Уманський НУС | сьогодні: 07.01.2023

Варіабельність маси зерен у колосі пшениці твердої ярої залежно від норми висіву та способу сівби

Автор(и) Рожков А.О., доктор с.-г. наук, професор, директор Інституту післядипломної освіти Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Україна
Рубрика Рослинництво
рік 2014 номер журналу №2
сторінки 70-75 індекс УДК [631.531.04+631.816.12] : [ 631.559:633.11 “321”]
Індекс DOI
Аннотація Стаття присвячена вивченню впливу взаємодії ценотичних чинників: способів сівби та норм висіву на мінливість маси зерна з колоса рослин пшениці твердої ярої сорту Харківська 41. У середньому за роками досліджень маса зерна з колоса пшениці твердої ярої за смугового способу сівби становила 0,84 г, за рядкового – 0,81 г. Закономірність підвищення маси зерна з колоса за рівномірного розподілу рослин по площі живлення виявлялася в усі роки досліджень. Регресійним аналізом доведено важливу роль норми висіву в мінливості маси зерна з колоса головного стебла пшениці твердої ярої. Більшою мірою вона виявлялася на рядкових посівах, тобто зі збільшенням норми висіву маса зерна з колоса більше зменшувалася за рядкового способу сівби. Маса зерна з колоса головного стебла рослин мала тісний прямий зв'язок з урожайністю зерна (0,975), кількістю продуктивних колосків у колосі головного стебла рослин (0,962), кількістю зерен у колосі головного та бічного стебла рослин – відповідно 0,996 і 0,934. Маса зерна з колоса головного стебла рослин пшениці ярої значною мірою визначається комплексним впливом норми висіву та способу сівби. Смугова сівба забезпечує значно сприятливіші умови для збільшення маси зерна в колосі рослин пшениці твердої ярої, що дає підставу рекомендувати цей спосіб для поширення у виробництво. Логічним є факт зменшення маси зерна з колосу за умови поступового підвищення норми висіву зерна. Водночас, за оптимізації розподілу рослин по посівній площі, що відбувається при смуговій сівбі, можна нівелювати негативний зв'язок між масою зерна головного стебла і нормою висіву насіння. У проведених дослідженнях, за всіх норм висіву на смугових посівах істотної різниці між показниками маси зерна з колоса головного стебла не було, тоді як на рядкових посівах підвищення норми висіву до 550 нас./м2 спричиняло істотне зменшення досліджуваного показника.
Ключові слова норма висіву, спосіб сівби, пшениця тверда яра, абіотичні та технологічні чинники, маса зерна з колоса, регресійний аналіз
Завантажити файл    (завантажень: 512)