Уманський НУС | сьогодні: 11.03.2021

ВПЛИВ ТИПУ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРУП’ЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА КУЛІНАРНУ ОЦІНКУ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ

Автор(и) Господаренко Г.М., доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Любич В.В., кандидат с.-г. наук, ст. викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна, Уманський національний університет садівництва, Україна
Новіков В. В., аспірант, аспірант кафедри технології зберігання і переробки зерна, Уманський національний університет садівництва, Україна
Полянецька І.О., кандидат с.-г. наук, викладач кафедри генетики, селекції та біотехнології, Уманський національний університет садівництва, Україна
Желєзна В.В., аспірант, , Уманський національний університет садівництва
Рубрика Первинна обробка продуктів рослинництва
рік 2017 номер журналу №1, 2017
сторінки 38-44 індекс УДК 664.71–11:338.439
Індекс DOI
Аннотація Cтаттю присвячено оптимізації параметрів водотеплового оброблення та лущення під час вироблення крупи цілої із зерна пшениці м’якозерного й твердозерного типу. Вивчено вплив режимів водотеплового оброблення і лущення на техніко-економічні та органолептичні показники круп’яного виробництва. Найбільший вплив на всі критерії оптимальності зумовлювали параметри лущення, тоді як водотеплове оброблення характеризувалось неістотним впливом. Вихід та якість круп’яних продуктів статистично достовірно відрізнялись залежно від типу зерна. За ідентичних режимів оброблення ступінь лущення зерна м’якозерного типу істотно вищий порівняно із твердозеним. Тому економічно ефективніше переробляти м’якозерний тип зерна порівняно із твердозерним, що значно зменшує енерговитрати. На основі проведених досліджень доведено, що режими перероблення твердозерного та м’якозерного зерна істотно відрізняються між собою, що доцільно враховувати на виробництві. Застосування водотеплового оброблення економічно ефективне на діючих підприємствах різної продуктивності. Доцільність застосування водотеплового оброблення під час проектування нових підприємств вимагає додаткових економічних розрахунків
Ключові слова вихід крупи, водотеплове оброблення, кулінарне оцінювання, дисперсійний аналіз
Завантажити файл    (завантажень: 254)