Уманський НУС | сьогодні: 20.04.2023

Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-0478#), ISSN 2310-046X (Print) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-046X)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва»!

«Вісник Уманського національного університету садівництва» - науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів.

  Сучасний розвиток суспільства, що супроводжується зростанням кількості населення Землі, кліматичними змінами, виснаженням природних ресурсів вимагає пошуку нових ефективних механізмів забезпечення життєдіяльності людини. При цьому на першому місці стоїть забезпечення населення планети продовольством в достатній кількості та відповідній якості. Цього можна досягнути лише за умови інтенсивного розвитку інноваційних технологій в галузі сільського господарства.

  Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому даний журнал слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

  На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

  З повагою, головний редактор журналу, доктор с.-г. наук, професор Карпенко Віктор Петрович

Шановні друзі! Повідомляємо Вам, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» віднесено до категорії Б відповідно до наказу МОН від 11.07.2019 р. №975

 

Останній номер - №2, 2022

1 Любич В.В.
Пясецький П. І.
Моргун А. В.
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БІОЕНЕРГЕТИКИ СОРТІВ СОРГО ЦУКРОВОГО ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ СІВБИ І ЗБИРАННЯ
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-85-90
УДК: 663.551:633.17:631.526.3:632.631.11, стор. 85-90, завантажень (111)
2 Господаренко Г.М.
Полторецький С.П.
Любич В.В.
Новіков В. В.
Желєзна В. В.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ХЛІБА З ДОБАВЛЯННЯМ БОРОШНА ГАРБУЗОВОГО
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-78-84
УДК: 664.641.2:635.621:[664.661-047.44, стор. 78-84, завантажень (144)
3 Боковець С. П.
Перцевой Ф. В.
ВИВЧЕННЯ МІЦНОСТІ ГЕЛІВ ПРИ ДОДАВАННІ ГЛІЦЕРИНУ
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-72-77
УДК: 663.916.7, стор. 72-77, завантажень (115)
4 Горєлов О. М.
Горєлов О. О.
Красноштан І. В.
ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ У ЛАНДШАФТНОМУ БУДІВНИЦТВІ
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-66-71
УДК: 615.89:625.77, стор. 66-71, завантажень (62)
5 Чецький Б.О. ФІТОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ЧИСТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ ІНТЕНСИВНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-61-65
УДК: 634.11:634.1-15:634.1.055:634.1.076, стор. 61-65, завантажень (80)
6 Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Матвійчук О.А.
Поливаний С. В.
Степаненко І. О.
ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН КАПУСТИ КОЛЬРАБІ ЗА ДІЇ РІСТРЕГУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-52-60
УДК: 631.55:582.683.211.5]:631.811.98, стор. 52-60, завантажень (73)
7 Шевчук В. В. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ НА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОТОСЕНТИТИЧНОГО АПАРАТУ ГОРОХУ ОЗИМОГО
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-45-51
УДК: 581.132:582.736.303]:631.8, стор. 45-51, завантажень (84)
8 Тригуб О. В.
Ляшенко В. В.
Куценко О. М.
Бараболя О. В.
Короткова І. В.
Ляшенко К. В.
АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ГОСПОДАРСЬКИХ ПОКАЗНИКІВ РОСЛИН ГРЕЧКИ В ЗОНІ ПІВДЕННОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-37-44
УДК: 633.12:631.526.3(477:292.485), стор. 37-44, завантажень (137)
9 Сергієнко О. В.
Ліннік З. П.
РІВЕНЬ КОРЕЛЯЦІЙ МІЖ СЕЛЕКЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ У КОЛЕКЦІЙНИХ ГЕНОТИПІВ F1 КАВУНА
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-32-36
УДК: 635.615:631.527, стор. 32-36, завантажень (70)
10 Попович Г. Б.
Садовська Н. П.
Гамор А. Ф.
Вантюх О. М.
ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ КАПУСТИ БРОКОЛІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ФІТОЛАМП
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-23-31
УДК: 635.032.034, стор. 23-31, завантажень (93)
11 Данилів О. О. ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ОХОРОНА
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-18-22
УДК: 631.4, стор. 18-22, завантажень (74)
12 Гопцій Т. І.
Лиманська С. В.
Гудим О. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ АМАРАНТУ ЯК НІШЕВОЇ КУЛЬТУРИ У СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-11-17
УДК: 631.524.022:633.19, стор. 11-17, завантажень (75)
13 Глупак З. І.
Бутенко А. О.
УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУПИ СТИГЛОСТІ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-5-10
УДК: 633.15: 631.5, стор. 5-10, завантажень (79)