Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

ВПЛИВ СТРОКУ І СПОСОБУ СІВБИ НА ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАЦІЇ СОРГО ЗЕРНОВОГО І СОРИЗУ

Автор(и) Полторецький С.П., доктор с.-г. наук, професор кафедри рослинництва, Уманський національний університет садівництва, Україна
Бурдига В. М., канд. с.-г. наук, , Подільський державний аграрно-технічний університет
Білоножко В.Я., доктор сільськогосподарських наук, професор, , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Рубрика Загальне землеробство
рік 2018 номер журналу №1, 2018
сторінки 23-28 індекс УДК 633.174:631.5
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2018-1-23-28 (Лінк)
Аннотація У зв’язку зі змінами клімату на території України, що супроводжуються високими температурами повітря, незначною кількістю або повною відсутністю опадів у критичні періоди вегетації озимих і ярих зернових культур, проблему виробництва достатньої кількості зерна можна за рахунок розширення посівних площ жаро- і посухостійких культур, в тому числі й сорго зернового і соризу. У зв’язку з цим актуальним є питання добору високопродуктивних сортів цих культур, а також розробка ефективних прийомів вирощування. Мета дослідження полягала в створенні оптимальних агротехнічних умов для повноцінного продукційного процесу рослин сорго зернового і соризу в Лісостепу західному за рахунок оптимізації строку і способу сівби. Методика досліджень включала використання польового, лабораторного і статистичного методів. Результати досліджень дозволили встановити, що польова схожість насіння залежить в основному від строку сівби і найвищою вона була за сівби сорго та соризу в другий строк, коли середньодобова температура ґрунту на глибині 10 см була на рівні +12–14 °C – 79,5–84,9 %. Способи сівби на польову схожість насіння не впливають. Серед досліджуваних сортів найбільш тривалий вегетаційним періодом мав сорт сорго зернового Перлина (143 доби), а найменшим – соризу сорту Вінець (134 доби).
Ключові слова сорт, сорго зернове, сориз, строк сівби, спосіб сівби, польова схожість, тривалість вегетації
Завантажити файл    (завантажень: 331)