Уманський НУС | сьогодні: 23.10.2023

Рослинництво

галузь науки, що займається вивченням особливостей реакції нових сортів, гібридів культурних і дикорослих видів рослин на дію біотичних, абіотичних та антропогенних факторів середовища; розробляє сортові технології вирощування стабільно високих урожаїв якісної продукції на засадах інтенсифікації, енергоощадження й екологічної безпеки.

 

1 Полторецький С.П.
Полторецька Н. М.
Яценко А. О.
Білоножко В.Я.
Кравченко В.С.
ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ PANICUM MILIACEUM (L.) №2, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-25-28
УДК: 633.171:631.52:620.91, стор. 25-29, завантажень (232)
2 Мостов’як І.І.
Кравченко О. В.
ФОРМУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСІВІВ СОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ФУНГІЦИДІВ ТА ІНОКУЛЯНТА У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №2, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-21-24
УДК: 581.132:[633.34:632.952:631.87(477.46)], стор. 21-25, завантажень (352)
3 Січкар А.О.
Рогальський С.В.
Вишневська Л. В.
Климович Н.М.
ЗМІШАНІ ПОСІВИ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС З ВИСОКОБІЛКОВИМИ КОМПОНЕНТАМИ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ №2, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-17-20
УДК: 633.15:633.2:636.085:633.3, стор. 17-21, завантажень (313)
4 Вечерська Л. А.
Реліна Л. І.
Голік О.В.
ПШЕНИЦЯ ПОЛБА: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ І ПЕРСПЕКТИВИ №2, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-10-16
УДК: 633.11:631.527:581.19, стор. 10-17, завантажень (278)
5 Хоменко С.О.
Кочмарський В. С.
Федоренко І.В.
Федоренко М.В.
СТАБІЛЬНІСТЬ І ПЛАСТИЧНІСТЬ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ №1, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-43-47
УДК: 633.11:631.559:631.529, стор. 43-47, завантажень (374)
6 Паламарчук В. Д. ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗА МАСОЮ 1000 ЗЕРЕН ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ №1, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-38-42
УДК: 633.15: 631.527.5: 631.527, стор. 38-42, завантажень (587)
7 Тарасюк В. А.
Строяновський В. С.
Безвіконний П.В.
Кравченко В.С.
ФОРМУВАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-33-37
УДК: 633.88:582.998(292.485), стор. 33-37, завантажень (374)
8 Новак А.В. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2016-2017 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ (ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ) №2,2017 2017
УДК: 551.5:477.46, стор. 57-60, завантажень (1247)
9 Єрмакова Л. М.
Пророченко Т. І.
СТРУКТУРА ВРОЖАЮ РІПАКУ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ШИРИНИ МІЖРЯДЬ ТА НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №2,2017 2017
УДК: 633.85:631.5, стор. 53-57, завантажень (244)
10 Демидась Г.І.
Пророченко С. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ЛЮЦЕРНО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №2,2017 2017
УДК: 633.2:631.5/.8, стор. 51-53, завантажень (436)
11 Грищук П. І. ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ АГРОЦЕНОЗУ ГОРОХУ ПОСІВНОГО НА ЙОГО ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ №2,2017 2017
УДК: 631.962.2:581.55:633.35.003.13, стор. 48-51, завантажень (258)
12 М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Кравченко В.С.
ФОРМУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ СОРТІВ КАРТОПЛІ РІЗНОЇ ГРУПИ СТИГЛОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕОГРАФІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ НАПРЯМКУ РЯДКІВ №2,2017 2017
УДК: 635.21:631.526.3:581.132:631.543.1, стор. 43-48, завантажень (287)
13 Разанов С. Ф.
Кравченко В.С.
Ткачук О. П.
Овчарук В. В.
ОЦІНЮВАННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ, ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ №2,2017 2017
УДК: 632.15:633.31/.37, стор. 40-43, завантажень (304)
14 Кабанець В. М. ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОСІВІВ РОСЛИН КОНОПЕЛЬ СОРТУ ГЛЯНА ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ №2,2017 2017
УДК: 633.522:57:631.52, стор. 36-40, завантажень (250)
15 Полторецький С.П.
Білоножко В.Я.
Блащук М. І.
Яценко А. О.
ВПЛИВ АГРОЗАХОДІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ №2,2017 2017
УДК: 631.5:633.111(049.3), стор. 33-36, завантажень (304)
16 Колесніков М. О.
Євстафієва К. С.
ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТУ СТИМПО НА ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ №2,2017 2017
УДК: 631.811.9; 559.2; 633.111.1, стор. 29-33, завантажень (390)
17 Євстафієва К. С.
Колесніков М. О.
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ РЕГОПЛАНТ НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ РІЗНОЯКІСНОГО ЗАСОЛЕННЯ №2,2017 2017
УДК: 631.811.98; 581.142;633.111.1, стор. 25-29, завантажень (491)
18 Доронін В. А.
Кравченко Ю. А.
Дрига В. В.
Доронін В. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ МІСКАНТУСУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЯКОСТІ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ №2,2017 2017
УДК: 633.63: 631. 531.12, стор. 19-25, завантажень (293)
19 Вересенко О. М.
Левченко Т. М.
Байдюк Т. О.
СОРТИ КОРМОВОГО ЛЮПИНУ СЕЛЕКЦІЇ ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» ТА ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ №2,2017 2017
УДК: 633.367:631.527:632.954, стор. 14-19, завантажень (398)
20 Самойленко Т.Г.
Янченко І.А.
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАЛОЗИСТОГО АПАРАТУ ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ЛИСТКІВ МОНАРДИ ДВІЙЧАСТОЇ ЗА УМОВ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2017 2017
УДК: 633.812:581.135.51, стор. 77-72, завантажень (280)
21 Шепілова Т.П.
Петренко Д. І.
ВПЛИВ СПОСОБУ СІВБИ І НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН СОЇ №1, 2017 2017
УДК: 633.52:631.5, стор. 74-77, завантажень (332)
22 Уліч О. Л.
Каражбей Г. М.
Терещенко Ю. Ф.
ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ РІЗНОГО ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ СОРТОСТАНЦІЇ №1, 2017 2017
УДК: 631:633:1.11, стор. 69-74, завантажень (374)
23 Стефанюк В. Й. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ РЕГІОНУ НА ФОРМУВАННЯ ФІТОЦЕНОЗУ СТЕВІЇ МЕДОВОЇ №1, 2017 2017
УДК: 633.94, стор. 64-69, завантажень (329)
24 Полторецький С.П. ФОРМУВАННЯ ГУСТОТИ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ ПРОСА (PANICUM MILIACEUM L.) ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ І СПОСОБУ СІВБИ №1, 2017 2017
УДК: 631.559:631.53.01:633.171:519.233.5, стор. 59-64, завантажень (337)
25 Облап Р. В.
Новак Н. Б.
Димань Т. М.
МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ №1, 2017 2017
УДК: 577.2:575:57.08:658.562, стор. 56-59, завантажень (519)
26 Демидась Г.І.
Захлєбаєв М. В.
ФОРМУВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ БУРКУНУ БІЛОГО В ЧИСТИХ ТА СУМІСНИХ ПОСІВАХ З ОДНОРІЧНИМИ ЗЛАКОВИМИ КУЛЬТУРАМИ №1, 2017 2017
УДК: 636.085:631.5:633.3, стор. 53-56, завантажень (334)
27 Миколайко В. П.
Доронін В. А.
Кравченко Ю. А.
Доронін В. В.
ЯКІСТЬ НАСІННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ДРАЖИРУВАННЯ №2, 2016 2016
УДК: 633.63:631.531.12, стор. 61-64, завантажень (453)
28 Полторецька Н. М.
Полторецький С.П.
Білоножко В.Я.
МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПОСІВІВ ГРЕЧКИ №2, 2016 2016
УДК: 633.15:631.52, стор. 64-69, завантажень (311)
29 Янченко І.А. ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОНАРДИ ДВІЙЧАСТОЇ НА ВИХІД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2016 2016
УДК: УДК 631.526.3:633.8(477.7), стор. 54-59, завантажень (582)
30 Уліч О. Л. НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ СОРТУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ СТАЛЕВА №1, 2016 2016
УДК: УДК 631:633:1.11, стор. 51-54, завантажень (333)
31 Вишневська Л. В.
Полторецький С.П.
РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ №1, 2016 2016
УДК: UDC 633.85.631.547, стор. 48-51, завантажень (600)
32 Демидась Г.І.
Демцюра Ю. В.
ФОРМУВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ СІЯНИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДОВОГО СКЛАДУ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА РІВНЯ ЇХ УДОБРЕННЯ №1, 2016 2016
УДК: УДК 631.962.2:57:633.2, стор. 45-48, завантажень (480)
33 Полторецький С.П.
Рогальський С.В.
Вплив строку сівби та густоти рослин на ріст і продуктивність соняшнику №2, 2015 2015
УДК: 633.85.631.547, стор. 70-73, завантажень (421)
34 Чайка Т. О.
Пономаренко С. В.
Технолого-економічні особливості вирощування органічної сої та озимої пшениці на фураж №1 2015
УДК: 504.03 (304:4, 338:432), стор. 100-106, завантажень (405)
35 Уліч О. Л.
Гринів С. М.
Балицька Л. М.
Терещенко Ю. Ф.
Агробіологічні та господарські властивості нових високобілкових сортів пшениці м'якої озимої №1 2015
УДК: 631:633:1.11, стор. 96-100, завантажень (459)
36 Полторецький С.П.
Полторецька Н. М.
Агроекологічні умови формування врожайності та якості насіння проса №1 2015
УДК: 633.171:631.52, стор. 93-96, завантажень (556)
37 Аверчев О.В. Адаптивність сортів проса до грунтових особливостей Причорноморського Степу України №2 2014
УДК: 633:17, стор. 75-80, завантажень (547)
38 Рожков А.О. Варіабельність маси зерен у колосі пшениці твердої ярої залежно від норми висіву та способу сівби №2 2014
УДК: [631.531.04+631.816.12] : [ 631.559:633.11 “321”], стор. 70-75, завантажень (585)
39 Полторецький С.П. Особливості добору норми висіву для насінницького ценозу проса посівного №2 2014
УДК: 631.53.01:633.17(477.46), стор. 67-72, завантажень (314)
40 Гамаюнова В.В.
Берднікова О.Г.
Вплив мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів рослин сортів пшениці озимої в умовах півдня України №2 2014
УДК: , стор. 62-67, завантажень (317)
41 Корхова М.М. Оптимальні строки сівби пшениці озимої в умовах зміни клімату в Південному Степу України №2 2014
УДК: 620.193.21:631.53.04:633.11(477.7), стор. 59-62, завантажень (482)
42 Кравченко В.С. Попередник і строк сівби, як фактор сортової технології вирощування пшениці ярої у південній частині Правобережного Лісостепу №1 2014
УДК: 631.53.04.633.11(477.46), стор. 49-54, завантажень (571)
43 Полторецький С.П. Вплив особливостей збору врожаю на формування якісних показників насіння проса №1 2014
УДК: 631.554:631.53.01:633.16, стор. 46-49, завантажень (490)
44 Зінченко О.І. Кормовиробництво. Науково-практичні аспекти №1-2,2013 2013
УДК: 632.954:631.811.98:633.19, стор. 25-35, завантажень (541)
45 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Порівняльна оцінка технологічних властивостей зерна озимої пшениці та ярого тритикале №1-2, 2012 2012
УДК: 664.64:633.11:633.19 , стор. 106-111, завантажень (523)