.
ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОРТІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗА УМОВ ВНЕСЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-101-108
УДК: 664.784:631.526.3, стор. 101-108, завантажень (22)
5 Герасимчук О.П.
Костецька К.В.
ОЦІНКА ЯКОСТІ КОМПОЗИТНИХ БОРОШНЯНИХ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ ВІВСЯНОГО БОРОШНА
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-94-100
УДК: 664.761:633.13, стор. 94-100, завантажень (23)
6 Т. А. Сафранов
Чугай А.В.
В. Г. Ільїна
ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-84-93
УДК: 502/504, стор. 84-93, завантажень (24)
7 Поліщук В.В.
Кисельов Ю. О.
ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ АДВЕНТИВНОЇ ФЛОРИ Й ФІТОІНВАЗІЙ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-77-83
УДК: 581.524.2:502.211:582:94-047.38(100:477), стор. 77-83, завантажень (35)
8 І. А. Іванько
К. К. Голобородько
О. О. Дідур
Б. О. Барановський
Л. О. Кармизова
Т. І. Косогубова
ОЦІНКА ЖИТТЄВОСТІ ТА САНІТАРНОГО СТАНУ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ЛІСОВОГО ЗАКАЗНИКА ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «ГРУШЕВАТСЬКИЙ» (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА)
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-66-76
УДК: 574.4(477.63), стор. 66-76, завантажень (32)
9 С. М. Шакалій
А. В. Баган
С. О. Юрченко
Л. Г. Марініч
МІНЛИВІСТЬ ОЗНАК СОРТІВ ЛЬОНУ БАГАТОРІЧНОГО (LINUM PERENNE) ДЛЯ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-59-65
УДК: 58.084.5: 631.526.32: 633.521, стор. 59-65, завантажень (33)
10 Кімейчук І.В.
З. Б. Києнко
ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН РОДУ ACTINIDIA LINDL. З ВИКОРИСТАННЯМ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-49-58
УДК: 582.688.4:631.532/.535, стор. 49-58, завантажень (30)
11 Л. В. Калюжна
Поліщук В.В.
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КВІТКИ ДОСЛІДЖУВАНИХ СОРТІВ РОДУ ТЮЛЬПАН (TULIPA L.) ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-44-48
УДК: 581.4:57.063.8]:582.570.2:712.3-045.43, стор. 44-48, завантажень (30)
12 А. М. Чаплоуцький ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕРЕВ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ КРОНИ ТА СТРОКУ ОБРІЗУВАННЯ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-40-43
УДК: 634.11:631.542.1:631.542.2, стор. 40-43, завантажень (36)
13 Тромсюк В. Д.
О. В. Бондаренко
ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО УКІСНОГО ТА ЗЕРНОУКІСНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-33-39
УДК: 633.11+633.14:631.559.2, стор. 33-39, завантажень (24)
14 Садовська Н. П.
Попович Г. Б.
Гамор А. Ф.
М. І. Опаленик
ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ ПІСЛЯ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РИЗОГУМІНУ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-26-32
УДК: 633.1:631.5, стор. 26-32, завантажень (49)
15 Мартинюк А. Т.
Господаренко Г.М.
Стасінєвич О.Ю.
ДИНАМІКА ПРОДУКТИВНОСТІ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-18-25
УДК: 631.445.4 [631.82:631.86:631.559:631.63], стор. 18-25, завантажень (37)
16 Буняк Н. М. ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА КОМПЛЕКСОМ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК В УМОВАХ НОСІВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ
DOI: 10.32782/2310-0478-2023-1-7-17
УДК: 633.16:631.527:575, стор. 7-17, завантажень (29)