Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

№1, 2017, 2017

1 Вагнер І.В.
Чорна В. І.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПІД ВПЛИВОМ АКТИВНИХ ФОРМ КРЕМНІЮ
УДК: 631.416.3, стор. 3-7, завантажень (397)
2 Недвига М.В.
Невлад В. І.
Прокопчук І.В.
Стасінєвич О.Ю.
ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТУ: ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЙОГО РОДЮЧОСТІ
УДК: 631.452 (477), стор. 7-12, завантажень (706)
3 Дубін О.М.
Василенко О.В.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА В СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УДК: 638:006.83:504(477.46), стор. 12-18, завантажень (551)
4 Кирилюк В.П.
Шемякін М.В.
ВПЛИВ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ НА ЗАПАСИ ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ І ВОДОСПОЖИВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
УДК: 631.67:664.4:633.11 (571.61), стор. 18-26, завантажень (853)
5 Новак А.В. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2015–2016 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ
УДК: 551.5:477.46, стор. 26-29, завантажень (754)
6 Улянич І. Ф.
Костецька К.В.
Голубєв М. І.
ОЦІНЮВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ КОРМОВИХ СУМІШЕЙ У ПРОЦЕСІ ЇХНЬОГО ЗБЕРІГАННЯ
УДК: 664.76:579.67, стор. 29-33, завантажень (665)
7 Аверчев О.В.
Татаров О. С.
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ НА КРАПЛИННОМУ ЗРОШЕННІ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
УДК: 635.652:631.95:631.674.6(477.7), стор. 33-38, завантажень (409)
8 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Новіков В. В.
Полянецька І.О.
Желєзна В.В.
ВПЛИВ ТИПУ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРУП’ЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА КУЛІНАРНУ ОЦІНКУ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ
УДК: 664.71–11:338.439, стор. 38-44, завантажень (476)
9 Мельник О.В.
Дрозд О.О.
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЯБЛУК СОРТУ ХОНЕЙКРІСП ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМУ ОХОЛОДЖЕННЯ І ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНГІБІТОРОМ ЕТИЛЕНУ
УДК: 621.796:634.11:621.563.3:631.811.98, стор. 44-47, завантажень (465)
10 Осокіна Н.М.
Герасимчук О.П.
ІНТЕНСИВНІСТЬ ДИХАННЯ ПЛОДІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ, ОБРОБЛЕНИХ РЕЧОВИНАМИ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ
УДК: 634.7:664.8, стор. 47-53, завантажень (356)
11 Демидась Г.І.
Захлєбаєв М. В.
ФОРМУВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ БУРКУНУ БІЛОГО В ЧИСТИХ ТА СУМІСНИХ ПОСІВАХ З ОДНОРІЧНИМИ ЗЛАКОВИМИ КУЛЬТУРАМИ
УДК: 636.085:631.5:633.3, стор. 53-56, завантажень (347)
12 Облап Р. В.
Новак Н. Б.
Димань Т. М.
МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
УДК: 577.2:575:57.08:658.562, стор. 56-59, завантажень (525)
13 Полторецький С.П. ФОРМУВАННЯ ГУСТОТИ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ ПРОСА (PANICUM MILIACEUM L.) ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ І СПОСОБУ СІВБИ
УДК: 631.559:631.53.01:633.171:519.233.5, стор. 59-64, завантажень (343)
14 Стефанюк В. Й. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ РЕГІОНУ НА ФОРМУВАННЯ ФІТОЦЕНОЗУ СТЕВІЇ МЕДОВОЇ
УДК: 633.94, стор. 64-69, завантажень (340)
15 Уліч О. Л.
Каражбей Г. М.
Терещенко Ю. Ф.
ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ РІЗНОГО ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ СОРТОСТАНЦІЇ
УДК: 631:633:1.11, стор. 69-74, завантажень (379)
16 Шепілова Т.П.
Петренко Д. І.
ВПЛИВ СПОСОБУ СІВБИ І НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН СОЇ
УДК: 633.52:631.5, стор. 74-77, завантажень (339)
17 Самойленко Т.Г.
Янченко І.А.
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАЛОЗИСТОГО АПАРАТУ ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ЛИСТКІВ МОНАРДИ ДВІЙЧАСТОЇ ЗА УМОВ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 633.812:581.135.51, стор. 77-72, завантажень (287)
18 Шемякін М.В.
Кирилюк В.П.
СКЛАДОВІ ВОДООЩАДЛИВОГО РЕЖИМУ ЗРОШЕННЯ ІНТЕНСИВНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ ЗА КРАПЛИННОГО СПОСОБУ ПОЛИВУ
УДК: 631.674.6:634.11, стор. 82-90, завантажень (459)
19 Васильківський С. П.
Гудзенко В. М.
ГЕНЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПІДВИЩЕНОГО ПРОДУКТИВНОГО ТА АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 633.16:631.527, стор. 90-95, завантажень (362)
20 Марченко А.Б. ІМУНОЛОГІЧНА ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ СОРТОЗРАЗКІВ РОДУ ROSA L. ЗА УРАЖЕННЯ SPHAEROTHECA PANNOSA LEV. VAR. ROSAE WORONICH В УМОВАХ ПРИРОДНОГО ФОНУ
УДК: 632.25/.938:582.711.712, стор. 95-101, завантажень (847)
21 Нейко І. С.
Монарх В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЦВІТІННЯ, ФОРМУВАННЯ ЗАВ’ЯЗЕЙ ТА ПЛОДОНОШЕННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО НА КЛОНОВІЙ ПЛАНТАЦІЇ В УМОВАХ ВІННИЧИНИ
УДК: 630*232:582.632.2(477.44), стор. 101-104, завантажень (476)
22 Шлапак В. П. БІЛОГРУДІВСЬКИЙ ЛІС: НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ВІДДІЛ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА
УДК: 630*11(477.46), стор. 104-112, завантажень (674)
23 Балабак А.В.
Самойленко М.О.
ОЦІНКА ЗИМО І МОРОЗОСТІЙКОСТІ СОРТІВ ТА ФОРМ ФУНДУКА (CORYLUS DOMESTICA KOSENKO ET OPALKO)
УДК: 634.54:634.1, стор. 112-115, завантажень (659)
24 Мельник О.В.
Шарапанюк О. С.
РІСТ ТА ОБЛИСТЯНІСТЬ МАТОЧНИХ РОСЛИН ПІДЩЕПИ ЯБЛУНІ 54-118 З ОБРОБКОЮ РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ КАНО
УДК: 634.11:631.811.98:581.165.1(477.4), стор. 115-119, завантажень (402)
25 Яковенко Р.В.
Копитко П.Г.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРУШІ СОРТУ ОСНОВ’ЯНСЬКА ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА ФОНІ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРУНТУ МАКРОЕЛЕМЕНТАМИ (NPK)
УДК: 634.13.003.13:631.82, стор. 119-122, завантажень (464)