Уманський НУС | сьогодні: 24.04.2024

Загальне землеробство

галузь науки, що досліджує теоретичні і практичні проблеми найраціональнішого використання орних земель, агроландшафтів, розробляє фізичні, хімічні, біологічні та механічні методи й прийоми підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур, стабільності агроекосистем.

 

1 Господаренко Г.М.
Черно О.Д.
Бойко В. П.
Стасінєвич О.Ю.
ВПЛИВ ДОЗ І СПІВВІДНОШЕНЬ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ №2, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-76-79
УДК: 63311:631.8, стор. 76-80, завантажень (406)
2 Новак В.Г.
Новак А.В.
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2017–2018 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ №2, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-73-75
УДК: 551.5:477.46, стор. 73-76, завантажень (485)
3 Павліченко А. А. ЗМІНА ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ СІВОЗМІНИ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І УДОБРЕННЯ №1, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-29-32
УДК: 631.51/.582:631.8:633/635, стор. 29-32, завантажень (298)
4 Полторецький С.П.
Бурдига В. М.
Білоножко В.Я.
ВПЛИВ СТРОКУ І СПОСОБУ СІВБИ НА ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАЦІЇ СОРГО ЗЕРНОВОГО І СОРИЗУ №1, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-23-28
УДК: 633.174:631.5, стор. 23-28, завантажень (331)
5 Рідей Н.М.
Горбатенко Л. Ю.
Горбатенко А. А.
ЯКІСНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ СЛАБОСОЛОНЦЮВАТИХ СЕРЕДНЬОСУГЛИНКОВИХ ЧОРНОБАЇВЩИНИ №1, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-19-22
УДК: 504.53.064.3:631.445.4(477.46), стор. 19-22, завантажень (525)
6 Єщенко В.О.
Усик С.В.
СІВОЗМІНИ ЧЕРКАЩИНИ: ЧИ БУТИ ЇМ НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИМИ? №1, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-16-18
УДК: 631.582:631.153, стор. 16-18, завантажень (363)
7 Кирилюк В.П. ДИНАМІКА ЗАПАСІВ ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ І ВОДОСПОЖИВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-9-15
УДК: 631.554: 631.67: 633.11 (477.46), стор. 9-15, завантажень (248)
8 Бомба М.Я.
Бомба М.І.
ДОСВІД І НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ №1, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-3-8
УДК: 631.51:631.58:631.83:632:632.15, стор. 3-8, завантажень (270)
9 Свиридов А. М.
Колос М. О.
Свиридова Л. А.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПРОВІДНИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ №2,2017 2017
УДК: 631.51:[632.51:633.1](477), стор. 115-119, завантажень (322)
10 Новак А.В. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2015–2016 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ №1, 2017 2017
УДК: 551.5:477.46, стор. 26-29, завантажень (754)
11 Кирилюк В.П.
Шемякін М.В.
ВПЛИВ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ НА ЗАПАСИ ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ І ВОДОСПОЖИВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ №1, 2017 2017
УДК: 631.67:664.4:633.11 (571.61), стор. 18-26, завантажень (853)
12 Харитонов М.М.
Чабан І.П.
АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА САДОПРИДАТНОСТІ РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ НІКОПОЛЬСЬКОГО МАРГАНЦЕВОРУДНОГО РОДОВИЩА №2, 2016 2016
УДК: 634.11:62, стор. 3-7, завантажень (847)
13 Шепілова Т.П. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ В ПОСІВАХ СОЇ №2, 2016 2016
УДК: 633.52:631.5, стор. 7-10, завантажень (673)
14 Павлюченко І.С.
Шевченко К.С.
Лісовий І.О.
Думенко К.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОШУВАННЯ МОНОМЕТАЛЕВИХ І ЗМІЦНЕНИХ ДВУШАРОВИХ ЛЕЗ ПРОРІЗАЮЧОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ №2, 2016 2016
УДК: 620.193.95, стор. 10-13, завантажень (585)
15 Бомба М.Я. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИ ГРУНТІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ №2, 2016 2016
УДК: 631.147:338.432, стор. 13-18, завантажень (622)
16 Новак А.В. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2014-2015 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ №1, 2016 2016
УДК: УДК 551.5:477.46, стор. 24-27, завантажень (392)
17 Бомба М.Я. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ №1, 2016 2016
УДК: УДК 631.51, стор. 20-24, завантажень (447)
18 Карпук Л.М. Особливості формування продуктивності гібридів буряків цукрових залежно від агротехнологічних заходів №1 2015
УДК: 633.63:631.53.01.006.83:631.547.2/.3, стор. 22-27, завантажень (465)
19 Мінькова О.Г. Сучасні тенденції у становленні принципів органічного сільського господарства №1 2015
УДК: 631.147, стор. 16-22, завантажень (469)
20 Єщенко В.О. Місце науково обґрунтованих сівозмін у сучасному землеробстві №2 2014
УДК: 631.582: 631.153.3, стор. 3-7, завантажень (831)
21 Заболотний О.І.
Заболотна А. В.
Рівень забур’яненості та врожайності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 №1 2014
УДК: 631.82, стор. 40-46, завантажень (466)
22 Шемякін М.В. Вплив мульчування пристовбурних смуг в інтенсивних яблуневих садах на врожайність та ефективність використання поливної води №1 2014
УДК: 631.674.6:631.544.7:634.11/.12, стор. 35-40, завантажень (559)
23 Карнаух О. Б. Забур’яненість посівів і врожайність культур п’ятипільної сівозміни залежно від заходів мінімалізації механічного обробітку грунту №1 2014
УДК: 632.51: 631.559: 633.1: 631.51, стор. 29-35, завантажень (635)
24 Єщенко В.О.
Калієвський М.В.
Напруження екологічної рівноваги за мінімалізації зяблевого обробітку ґрунту №1 2014
УДК: 631.51:631.95, стор. 25-29, завантажень (571)
25 Єщенко В.О. NO-TILL технологія: її сьогодення та майбутнє №1-2,2013 2013
УДК: 631.315, стор. 4-9, завантажень (983)
26 Каричковський Д.Л. Мінімалізація допосівного обробітку грунту і забур’яненість посівів кукурудзи №1-2, 2012 2012
УДК: 633.15:631.51.02, стор. 63-68, завантажень (374)
27 Недвига М.В.
Галасун Ю.П.
Структурно-агрегатний стан чорнозему опідзоленого за тривалого застосування різних систем удобрення у ланці польової сівозміни №1-2, 2012 2012
УДК: 631.434, стор. 34-43, завантажень (436)
28 Єщенко В.О.
Усик С.В.
Опришко В.П.
Біологічне землеробство: сутність і умови його ефективного застосування №1-2, 2012 2012
УДК: 631.584.9:631.582:631.87, стор. 21-27, завантажень (1517)