Уманський НУС | сьогодні: 01.10.2020

201 "Агрономія"

 

1 Василишина О.В. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПЛОДІВ ВИШНІ МЕТОДОМ ХАРРІНГТОНА №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-85-89
УДК: 664.8.032 : 634.23, стор. 85-89, завантажень (46)
2 Полторецький С.П.
Полторецька Н. М.
Кононенко Л.М.
Третьякова С. О.
Білоножко В.Я.
ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАСІННЯ ПРОСА №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-81-84
УДК: 633.171:631.52, стор. 81-84, завантажень (67)
3 Шарипіна Я. Ю.
Боровська І. Ю.
Парій Я. Ф.
Парій Ю. О.
Бабич В. О.
Сірко А. С.
Наконечна М. С.
Костенко Ю. С.
МІНЛИВІСТЬ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК У СТІЙКИХ ДО ГЕРБІЦИДІВ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ СЕЛЕКЦІЇ ТОВ «ВНІС» В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ І ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-71-80
УДК: 633.854.78:631.527, стор. 71-80, завантажень (45)
4 Ткачук О. П.
Демчук О. А.
Кравченко В.С.
ВПЛИВ СТРУКТУРОВАНОЇ ВОДИ НА ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАННЯ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ РЕДЬКИ ПОСІВНОЇ (RAPHANUS SATIVUS L.) №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-67-70
УДК: 612.393.3:631.53.01:635.15, стор. 67-70, завантажень (40)
5 Ткачук О. П. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБ’ЄМНОЇ МАСИ ҐРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-64-66
УДК: 633.26/.29. 631.425.4, стор. 64-66, завантажень (47)
6 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
ВПЛИВ МОРФОТИПУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ СТВОРЕНИХ ЗРАЗКІВ ЖИТА ОЗИМОГО №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-59-63
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 59-63, завантажень (57)
7 Паламарчук І. І. ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ БУРЯКУ СТОЛОВОГО В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-54-58
УДК: 635.11:631.53.04:631.559[477.4+292.485], стор. 54-58, завантажень (65)
8 Окрушко С. Є. ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ МАРС EL НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ТОВАРНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ МОРКВИ СТОЛОВОЇ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-50-53
УДК: 631.811.98:631.559:635, стор. 50-53, завантажень (33)
9 Новак В.Г.
Новак А.В.
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2018–2019 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-47-49
УДК: 551.5:477.46, стор. 47-49, завантажень (81)
10 Мартинюк А. Т. ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ГРУНТУ І ВРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-42-46
УДК: 633.63 : 631.559, стор. 42-46, завантажень (44)
11 Мартинова Н. В.
Лихолат Ю. В.
Кабар А. М.
Рула І. В.
Григорюк І. П.
АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЛАКОВИХ ВИДІВ РОСЛИН SORGHASTRUM NUTANS, PENNISETUM SETACEUM ТА SPODIOPOGON SIBIRICUS В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ СТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-37-41
УДК: 58.006.581.552.4, стор. 37-41, завантажень (97)
12 Любич В.В.
Войтовська В. І.
Климович Н.М.
Третьякова С. О.
ФОРМУВАННЯ ПОСІВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА СОРГО ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-30-35
УДК: 633.17:631.527.5:631.5(477.7), стор. 30-36, завантажень (74)
13 Кур’ята В. Г.
Кушнір О. В.
ДІЯ 1-НАФТИЛОЦТОВОЇ КИСЛОТИ НА МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО СОРТУ АНТЕЙ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-25-29
УДК: 581.1[661.162.65:582.672.61], стор. 25-29, завантажень (44)
14 Строяновський В. С. ПОКАЗНИКИ СТРУКТУРИ РОСЛИН ТА УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ФЕНХЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-21-24
УДК: 635.757:631.5(292.485)(477), стор. 21-24, завантажень (47)
15 Карпенко В.П.
Притуляк Р.М.
Даценко А.А.
ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ Й УРОЖАЙНОСТІ ПОСІВІВ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-17-20
УДК: 581.144.4:633:582.665.3:477.4, стор. 17-20, завантажень (62)
16 Дегтярьов В. В.
Дегтярьов Ю. В.
Рєзнік С. В.
СЕЗОННА ДИНАМІКА ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗА УМОВ РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-11-16
УДК: 631.437.31:631.445.4, стор. 11-16, завантажень (72)
17 Гораш О. С.
Климишена Р. І.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ФРІАБІЛІТИВНОСТІ ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ВІД ВПЛИВУ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-6-10
УДК: 633.16«321»: 004.12: 631.81, стор. 6-10, завантажень (111)
18 Алмашова В. С.
Євтушенко О. Т.
Онищенко С. О.
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ РИЗОТОРФІН №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-3-5
УДК: 631.82:631.6, стор. 3-5, завантажень (92)
19 Князюк О. В.
Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Липовий В. Г.
Ватаманюк О. В.
РІСТ, РОЗВИТОК ТА НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ РЕТАРДАНТІВ, СТРОКІВ ТА СПОСОБУ СІВБИ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-54-58
УДК: 631.547:633.884:631.811.98, стор. 54-58, завантажень (67)
20 Шевчук В. В.
Дідур І. М.
ДІЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА МОРФОГЕНЕЗ ПРОРОСТКІВ І ЛАБОРАТОРНУ СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ГОРОХУ ОЗИМОГО СОРТУ НС МОРОЗ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-48-53
УДК: 633.35:631.811.98, стор. 48-53, завантажень (83)
21 Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Вергеліс В. І.
МОРФОГЕНЕЗ ПРОРОСТКІВ І ПОСІВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСІННЯ БОБІВ КОРМОВИХ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕТАРДАНТІВ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-43-47
УДК: 581.4:633.35:631.811.98, стор. 43-47, завантажень (70)
22 Бахмат М. І.
Ткач О. В.
ВПЛИВ СТРОКУ СІВБИ І ГЛИБИНИ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ НА ПОЛЬОВУ СХОЖІСТЬ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-39-42
УДК: , стор. 39-42, завантажень (77)
23 Погромська Я. А. МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-33-38
УДК: 631.46; 361.48; 579.64, стор. 33-38, завантажень (78)
24 Любченко І. О.
Рябовол Л.О.
Любченко А. І.
МОРФОГЕНЕЗ СОЛЕСТІЙКИХ КЛІТИННИХ ЛІНІЙ РИЖІЮ ЯРОГО №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-29-32
УДК: 581.143.5:[576.53:633.85], стор. 29-32, завантажень (79)
25 Лагуш Н. І. ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ЗЕРНО-ПРОСАПНІЙ СІВОЗМІНІ НА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-25-28
УДК: 631.559:633.11: 633.32, стор. 25-28, завантажень (92)
26 Іванюк В. Я. ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСІННЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-22-24
УДК: 633.11:632.954, стор. 22-24, завантажень (103)
27 Кирилюк В.П. СТРУКТУРА СУМАРНОГО ВОДОСПОЖИВАННЯ КУКУРУДЗИ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-17-21
УДК: 551.573:633.15, стор. 17-21, завантажень (50)
28 Доронін В. А.
Кравченко Ю. А.
Дрига В. В.
Доронін В. В.
Карпук Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ СХОЖОСТІ НАСІННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО (PANICUM VIRGATUM L.) №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-12-16
УДК: 633.63: 631. 531.12, стор. 12-16, завантажень (102)
29 М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Хоміна В. Я.
Кравченко В.С.
УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКА СТОЛОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ ТА ФУНГІЦИДІВ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-7-11
УДК: 635.11:631.81.095.337:631.559, стор. 7-11, завантажень (78)
30 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Желєзна В.В.
Новіков В. В.
ВМІСТ ВІТАМІНІВ У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-3-6
УДК: 631.816.11:633.11, стор. 3-6, завантажень (133)
31 Овчарук В. І.
Мулярчук О. І.
М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Кравченко В.С.
Климович Н.М.
ПОЄДНАННЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОДОБРИВАМИ З ФУНГІЦИДАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ РОСЛИН БУРЯКА СТОЛОВОГО №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-70-75
УДК: 635.11:631.81.095.337:631.559, стор. 70-75, завантажень (115)
32 Карпенко В.П.
Сухомуд О.Г.
Кравець І.С.
Жиляк І. І.
Адаменко Д. М.
БАГАТОРІЧНА ПШЕНИЦЯ ‒ СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-65-69
УДК: 633.113.9:631.584.5, стор. 65-69, завантажень (113)
33 Чинчик О.
Оліфірович В.
Кравченко В.С.
Кононенко Л.М.
БОТАНІЧНИЙ СКЛАД І ВРОЖАЙНІСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-59-64
УДК: 633.2.03, стор. 59-64, завантажень (86)
34 Демидась Г.І.
Лихошерст Е. С.
Бурко Л. М.
ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У КОРМІ РІЗНИХ ВИДІВ ЕСПАРЦЕТУ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-54-58
УДК: 633.361: 631.5, стор. 54-58, завантажень (90)
35 Вересенко О. М.
Полторецький С.П.
Полторецька Н. М.
Кононенко Л.М.
Кравченко В.С.
НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ БІЛОГО (LUPINUS ALBUS L.) ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕРБІЦИДНОГО ВПЛИВУ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-48-53
УДК: 633.367:631.53.02:632.954, стор. 48-53, завантажень (120)
36 Бахмат М. І.
Падалко Т. О.
Вишневська Л. В.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОСЛІДЖУВАНИХ ЧИННИКІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-44-47
УДК: 633.88:582.998.2:338.43:631.559(477.43/.44+477.84/.85), стор. 44-47, завантажень (81)
37 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Бойко В. П.
ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-37-43
УДК: 631.8.022.3, стор. 37-43, завантажень (91)
38 Новак А.В.
Усик С.В.
Єщенко В.О.
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІЩЕННЯ В СІВОЗМІНАХ НА ПІВДНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-33-36
УДК: 631.522, стор. 33-36, завантажень (86)
39 Костецька К.В.
Осокіна Н.М.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПРЯНОСМАКОВИХ РОСЛИН №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-29-32
УДК: 635.7:664.84, стор. 29-32, завантажень (102)
40 Паламарчук І. І. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПАТИСОНА (CUCURBITA PEPO VAR. MELOPEPO L.) ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-25-28
УДК: 635.621:631.53.04(477.4-292.485), стор. 25-28, завантажень (71)
41 Семенченко О. Л.
Заверталюк В. Ф.
Богданов В. П.
ВИРОЩУВАННЯ КАБАЧКА ЗА УЩІЛЬНЕНИХ ПОСІВІВ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-21-24
УДК: 635.1:635.62:633.41:635.67:635.047, стор. 21-24, завантажень (53)
42 Бомба М.Я.
Бомба М. І.
БУР’ЯНИ В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЩОДО КОНТРОЛЮВАННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-15-20
УДК: 631.522:581.526.65:50 2.175, стор. 15-20, завантажень (149)
43 Дрига В. В. ВОЛОГІСТЬ ҐРУНТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ АБСОРБЕНТУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ МІСКАНТУСУ ГІГАНСЬКОГО №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-9-14
УДК: 633.282: 620.952, стор. 9-14, завантажень (128)
44 Шевчук О. А.
Ткачук О. О.
Ходаніцька О. О.
Сакалова Г. В.
Вергеліс В. І.
МОРФО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ PHASEOLUS VULGARIS L. ЗА ДІЇ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-3-8
УДК: 581.4:635.652:631.811.98, стор. 3-8, завантажень (187)