Уманський НУС | сьогодні: 20.04.2023

201 "Агрономія"

 

1 Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Матвійчук О.А.
Поливаний С. В.
Степаненко І. О.
ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН КАПУСТИ КОЛЬРАБІ ЗА ДІЇ РІСТРЕГУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ №2, 2022
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-52-60
УДК: 631.55:582.683.211.5]:631.811.98, стор. 52-60, завантажень (73)
2 Шевчук В. В. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ НА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОТОСЕНТИТИЧНОГО АПАРАТУ ГОРОХУ ОЗИМОГО №2, 2022
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-45-51
УДК: 581.132:582.736.303]:631.8, стор. 45-51, завантажень (83)
3 Тригуб О. В.
Ляшенко В. В.
Куценко О. М.
Бараболя О. В.
Короткова І. В.
Ляшенко К. В.
АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ГОСПОДАРСЬКИХ ПОКАЗНИКІВ РОСЛИН ГРЕЧКИ В ЗОНІ ПІВДЕННОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №2, 2022
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-37-44
УДК: 633.12:631.526.3(477:292.485), стор. 37-44, завантажень (137)
4 Сергієнко О. В.
Ліннік З. П.
РІВЕНЬ КОРЕЛЯЦІЙ МІЖ СЕЛЕКЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ У КОЛЕКЦІЙНИХ ГЕНОТИПІВ F1 КАВУНА №2, 2022
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-32-36
УДК: 635.615:631.527, стор. 32-36, завантажень (70)
5 Попович Г. Б.
Садовська Н. П.
Гамор А. Ф.
Вантюх О. М.
ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ КАПУСТИ БРОКОЛІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ФІТОЛАМП №2, 2022
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-23-31
УДК: 635.032.034, стор. 23-31, завантажень (93)
6 Данилів О. О. ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ОХОРОНА №2, 2022
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-18-22
УДК: 631.4, стор. 18-22, завантажень (74)
7 Гопцій Т. І.
Лиманська С. В.
Гудим О. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ АМАРАНТУ ЯК НІШЕВОЇ КУЛЬТУРИ У СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №2, 2022
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-11-17
УДК: 631.524.022:633.19, стор. 11-17, завантажень (75)
8 Глупак З. І.
Бутенко А. О.
УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУПИ СТИГЛОСТІ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №2, 2022
DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-5-10
УДК: 633.15: 631.5, стор. 5-10, завантажень (79)
9 Яценко В. В.
Полторецький С.П.
Рогальський С.В.
Січкар А.О.
АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ALLIUM AMPELOPRASUM VAR. AMPELOPRASUM L. №1, 2022
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-37-45
УДК: 635.262-047.44, стор. 37-45, завантажень (166)
10 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Черно О.Д.
ВПЛИВ ВАПНУВАННЯ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ №1, 2022
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-32-36
УДК: 631.415.1 :631.82: 633.11, стор. 32-36, завантажень (98)
11 Улянич О.І.
Шевчук К.М.
ВПЛИВ СОРТИМЕНТУ НА РОСТОВІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ШПИНАТУ ГОРОДНЬОГО №1, 2022
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-27-31
УДК: 551.5:477.46, стор. 27-31, завантажень (92)
12 Новак В.Г.
Новак А.В.
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2020–2021 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ №1, 2022
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-23-26
УДК: 551.5:477.46, стор. 23-26, завантажень (237)
13 Безвіконний П.В.
М’ялковський Р.О.
Кравченко В.С.
РІСТ І РОЗВИТОК БУРЯКА СТОЛОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ СПОСОБІВ МУЛЬЧУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2022
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-18-22
УДК: 635.11: 631.544.7, стор. 18-22, завантажень (150)
14 Борщенко В.В.
Лавринюк О.О.
Фарафонов С.Ж.
Ткачова І.В.
Бернацький А.О.
ОТРУЙНІ ТА ШКІДЛИВІ РОСЛИНИ ПРИРОДНИХ ПАСОВИЩ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ №1, 2022
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-8-17
УДК: 633.2:633.3:632.5.01/.08, стор. 8-17, завантажень (184)
15 Бойко І.І.
Грищенко В. О.
Климович Н.М.
Заболотна А. В.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВЕГЕТАТИВНОЇ МАСИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ ВЕГЕТАЦІЇ №1, 2022
DOI: 10.31395/2310-0478-2022-1-3-7
УДК: 633.17:631.527.5:631.5(477.7), стор. 3-7, завантажень (172)
16 Марченко К.Ю. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОКРЕМИХ ГРУП МІКРОБІОТИ РИЗОСФЕРИ ВІВСА ГОЛОЗЕРНОГО ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ №2,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-37-41
УДК: 632.95.204:631.86.87:664.785, стор. 37-41, завантажень (240)
17 Господаренко Г.М.
Черно О.Д.
Леонова К.П.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЛУК ФОСФОРУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ №2,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-31-36
УДК: 631.416.2, стор. 31-36, завантажень (117)
18 Сіліфонов Т.В.
Господаренко Г.М.
Карпенко В.П.
Бурляй О.Л.
Любич В.В.
Новіков В. В.
ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ РІЗНОСТИГЛИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ №2,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-20-30
УДК: 631.559:[631.526.3:633.111-021.4:631.8], стор. 20-30, завантажень (212)
19 Господаренко Г.М.
Мартинюк А. Т.
Невлад В. І.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕЖІ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ №2,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-13-19
УДК: 303.4:631.85, стор. 13-19, завантажень (86)
20 Вдовенко С.А.
Швидкий П.А.
Оплаканська А.Б.
Мулярчук О. І.
ВПЛИВ СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ І ГУСТОТИ РОСЛИН НА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО №2,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-9-12
УДК: 635.649:631.543.2:631.559, стор. 9-12, завантажень (118)
21 Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Матвійчук О.А.
Поливаний С. В.
РЕГУЛЯЦІЯ РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ І ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ОГІРКА ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ №2,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-3-8
УДК: 635.63:631.811.98, стор. 3-8, завантажень (175)
22 Макаренко Н.А.
Подзерей Р.В.
ВЕРИФІКАЦІЯ СПОСОБУ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА СТАНДАРТИЗОВАНОЇ ЯКОСТІ №1,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-54-59
УДК: 631.41:551.5]:633/635-021.4, стор. 54-59, завантажень (196)
23 Шевчук О. А.
Шевчук В. В.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Матвійчук О.А.
Поливаний С. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ РЕДЬКИ ПОСІВНОЇ ЗА ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ РОСЛИН РІЗНОНАПРАВЛЕНОЇ ДІЇ №1,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-48-53
УДК: 635.15:631.811.98, стор. 48-53, завантажень (164)
24 Суворова К.Ю.
Іодковський В.З.
Леонов О.Ю
Усова З.В.
Скрипник О.О.
ОЦІНКА СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ЕКОЛОГІЧНОЮ ПЛАСТИЧНІСТЮ ТА СТАБІЛЬНІСТЮ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК №1,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-39-47
УДК: 633.111.1“324“:631.527:631.524, стор. 39-47, завантажень (170)
25 Улянич О.І.
Воробйова Н.В.
Ковтунюк З.І.
Яценко В. В.
ВИРОБНИЧО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ ПОМІДОРА №1,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-34-39
УДК: 635.64: 631.527, стор. 34-38, завантажень (147)
26 Ткачук О. П. ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН АГРОЕКОСИСТЕМИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ №1,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-30-33
УДК: 632.913/631.582, стор. 30-33, завантажень (134)
27 Новак А.В.
Новак В.Г.
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2019–2020 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ №1,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-27-29
УДК: 631.445.2(477.41/.42):551, стор. 27-29, завантажень (335)
28 Господаренко Г.М.
Мартинюк А. Т.
Бойко В. П.
БАЛАНС ФОСФОРУ В ҐРУНТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОСФОРДЕФІЦИТНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ №1,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-21-26
УДК: 631.445.2(477.41/.42):551, стор. 21-26, завантажень (163)
29 Польовий В.М.
Гнатів П. С.
Лагуш Н. І.
Ювчик Н.
Іванюк В. Я.
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАПНУВАННЯ ДЕРНОВОПІДЗОЛИСТОГО ЗВЯЗНОПІЩАНОГО ГРУНТУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ №1,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-14-20
УДК: 631.445.2(477.41/.42):551, стор. 14-20, завантажень (156)
30 Бахмат М. І.
Ткач О. В.
Бахмат О.М.
ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ТА СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН №1,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-8-13
УДК: 633.78:631.522, стор. 8-13, завантажень (199)
31 Тромсюк В. Д.
Бугайов В. Д.
ПРОЯВ ТРАНСГРЕСІЇ ЗА ОСНОВНИМИ КІЛЬКІСНИМИ ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО В ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ F2 №1,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-3-7
УДК: 631.527.5:633.1:631.53.01, стор. 3-7, завантажень (151)
32 Господаренко Г.М.
Мартинюк А. Т.
Бойко В. П.
ЗАСВОЄННЯ І ВИНЕСЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ЯЧМЕНЕМ ЯРИМ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ №2, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-56-61
УДК: 631.417:631.811:633.16, стор. 56-61, завантажень (223)
33 Карпенко В.П.
Бойко Я. О.
Шутко С. С.
Притуляк Р.М.
АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРНОЇ МІКРОБІОТИ ГОРОХУ ОЗИМОГО ЗА КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ГЕРБІЦИДУ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ №2, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-52-55
УДК: 631.472.74:631.461[633.358:632.954:631:811.98], стор. 52-55, завантажень (166)
34 Карпенко В.П.
Любич В.В.
Адаменко Д. М.
Кравець І.С.
Притуляк Р.М.
Шутко С. С.
СЕЛЕКЦІЯ БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКІВ – ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ №2, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-47-51
УДК: 63:633.1:633.113.9, стор. 47-51, завантажень (194)
35 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Невлад В. І.
Бойко В. П.
БАЛАНС КАЛІЮ У ҐРУНТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАЛІЙДЕФІЦИТНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ №2, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-42-46
УДК: 631.416.4:631.8(477.46), стор. 42-46, завантажень (307)
36 М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Кравченко В.С.
Яценко А. О.
АДАПТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ РІЗНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО №2, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-38-41
УДК: 635.21: 631.526.32, стор. 38-41, завантажень (163)
37 Любич В.В.
Войтовська В. І.
Третьякова С. О.
Климович Н.М.
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ №2, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-32-37
УДК: 664.64.16.8:631.526.3:633.855, стор. 32-37, завантажень (199)
38 Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Шевчук В. В.
ВПЛИВ АНТИГІБЕРЕЛІНОВИХ ПРЕПАРАТІВ НА АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН СОЇ №2, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-26-31
УДК: 631.162.6:581.4:635.655, стор. 26-31, завантажень (196)
39 Глупак З. І. ОПТИМІЗАЦІЯ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУПИ СТИГЛОСТІ СОРТУ ДЛЯ УМОВ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №2, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-23-25
УДК: 631.526.3, стор. 23-25, завантажень (151)
40 Данильченко О. М.
Бутенко А. О.
Радченко М. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЧЕВИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ ТА МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №2, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-19-22
УДК: 633.35:631.87, стор. 19-22, завантажень (151)
41 Карпенко В.П.
Красноштан В. І.
ВМІСТ ПІГМЕНТІВ У ЛИСТКАХ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ЦИТАДЕЛЬ 25 OD, РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ЕНДОФІТ L1 І БІОПРЕПАРАТУ БІОАРСЕНАЛ №2, 2020 2020
DOI: : 10.31395/2310-0478-2020-2-14-18
УДК: 664.788:632,954:631.811.98, стор. 14-18, завантажень (197)
42 Рябков С. В.
Діденко Н. О.
Новачок О. М.
ВПЛИВ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ЯКОСТІ ВОДИ НА ЕКОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ҐРУНТІВ №2, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-9-13
УДК: 631.674.6, стор. 9-13, завантажень (266)
43 Господаренко Г.М.
Рябовол Я.С.
Черно О.Д.
Любич В.В.
Крижанівський В.Г.
РІСТ І РОЗВИТОК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ВЕСНЯНОЛІТНІЙ ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №2, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-3-8
УДК: 633.11«324»:631.8 (251.1-17), стор. 3-8, завантажень (309)
44 Василишина О.В. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПЛОДІВ ВИШНІ МЕТОДОМ ХАРРІНГТОНА №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-85-89
УДК: 664.8.032 : 634.23, стор. 85-89, завантажень (194)
45 Полторецький С.П.
Полторецька Н. М.
Кононенко Л.М.
Третьякова С. О.
Білоножко В.Я.
ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАСІННЯ ПРОСА №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-81-84
УДК: 633.171:631.52, стор. 81-84, завантажень (247)
46 Шарипіна Я. Ю.
Боровська І. Ю.
Парій Я. Ф.
Парій Ю. О.
Бабич В. О.
Сірко А. С.
Наконечна М. С.
Костенко Ю. С.
МІНЛИВІСТЬ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК У СТІЙКИХ ДО ГЕРБІЦИДІВ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ СЕЛЕКЦІЇ ТОВ «ВНІС» В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ І ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-71-80
УДК: 633.854.78:631.527, стор. 71-80, завантажень (199)
47 Ткачук О. П.
Демчук О. А.
Кравченко В.С.
ВПЛИВ СТРУКТУРОВАНОЇ ВОДИ НА ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАННЯ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ РЕДЬКИ ПОСІВНОЇ (RAPHANUS SATIVUS L.) №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-67-70
УДК: 612.393.3:631.53.01:635.15, стор. 67-70, завантажень (275)
48 Ткачук О. П. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБ’ЄМНОЇ МАСИ ҐРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-64-66
УДК: 633.26/.29. 631.425.4, стор. 64-66, завантажень (313)
49 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
ВПЛИВ МОРФОТИПУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ СТВОРЕНИХ ЗРАЗКІВ ЖИТА ОЗИМОГО №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-59-63
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 59-63, завантажень (246)
50 Паламарчук І. І. ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ БУРЯКУ СТОЛОВОГО В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-54-58
УДК: 635.11:631.53.04:631.559[477.4+292.485], стор. 54-58, завантажень (209)
51 Окрушко С. Є. ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ МАРС EL НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ТОВАРНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ МОРКВИ СТОЛОВОЇ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-50-53
УДК: 631.811.98:631.559:635, стор. 50-53, завантажень (192)
52 Новак В.Г.
Новак А.В.
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2018–2019 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-47-49
УДК: 551.5:477.46, стор. 47-49, завантажень (463)
53 Мартинюк А. Т. ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ГРУНТУ І ВРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-42-46
УДК: 633.63 : 631.559, стор. 42-46, завантажень (236)
54 Мартинова Н. В.
Лихолат Ю. В.
Кабар А. М.
Рула І. В.
Григорюк І. П.
АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЛАКОВИХ ВИДІВ РОСЛИН SORGHASTRUM NUTANS, PENNISETUM SETACEUM ТА SPODIOPOGON SIBIRICUS В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ СТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-37-41
УДК: 58.006.581.552.4, стор. 37-41, завантажень (272)
55 Любич В.В.
Войтовська В. І.
Климович Н.М.
Третьякова С. О.
ФОРМУВАННЯ ПОСІВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА СОРГО ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-30-35
УДК: 633.17:631.527.5:631.5(477.7), стор. 30-36, завантажень (282)
56 Кур’ята В. Г.
Кушнір О. В.
ДІЯ 1-НАФТИЛОЦТОВОЇ КИСЛОТИ НА МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО СОРТУ АНТЕЙ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-25-29
УДК: 581.1[661.162.65:582.672.61], стор. 25-29, завантажень (239)
57 Строяновський В. С. ПОКАЗНИКИ СТРУКТУРИ РОСЛИН ТА УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ФЕНХЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-21-24
УДК: 635.757:631.5(292.485)(477), стор. 21-24, завантажень (234)
58 Карпенко В.П.
Притуляк Р.М.
Даценко А.А.
ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ Й УРОЖАЙНОСТІ ПОСІВІВ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-17-20
УДК: 581.144.4:633:582.665.3:477.4, стор. 17-20, завантажень (235)
59 Дегтярьов В. В.
Дегтярьов Ю. В.
Рєзнік С. В.
СЕЗОННА ДИНАМІКА ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗА УМОВ РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-11-16
УДК: 631.437.31:631.445.4, стор. 11-16, завантажень (356)
60 Гораш О. С.
Климишена Р. І.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ФРІАБІЛІТИВНОСТІ ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ВІД ВПЛИВУ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-6-10
УДК: 633.16«321»: 004.12: 631.81, стор. 6-10, завантажень (239)
61 Алмашова В. С.
Євтушенко О. Т.
Онищенко С. О.
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ РИЗОТОРФІН №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-3-5
УДК: 631.82:631.6, стор. 3-5, завантажень (350)
62 Князюк О. В.
Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Липовий В. Г.
Ватаманюк О. В.
РІСТ, РОЗВИТОК ТА НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ РЕТАРДАНТІВ, СТРОКІВ ТА СПОСОБУ СІВБИ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-54-58
УДК: 631.547:633.884:631.811.98, стор. 54-58, завантажень (232)
63 Шевчук В. В.
Дідур І. М.
ДІЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА МОРФОГЕНЕЗ ПРОРОСТКІВ І ЛАБОРАТОРНУ СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ГОРОХУ ОЗИМОГО СОРТУ НС МОРОЗ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-48-53
УДК: 633.35:631.811.98, стор. 48-53, завантажень (303)
64 Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Вергеліс В. І.
МОРФОГЕНЕЗ ПРОРОСТКІВ І ПОСІВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСІННЯ БОБІВ КОРМОВИХ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕТАРДАНТІВ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-43-47
УДК: 581.4:633.35:631.811.98, стор. 43-47, завантажень (247)
65 Бахмат М. І.
Ткач О. В.
ВПЛИВ СТРОКУ СІВБИ І ГЛИБИНИ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ НА ПОЛЬОВУ СХОЖІСТЬ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-39-42
УДК: , стор. 39-42, завантажень (229)
66 Погромська Я. А. МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-33-38
УДК: 631.46; 361.48; 579.64, стор. 33-38, завантажень (278)
67 Любченко І. О.
Рябовол Л.О.
Любченко А. І.
МОРФОГЕНЕЗ СОЛЕСТІЙКИХ КЛІТИННИХ ЛІНІЙ РИЖІЮ ЯРОГО №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-29-32
УДК: 581.143.5:[576.53:633.85], стор. 29-32, завантажень (222)
68 Лагуш Н. І. ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ЗЕРНО-ПРОСАПНІЙ СІВОЗМІНІ НА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-25-28
УДК: 631.559:633.11: 633.32, стор. 25-28, завантажень (195)
69 Іванюк В. Я. ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСІННЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-22-24
УДК: 633.11:632.954, стор. 22-24, завантажень (259)
70 Кирилюк В.П. СТРУКТУРА СУМАРНОГО ВОДОСПОЖИВАННЯ КУКУРУДЗИ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-17-21
УДК: 551.573:633.15, стор. 17-21, завантажень (209)
71 Доронін В. А.
Кравченко Ю. А.
Дрига В. В.
Доронін В. В.
Карпук Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ СХОЖОСТІ НАСІННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО (PANICUM VIRGATUM L.) №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-12-16
УДК: 633.63: 631. 531.12, стор. 12-16, завантажень (206)
72 М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Хоміна В. Я.
Кравченко В.С.
УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКА СТОЛОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ ТА ФУНГІЦИДІВ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-7-11
УДК: 635.11:631.81.095.337:631.559, стор. 7-11, завантажень (236)
73 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Желєзна В.В.
Новіков В. В.
ВМІСТ ВІТАМІНІВ У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-3-6
УДК: 631.816.11:633.11, стор. 3-6, завантажень (252)
74 Овчарук В. І.
Мулярчук О. І.
М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Кравченко В.С.
Климович Н.М.
ПОЄДНАННЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОДОБРИВАМИ З ФУНГІЦИДАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ РОСЛИН БУРЯКА СТОЛОВОГО №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-70-75
УДК: 635.11:631.81.095.337:631.559, стор. 70-75, завантажень (274)
75 Карпенко В.П.
Сухомуд О.Г.
Кравець І.С.
Жиляк І. І.
Адаменко Д. М.
БАГАТОРІЧНА ПШЕНИЦЯ ‒ СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-65-69
УДК: 633.113.9:631.584.5, стор. 65-69, завантажень (287)
76 Чинчик О.
Оліфірович В.
Кравченко В.С.
Кононенко Л.М.
БОТАНІЧНИЙ СКЛАД І ВРОЖАЙНІСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-59-64
УДК: 633.2.03, стор. 59-64, завантажень (222)
77 Демидась Г.І.
Лихошерст Е. С.
Бурко Л. М.
ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У КОРМІ РІЗНИХ ВИДІВ ЕСПАРЦЕТУ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-54-58
УДК: 633.361: 631.5, стор. 54-58, завантажень (228)
78 Вересенко О. М.
Полторецький С.П.
Полторецька Н. М.
Кононенко Л.М.
Кравченко В.С.
НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ БІЛОГО (LUPINUS ALBUS L.) ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕРБІЦИДНОГО ВПЛИВУ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-48-53
УДК: 633.367:631.53.02:632.954, стор. 48-53, завантажень (246)
79 Бахмат М. І.
Падалко Т. О.
Вишневська Л. В.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОСЛІДЖУВАНИХ ЧИННИКІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-44-47
УДК: 633.88:582.998.2:338.43:631.559(477.43/.44+477.84/.85), стор. 44-47, завантажень (253)
80 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Бойко В. П.
ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-37-43
УДК: 631.8.022.3, стор. 37-43, завантажень (264)
81 Новак А.В.
Усик С.В.
Єщенко В.О.
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІЩЕННЯ В СІВОЗМІНАХ НА ПІВДНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-33-36
УДК: 631.522, стор. 33-36, завантажень (286)
82 Костецька К.В.
Осокіна Н.М.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПРЯНОСМАКОВИХ РОСЛИН №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-29-32
УДК: 635.7:664.84, стор. 29-32, завантажень (271)
83 Паламарчук І. І. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПАТИСОНА (CUCURBITA PEPO VAR. MELOPEPO L.) ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-25-28
УДК: 635.621:631.53.04(477.4-292.485), стор. 25-28, завантажень (218)
84 Семенченко О. Л.
Заверталюк В. Ф.
Богданов В. П.
ВИРОЩУВАННЯ КАБАЧКА ЗА УЩІЛЬНЕНИХ ПОСІВІВ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-21-24
УДК: 635.1:635.62:633.41:635.67:635.047, стор. 21-24, завантажень (124)
85 Бомба М.Я.
Бомба М. І.
БУР’ЯНИ В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЩОДО КОНТРОЛЮВАННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-15-20
УДК: 631.522:581.526.65:50 2.175, стор. 15-20, завантажень (277)
86 Дрига В. В. ВОЛОГІСТЬ ҐРУНТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ АБСОРБЕНТУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ МІСКАНТУСУ ГІГАНСЬКОГО №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-9-14
УДК: 633.282: 620.952, стор. 9-14, завантажень (260)
87 Шевчук О. А.
Ткачук О. О.
Ходаніцька О. О.
Сакалова Г. В.
Вергеліс В. І.
МОРФО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ PHASEOLUS VULGARIS L. ЗА ДІЇ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН №1, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-3-8
УДК: 581.4:635.652:631.811.98, стор. 3-8, завантажень (407)