Уманський НУС | сьогодні: 21.04.2023

Агроґрунтознавство і агрофізика

галузь науки, що вивчає ґрунтотворні процеси, формування ґрунтового профілю, фактори ґрунтоутворення, ґрунтотворні породи, властивості ґрунтів, ґрунтові розчини і окисно-відновні процеси, родючість ґрунтів, їх генезис і класифікацію, закономірності географічного поширення ґрунтів, велико- і дрібновимірні ґрунтові обстеження, агрохімічні властивості ґрунтів, управління ґрунтотворним процесом, регулювання властивостей ґрунтів; відтворення їх родючості, ґрунтознавче забезпечення значного підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

 

1 Чередниченко І. В. Агрофізичні показники чорнозему типового за різних систем удобрень №1 2015
УДК: 631.412/51, стор. 113-117, завантажень (378)
2 Кирилюк В.П. Вплив агроекологічних факторів на водоспоживання люцерни в умовах правобережного лісостепу №1-2,2013 2013
УДК: 626.432:633.31 , стор. 55-65, завантажень (447)