Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Автор(и) Миколайко В. П., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри біології та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Рубрика Селекція
рік 2016 номер журналу №1, 2016
сторінки 66-69 індекс УДК УДК 635.54:631.527
Індекс DOI
Аннотація У статті наведено результати досліджень продуктивності селекційних форм цикорію коренеплідного за врожайністю коренеплодів, впливом кліматичних умов і вмістом сухої речовини та інуліну. Аналіз врожайності коренеплодів вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного показав, що в середньому за п’ять років 32,4% номерів мали врожайність коренеплодів нижчу від стандарту, 35,9% – рівну або близьку до стандарту і 31,8% – достовірно перевищували стандарт на 10 і більше відсотків. Маса коренеплоду цикорію коренеплідного істотно залежить від ґрунтово-кліматичних умов вирощування. Середній показник даної ознаки за п’ять років відтворює генотиповий фактор. 51,6% номерів мали масу до 200 г і 33,3%, відповідно, до 300 г зі зменшенням кількості номерів з більшою масою і відхиленням між крайніми варіантами від 96,7 до 484,7 г. Коефіцієнт вирівняності за даною ознакою є високий і становить в середньому 88,83%. За вмістом сухої речовини значний відсоток селекційних номерів знаходився на рівні 3,6±0,03, однак варіювання було в межах 23,8% до 28,7%, що залежить від селекційного матеріалу. Вміст інуліну зафіксовано на рівні 65,6 ± 3,0% з відхиленням від 50,1% до 71,2%. Кращі зразки цикорію коренеплідного розмножено для подальшої селекційної роботи.
Ключові слова селекційні форми, цикорій коренеплідний, продуктивність, сухі речовини, інулін
Завантажити файл    (завантажень: 375)