Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

Селекція

наука про методи створення сортів, гібридів рослин та порід тварин, штамів мікроорганізмів з потрібними людині якостями.

 

1 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
РЕГУЛЯТОРНА МОДИФІКАЦІЯ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РИЗОГЕНЕЗУ РОСЛИН ЖИТА ОЗИМОГО В КУЛЬТУРІ IN VITRO №2,2017 2017
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 64-67, завантажень (406)
2 Новак Ж. М.
Полянецька І.О.
Коцюба С. П.
Діордієва І. П.
КРУПНІСТЬ НАСІННЯ СОРТОЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО КОЛЕКЦІЇ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА №2,2017 2017
УДК: 631.526.3:633.16(477), стор. 60-63, завантажень (313)
3 Васильківський С. П.
Гудзенко В. М.
ГЕНЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПІДВИЩЕНОГО ПРОДУКТИВНОГО ТА АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2017 2017
УДК: 633.16:631.527, стор. 90-95, завантажень (362)
4 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
СТВОРЕННЯ НОВИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ГІБРИДИЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНО ВІДДАЛЕНИХ СОРТІВ №2, 2016 2016
УДК: 631.527.581.143:633.11, стор. 69-72, завантажень (578)
5 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
ЗМІНА АРХІТЕКТОНІКИ КОЛОСУ, ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО №1, 2016 2016
УДК: УДК 631.527.581.143:633.14, стор. 69-72, завантажень (465)
6 Миколайко В. П. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЮ №1, 2016 2016
УДК: УДК 635.54:631.527, стор. 66-69, завантажень (375)
7 Колісник О.М. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ НА СТІЙКІСТЬ ДО ПУХИРЧАТОЇ САЖКИ №1, 2016 2016
УДК: УДК 631.527.82:633.15, стор. 63-66, завантажень (408)
8 Бакуменко О.М.
Власенко В.А.
КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ЗА МАСОЮ 1000 НАСІНИН СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ З ПШЕНИЧНО-ЖИТНЬОЮ ТРАНСЛОКАЦІЄЮ 1AL/1RS №1, 2016 2016
УДК: УДК 633.111.1«324»:631.527.53.2:631.524.84, стор. 59-63, завантажень (526)
9 Москалець Т. З.
Москалець В. В.
Діденко С. Ю.
Москалець В. І.
Буняк Н. М.
Результати селекції пшениці м'якої озимої на поліпшення еколого- адаптивних властивостей і якісних параметрів зерна №1 2015
УДК: 633.11: 664.64.016, стор. 58-64, завантажень (682)
10 Гагін А. О. Мінливість та успадкування ознак в популяціях Р3 вики ярої вирощених в агроценозі з підтримуючими культурами №1 2015
УДК: 633.352:631.52, стор. 55-58, завантажень (333)
11 Парій Ф.М.
Діордієва І. П.
Оцінка низькостеблових форм чотиривидових тритикале за основними господарсько–цінними ознаками №1 2014
УДК: 633.1: 631.527, стор. 74-78, завантажень (411)
12 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Створення вихідного галоїдного та гомо диплоїдного матеріалу буряка цукрового з використанням гіногенетичної стимуляції №1-2, 2012 2012
УДК: 631.52:581.143.5:633:78, стор. 43-51, завантажень (580)