Уманський НУС | сьогодні: 21.04.2023

Наші автори

Розборська Л. В.

Розборська Л. В.

кандидат с.-г. наук
доцент кафедри біології
Уманський національний університет садівництва

Євстафієва К. С.

Євстафієва К. С.Таврійський державний агротехнологічний університет

Євтушенко О. Т.

Євтушенко О. Т.

кандидат с.-г. наук
доцент кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка
Херсонський державний аграрний університет

Єгоров Ю.І.

Єгоров Ю.І.

кандидат архітектури
доцент кафедри садово-паркового господарства
Уманський національний університет садівництва

Єлісавенко Ю. А.

Єлісавенко Ю. А.


науковий співробітник
ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція»

Єрмакова Л. М.

Єрмакова Л. М.

канд. с.-г. наук, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Єщенко Володимир Омельянович

Єщенко Володимир Омельянович

доктор с.-г. наук, професор
завідувач кафедри загального землеробства
Уманський національний університет садівництва, Україна

Ібрагімов Кюрі Хамзатович

Ібрагімов Кюрі Хамзатович

доктор с.-г. наук, к.ю.н., професор
Заступник директора по науці Комплексного науково-дослідного інституту їм. Х.И. Ібрагімова Російської академії наук
Комплексний науково-дослідний інститут ім. Х.И. Ібрагімова Російської академії наук

Іванова Т. В.

Іванова Т. В.

кандидат с.-г. наук

Національний університет біоресурсів та природокористування України (м. Київ)

Івануса В. Я.

Івануса В. Я.

аспірант

Львівський національний аграрний університет

Іванюк В. Я.

Іванюк В. Я.

кандидат с.-г. наук
доцент кафедри агрохімії та ґрунтознавства
Львівський національний аграрний університет

Івасюк Юлія Ігорівна

Івасюк Юлія Ігорівна


аспірант
Уманський національний університет садівництва