Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

№2, 2014

1 Ліщук А.М.
Матусевич Г.Д.
Яцук І.П.
Екотоксикологічна оцінка ґрунтів Чернігівської області за вмістом пестицидів і важких металів
УДК: 635.41:631.55, стор. 117-120, завантажень (589)
2 Карпенко В.П.
Сонько С.П.
Суханова І.П.
Дубін О.М.
Василенко О.В.
Пушкарьова Т.М.
Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати
УДК: 502, стор. 110-117, завантажень (519)
3 Карпенко В.П.
Бурляй О.Л.
Екологічно безпечні альтернативні джерела енергії в Україні
УДК: , стор. 106-110, завантажень (373)
4 Єгоров Ю.І. Особливості просторової композиції Національного дендрологічного парку «Софіївка»
УДК: 711.4-122, стор. 100-106, завантажень (715)
5 Манушкіна Т.М. Морфогенетичні реакції Lavandula angustifolia Mill. у культурі ізольованих апікальних меристем in vitro
УДК: 601.2:576.31:633.812, стор. 95-100, завантажень (286)
6 Леонтюк І.Б.
Голодрига О.В.
Заболотний О.І.
Вплив інокуляції насіння на активність антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз пшениці озимої та сої
УДК: 581.141:581.165.7:577.15:633.11:633.34, стор. 90-95, завантажень (494)
7 Заболотний О.І.
Леонтюк І.Б.
Заболотна А. В.
Голодрига О.В.
Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90
УДК: 633.15:632.954:631.811.98, стор. 85-90, завантажень (575)
8 Грицаєнко З.М.
Івасюк Ю.І.
Анатомічна будова рослин сої за інтегрованого застосування гербіциду із рістстимулювальними препаратами
УДК: 633.34:632.954:661.162.6, стор. 80-85, завантажень (543)
9 Аверчев О.В. Адаптивність сортів проса до грунтових особливостей Причорноморського Степу України
УДК: 633:17, стор. 75-80, завантажень (565)
10 Рожков А.О. Варіабельність маси зерен у колосі пшениці твердої ярої залежно від норми висіву та способу сівби
УДК: [631.531.04+631.816.12] : [ 631.559:633.11 “321”], стор. 70-75, завантажень (606)
11 Полторецький С.П. Особливості добору норми висіву для насінницького ценозу проса посівного
УДК: 631.53.01:633.17(477.46), стор. 67-72, завантажень (319)
12 Гамаюнова В.В.
Берднікова О.Г.
Вплив мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів рослин сортів пшениці озимої в умовах півдня України
УДК: , стор. 62-67, завантажень (322)
13 Корхова М.М. Оптимальні строки сівби пшениці озимої в умовах зміни клімату в Південному Степу України
УДК: 620.193.21:631.53.04:633.11(477.7), стор. 59-62, завантажень (491)
14 Багіров О.Р. Біологічне і помологічне дослідження форм черешні в умовах Нахчиванської Автономної Республіки
УДК: 634.1/.7, стор. 56-59, завантажень (551)
15 Заморська І.Л. Зміна фенольних сполук ягід суниці сорту Полка під час зберігання
УДК: 634.75:577.1, стор. 51-56, завантажень (266)
16 Любич В.В.
Полянецька І.О.
Продуктивная и технологическая ценность некоторых сортов пшеницы мягкой озимой в Правобережной Лесостепи
УДК: 664.7:633.111, стор. 48-51, завантажень (312)
17 Кузнєцова І.В. Встановлення жирнокислотного складу сушених листків стевії (Stevia rebaudiana Bertonі)
УДК: 633.3:658.562, стор. 45-48, завантажень (416)
18 Токар А.Ю.
Харченко З.М.
Харченко О.С.
Збереженість аскорбінової кислоти у конфітюрах
УДК: 57.02:631.151.6:632.954:631.811.98:633.16, стор. 41-45, завантажень (398)
19 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Товарний стан плодів баклажана, перцю солодкого та помідора за умов короткострокового зберігання
УДК: 635.64:664.8.03, стор. 36-41, завантажень (609)
20 Улянич О.І.
Воробйова Н.В.
Адаптивна здатність і ефективність вирощування сортів картоплі ранньої вітчизняної і зарубіжної селекції у Правобережному Лісостепу України
УДК: 635.21: 631.526.3 (477.46), стор. 31-36, завантажень (301)
21 Сидякіна О.В.
Шангар О.С.
Продуктивність гібридів томату в умовах краплинного зрошення півдня України
УДК: 635.64:631.527.5:631.674.6 (477.7), стор. 27-31, завантажень (504)
22 Гамаюнова В.В.
Іскакова О.Ш.
Урожайність сортів картоплі залежно від мінерального живлення та рістрегулюючих речовин за вирощування на краплинному зрошенні в умовах півдня України
УДК: 633/491:631/82:631/674/6(477/7), стор. 23-27, завантажень (470)
23 Улянич О.І.
Алексейчук О.М.
Сорока Л.В.
Урожайність руколи посівної і шпинату городнього залежно від сортотипу
УДК: 635.41:631.55, стор. 19-23, завантажень (626)
24 Дідович С.В.
Горгулько Т.В.
Кулініч Р.О.
Абдурашітов С.Ф.
Турина О.Л.
Дідович О.М.
Вплив поліфункціональних біопрепаратів на мікробіологічні процеси в ризосфері і продуктивність бобових культур
УДК: 633.31/37: 631.461, стор. 14-19, завантажень (316)
25 Горгулько Т.В. Вплив різних обробок грунту на біологічну активність грунту та продуктивність сої
УДК: 633.31/37: 631.461, стор. 11-14, завантажень (284)
26 Патика В.П.
Пасічник Л.А.
Фітопатогенні бактерії: фундаментальні і прикладні аспекти
УДК: 579.841+632.35, стор. 7-11, завантажень (1245)
27 Єщенко В.О. Місце науково обґрунтованих сівозмін у сучасному землеробстві
УДК: 631.582: 631.153.3, стор. 3-7, завантажень (831)