Уманський НУС | сьогодні: 24.04.2024

НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ВІГНИ СПАРЖЕВОЇ (VІGNА UNGUІCULАTА (L.) WАLP. SUBSP. SЕSQUІPЕDАLІS (L.) VЕRD.)

Автор(и) І. М. Бобось, , кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)
О. О. Комар, , кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2024 номер журналу №1, 2024
сторінки 5-11 індекс УДК 635.654:631.526.3:338.312
Індекс DOI 10.32782/2310-0478-2024-1-5-11 (Лінк)
Аннотація Стаття присвячена визначенню впливу густоти рослин на насіннєву продуктивність вігни спаржевої, що дозволить удосконалити технологію вирощування культури та розширить видове різноманіття бобових рослин і підвищить забезпечення споживачів дешевим легкодоступним білком. Представлені результати досліджень схем висіву рослин: 70 × 10 (143 тис. шт./га), 70 × 25 (57 тис. шт./га), 70 × 40 (36 тис. шт./га), 70 × 50 см (29 тис. шт. рослин/га) на сортах кущової вігни спаржевої Кафедральна (Україна) та У-Тя-Контоу (Китай). На продуктивність і середню врожайність сухого насіння суттєво впливала густота рослин, оскільки в процесі життєдіяльності між рослинами постійно відбувалась конкуренція за вологу, світло й поживні речовини. Встановлено, що рослини кущових сортів вігни спаржевої мали широкий діапазон мінливості за морфологічними і господарсько-цінними ознаками, що впливало на їхню насіннєву продуктивність. Високою продуктивністю сухого насіння відзначилися сорти У-тя-Контоу та Кафедральна за густоти рослин 29 тис. шт./га з масою 1000 насінин 196–209 г. Одночасно загущення рослин впливало на вищу урожайність стиглого насіння, яка більшою виявлена за густоти 143 тис. шт./га і становила для сортів У-тя-Контоу 2,5 т/га, Кафедральна – 2,6 т/га з масою 1000 насінин 182–190 г. Виявлено прямий сильний зв’язок між густотою рослин та урожайністю стиглого насіння (r=0,96; 0,97), кількістю насінин у бобі (r=0,91; 0,95) та зворотний сильний зв’язок із масою 1000 насінин (r=-0,85; -0,93) і продуктивністю стиглого насіння однієї рослини (r=-0,98). За результатами рівнянь регресії встановлено, що збільшення густоти рослин на 10 тис. шт. сприяло зменшенню продуктивності стиглого насіння однієї рослини на 1,3 г для сорту У-тя-Контоу та на 1,2 г для сорту Кафедральна та збільшенню урожайності стиглого насіння відповідно на 0,1 т/га для обох сортів.
Ключові слова вігна спаржева, біб, кущовий сорт, продуктивність, насіння, густота рослин
Завантажити файл    (завантажень: 0)