Уманський НУС | сьогодні: 21.04.2023

101 "Екологія"

 

1 Парахненко В.Г.
Ляховська Н. О.
Благополучна А. Г.
ЕКОЛОЛІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ҐРУНТУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ №2,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-91-95
УДК: 631:95, стор. 91-95, завантажень (149)
2 Чугай А.В.
Наконечна Ю.О.
Ремешевська І.В.
МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ВОД РІЧКИ МЕРТВОВІД ЯК ПОКАЗНИК ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1,2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-121-128
УДК: 91:913/502:504*1/9.19+902/904, стор. 121-128, завантажень (191)
3 Скок С. В. ВПЛИВ ЗЛИВОВИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СТІЧНИХ ВОД НА ЯКІСТЬ РІЧКИ ДНІПРО В ЗОНІ ДІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ УРБОСИСТЕМИ №2, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-122-129
УДК: 502.51:[504.5:628.3](477.72), стор. 122-129, завантажень (208)
4 Ткачук О. П.
Разанова А. М.
ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ Pb У ЛИСТКОВІЙ МАСІ ТА НАСІННІ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (SILYBUM MARIANUM) №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-109-112
УДК: 574.24, стор. 109-112, завантажень (204)
5 Мостов’як І.І. ВПЛИВ ГІДРОТЕРМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОШИРЕННЯ І РОЗВИТОК ХВОРОБ В АГРОЦЕНОЗІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ №1, 2020 2020
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-103-108
УДК: 581.132:[633.34:632.952:631.87(477.46)], стор. 103-108, завантажень (336)
6 Врадій О. І. ВПЛИВ ТЕРМІНУ ВИМОЧУВАННЯ У ВОДНО-СОЛЬОВОМУ РОЗЧИНІ ГРИБІВ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ В НИХ ЦИНКУ ТА МІДІ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-75-78
УДК: 574.64:582.287.23:504.5, стор. 75-78, завантажень (188)
7 Снітинський В. В.
Дидів А. І.
Качмар Н. В.
Багдай Т. В.
ВПЛИВ ЙОНІВ КАДМІЮ НА ФЕНОЛОГІЧНУ ДИНАМІКУ АКТИВНОСТІ ПЕРОКСИДАЗИ У ЛИСТКАХ BETA VULGARIS L. ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ ТА МЕЛІОРАНТІВ №2, 2019 2019
DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-69-74
УДК: 504.064:635.112/631.8, стор. 69-74, завантажень (211)