Уманський НУС | сьогодні: 23.10.2023

Агрохімія

наука, завданням якої є вивчення круговороту речовин у землеробстві і виявлення таких заходів впливу на хімічні й біологічні процеси, що відбуваються в ґрунті та рослині, які сприяють підвищенню врожайності сільськогосподарських культур і поліпшенню якості сільськогосподарської продукції.

 

1 Бараболя О. В.
Барат Ю.М.
Кулик М.І.
Онопрієнко О. В.
УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ТА ПОГОДНИХ УМОВ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ №2, 2018 2018
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-3-9
УДК: 633.11:631.559:631.8:515.5:631.532/.535, стор. 3-10, завантажень (351)
2 Недвига М.В.
Невлад В. І.
Прокопчук І.В.
Стасінєвич О.Ю.
ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТУ: ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЙОГО РОДЮЧОСТІ №1, 2017 2017
УДК: 631.452 (477), стор. 7-12, завантажень (659)
3 Вагнер І.В.
Чорна В. І.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПІД ВПЛИВОМ АКТИВНИХ ФОРМ КРЕМНІЮ №1, 2017 2017
УДК: 631.416.3, стор. 3-7, завантажень (381)
4 Господаренко Г.М.
Черно О.Д.
ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ №1, 2016 2016
УДК: УДК 63311:631.8, стор. 11-16, завантажень (593)
5 Панасенко О.С.
Усата Р.Ю.
Мінливість якісного складу органічної частини лучно-чорноземного ґрунту за різних систем удобрення №2, 2015 2015
УДК: [631.445.41:631.417]:631.8, стор. 3-8, завантажень (460)
6 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Полянецька І.О.
Желєзна В.В.
Хлібопекарські властивості зерна спельти залежно від удобрення №1 2015
УДК: 664.7:633.111, стор. 11-16, завантажень (441)
7 М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Позакореневе підживлення мікродобривами як спосіб оптимізації умов живлення буряка столового №1 2015
УДК: 635.11:631.81.095.337:631.559, стор. 7-11, завантажень (443)
8 Господаренко Г.М.
Стасінєвич О.Ю.
Прокопенко Е.В.
Врожайність зерна ячменю ярого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні №1 2015
УДК: 631.8:631.454, стор. 3-7, завантажень (522)
9 Господаренко Г.М.
Пташник М.М.
Динаміка вмісту азоту в рослинах жита озимого та коефіцієнт його використання з добрив №1 2014
УДК: 631.82, стор. 21-25, завантажень (560)
10 Копитко П.Г.
Петришина І.П.
Поживний режим ґрунту та врожайність молодих дерев груші за оптимізації мінерального живлення №1 2014
УДК: 631.445.2:634.13:631.8, стор. 17-21, завантажень (534)
11 Недвига М.В.
Галасун Ю.П.
Прокопчук І.В.
Стасінєвич О.Ю.
Щільність та водопроникність чорнозему опідзоленого залежно від систем удобрення сільськогосподарських культур у польовій сівозміні №1 2014
УДК: 631.43 : 631.8, стор. 12-17, завантажень (353)
12 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні №1 2014
УДК: 631.82, стор. 8-12, завантажень (533)
13 Господаренко Г.М.
Прокопчук С.В.
Вплив азотних добрив на поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай нуту №1 2014
УДК: 631.84:631.42:635.657, стор. 3-8, завантажень (831)
14 Трус О.М. Зміна лабільної частини гумусу ґрунту після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні №1-2,2013 2013
УДК: 631.417.2 : 631.8 : 631.582, стор. 65-70, завантажень (493)
15 Сухомуд О.Г.
Любич В.В.
Урожай і якість зерна пшениці ярої за різних умов мінерального живлення №1-2,2013 2013
УДК: 631.84: 633.1, стор. 51-55, завантажень (522)
16 Грицаєнко З.М.
Заболотний О.І.
Вплив різних норм гербіциду майстер на загальну чисельність мікробіоти у ризосфері рослин кукурудзи №1-2,2013 2013
УДК: 633.15:632.954:631.811.98, стор. 35-40, завантажень (439)
17 Улянич О.І. Особливості формування раннього врожаю салату посівного за внесення азотних добрив на фосфорно-калійному фоні №1-2,2013 2013
УДК: 635. 52:631.83, стор. 9-20, завантажень (485)
18 Світельський М.М.
Федючка М.І.
Коткова Т.М.
Дунаєвська О.Ф.
Урожайність і якість кореневої маси валеріани лікарської при застосуванні мінеральних добрив в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету №1-2, 2012 2012
УДК: 633.888:631.816(477.42), стор. 73-84, завантажень (387)
19 Кравець І.С. Ефективність застосування інсектицидних протруйників для захисту посівів соняшнику від грунтоживучих шкідників №1-2, 2012 2012
УДК: 632.951: 633.85: 632.76, стор. 68-73, завантажень (257)
20 Черно О.Д.
Стасінєвич О.Ю.
Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на продуктивність кукурудзи на зерно в умовах Правобережного Лісостепу №1-2, 2012 2012
УДК: 631.8:633.15(477.4), стор. 59-63, завантажень (356)
21 Геркіял О.М. Агрономічна ефективність тривалого (45 років) застосування різної насиченості органічними і мінеральними добривами в польовій сівозміні №1-2, 2012 2012
УДК: 631.82:631.582, стор. 27-34, завантажень (330)
22 Грицаєнко З.М.
Заболотний О.І.
Мікробіологічна активність грунту в ризосфері кукурудзи за різних способів застосування гербіциду базис 75 і зеастимулін №1-2, 2012 2012
УДК: 633.15:632.954:631.811.98, стор. 6-14, завантажень (455)
23 Грицаєнко З.М.
Меркушина А.С.
Захист рослин гороху від комплексу шкідників при використанні біологічних і хімічних препаратів №1-2, 2012 2012
УДК: 631:811.98:632, стор. 14-21, завантажень (553)
24 Карпенко В.П.
Грицаєнко З.М.
Притуляк Р.М.
Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії протизлакового гербіциду пума супер та регулятора росту рослин Біолан №1-2,2013 2013
УДК: 632.954:631.811.98:633.19, стор. 20-25, завантажень (476)