Уманський НУС | сьогодні: 20.04.2023

Господаренко Григорій Миколайович

Господаренко Григорій Миколайович

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва, Україна

Наукове звання
доктор с.-г. наук

Посада
професор кафедри агрохімії і грунтознавства

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 Вплив азотних добрив на поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай нуту №1, 2014
2 Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні №1, 2014
3 Динаміка вмісту азоту в рослинах жита озимого та коефіцієнт його використання з добрив №1, 2014
4 Врожайність зерна ячменю ярого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні №1, 2015
5 ВМІСТ ВІТАМІНІВ У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ №2, 2019, 2019
6 Хлібопекарські властивості зерна спельти залежно від удобрення №1, 2015
7 ЯКІСТЬ КРУП’ЯНИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ №2, 2018, 2018
8 ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ №1, 2019, 2019
9 ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ №2, 2020, 2020
10 ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА З ВИКОРИСТАННЯМ БОРОШНА ГАРБУЗОВОГО №1, 2022,
11 АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД БІЛКА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ ТА ЛІНІЇ №2, 2016, 2016
12 ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ХЛІБА З ДОБАВЛЯННЯМ БОРОШНА ГАРБУЗОВОГО №2, 2022,
13 ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЛУК ФОСФОРУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ №2,2021,
14 ЗАСВОЄННЯ І ВИНЕСЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ЯЧМЕНЕМ ЯРИМ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ №2, 2020, 2020
15 ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ РІЗНОСТИГЛИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ №2,2021,
16 ВПЛИВ ДОЗ І СПІВВІДНОШЕНЬ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ №2, 2018, 2018
17 АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ №1,2021,
18 ОБҐРУНТУВАННЯ МЕЖІ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ №2,2021,
19 БАЛАНС КАЛІЮ У ҐРУНТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАЛІЙДЕФІЦИТНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ №2, 2020, 2020
20 ВПЛИВ ТИПУ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРУП’ЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА КУЛІНАРНУ ОЦІНКУ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ №1, 2017, 2017
21 ВИХІД І ЯКІСТЬ КРУП’ЯНИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ №1, 2020, 2020
22 ВПЛИВ ВАПНУВАННЯ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ №1, 2022,
23 ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ №1, 2016, 2016
24 ЯКІСТЬ КРУПИ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ЕКСТРУДУВАННЯ №1, 2018, 2018
25 БАЛАНС ФОСФОРУ В ҐРУНТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОСФОРДЕФІЦИТНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ №1,2021,
26 БОРОШНОМЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА СОРТІВ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ №1, 2019, 2019
27 РІСТ І РОЗВИТОК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ВЕСНЯНОЛІТНІЙ ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №2, 2020, 2020
28 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ІЗ БОРОШНА ПШЕНИЦЬ РІЗНИХ СОРТІВ І ЛІНІЙ №2,2017, 2017
29 ВПЛИВ РЕЖИМІВ ЖИВЛЕННЯ НА БОРОШНОМЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ СОРТУ ПОДОЛЯНКА №2,2017, 2017