Уманський НУС | сьогодні: 02.10.2021

101 "Екологія"

 

1 Чугай А.В.
Наконечна Ю.О.
Ремешевська І.В.
МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ВОД РІЧКИ МЕРТВОВІД ЯК ПОКАЗНИК ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-121-128
УДК: 91:913/502:504*1/9.19+902/904, стор. 121-128, завантажень (9)
2 Скок С. В. ВПЛИВ ЗЛИВОВИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СТІЧНИХ ВОД НА ЯКІСТЬ РІЧКИ ДНІПРО В ЗОНІ ДІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ УРБОСИСТЕМИ №2, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-122-129
УДК: 502.51:[504.5:628.3](477.72), стор. 122-129, завантажень (69)
3 Ткачук О. П.
Разанова А. М.
ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ Pb У ЛИСТКОВІЙ МАСІ ТА НАСІННІ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (SILYBUM MARIANUM) №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-109-112
УДК: 574.24, стор. 109-112, завантажень (141)
4 Мостов’як І.І. ВПЛИВ ГІДРОТЕРМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОШИРЕННЯ І РОЗВИТОК ХВОРОБ В АГРОЦЕНОЗІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-103-108
УДК: 581.132:[633.34:632.952:631.87(477.46)], стор. 103-108, завантажень (204)
5 Врадій О. І. ВПЛИВ ТЕРМІНУ ВИМОЧУВАННЯ У ВОДНО-СОЛЬОВОМУ РОЗЧИНІ ГРИБІВ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ В НИХ ЦИНКУ ТА МІДІ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-75-78
УДК: 574.64:582.287.23:504.5, стор. 75-78, завантажень (79)
6 Снітинський В. В.
Дидів А. І.
Качмар Н. В.
Багдай Т. В.
ВПЛИВ ЙОНІВ КАДМІЮ НА ФЕНОЛОГІЧНУ ДИНАМІКУ АКТИВНОСТІ ПЕРОКСИДАЗИ У ЛИСТКАХ BETA VULGARIS L. ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ ТА МЕЛІОРАНТІВ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-69-74
УДК: 504.064:635.112/631.8, стор. 69-74, завантажень (95)