Уманський НУС | сьогодні: 10.03.2021

Господаренко Григорій Миколайович

Господаренко Григорій Миколайович

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва, Україна

Наукове звання
доктор с.-г. наук

Посада
професор кафедри агрохімії і грунтознавства

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 Вплив азотних добрив на поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай нуту №1, 2014
2 Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні №1, 2014
3 Динаміка вмісту азоту в рослинах жита озимого та коефіцієнт його використання з добрив №1, 2014
4 Врожайність зерна ячменю ярого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні №1, 2015
5 ВМІСТ ВІТАМІНІВ У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ №2, 2019, 2019
6 Хлібопекарські властивості зерна спельти залежно від удобрення №1, 2015
7 ЯКІСТЬ КРУП’ЯНИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ №2, 2018, 2018
8 ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ №1, 2019, 2019
9 ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ №2, 2020, 2020
10 АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД БІЛКА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ ТА ЛІНІЇ №2, 2016, 2016
11 ЗАСВОЄННЯ І ВИНЕСЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ЯЧМЕНЕМ ЯРИМ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ №2, 2020, 2020
12 ВПЛИВ ДОЗ І СПІВВІДНОШЕНЬ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ №2, 2018, 2018
13 БАЛАНС КАЛІЮ У ҐРУНТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАЛІЙДЕФІЦИТНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ №2, 2020, 2020
14 ВПЛИВ ТИПУ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРУП’ЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА КУЛІНАРНУ ОЦІНКУ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ №1, 2017, 2017
15 ВИХІД І ЯКІСТЬ КРУП’ЯНИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ №1, 2020, 2020
16 ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ №1, 2016, 2016
17 ЯКІСТЬ КРУПИ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ЕКСТРУДУВАННЯ №1, 2018, 2018
18 БОРОШНОМЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА СОРТІВ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ №1, 2019, 2019
19 РІСТ І РОЗВИТОК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ВЕСНЯНОЛІТНІЙ ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №2, 2020, 2020
20 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ІЗ БОРОШНА ПШЕНИЦЬ РІЗНИХ СОРТІВ І ЛІНІЙ №2,2017, 2017
21 ВПЛИВ РЕЖИМІВ ЖИВЛЕННЯ НА БОРОШНОМЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ СОРТУ ПОДОЛЯНКА №2,2017, 2017