Уманський НУС | сьогодні: 27.09.2021

ВПЛИВ ЗЛИВОВИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СТІЧНИХ ВОД НА ЯКІСТЬ РІЧКИ ДНІПРО В ЗОНІ ДІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ УРБОСИСТЕМИ

Автор(и) Скок С. В., кандидат с.-г. наук, , Херсонський державний аграрний університет
Рубрика 101 "Екологія"
рік 2020 номер журналу №2, 2020
сторінки 122-129 індекс УДК 502.51:[504.5:628.3](477.72)
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2020-2-122-129 (Лінк)
Аннотація Інтенсивний розвиток урбанізації сприяє погіршенню якості водних ресурсів. Особливо небезпечними є скид забруднених зливових та каналізаційних стічних вод міст, які призводять до порушення екологічної рівноваги та самоочисної здатності гідроекосистем. Встановлено закономірну послідовність залежних процесів впливу чиників на водне середовище у вигляді вхідних та вихідних параметрів міської системи. Виявлено, що основною загрозою для р.Дніпро є хімічний склад опадів, які з урахуванням схилової форми рельєфу формують поверхневий стік у напрямку водотоків міста Херсон. Часткове функціонування системи зливової каналізації вздовж дніпровського схилу, внаслідок ґрунтово-мулового її забруднення та вилучення з системи комунального господарства міста призводить до потрапляння зливових вод без жодної очистки до ріки Дніпро. Визначено просторово та сезонно-залежні характеристики зливових стоків із ландшафтно різних ділянок території міста Херсон залежно від характеру і сумарного обсягу площ твердого водонепроникного покриття, нахилу поверхні, разової кількості опадів, специфіки міської забудови та рівня транспортного навантаження території. Основними компонентами каналізаційного стоку є сухий залишок, вміст якого складає 30 г/л (ГДК 1 г/л), сформований мінеральними сполуками, солями, ґрунтово-піщаним компонентом та біогенно-детритними частками. Ступінь очистки за сухим залишком, вмістом сульфатів та хлоридів склав 95%, зумовлений невеликими обсягами каналізаційних вод, відсутністю потужних промислових та транспортних екологічно небезпечних об’єктів. На основі аналізу середньорічних рівнів гідрохімічного складу річкової води за основними показниками встановлено перевищення ГДК за мінералізацією (1,50 ГДК), хлоридами (1,24 ГДК), фосфатами (4,26 ГДК). Екологічний стан та функціонування ріки Дніпро обумовлений природно-гідрологічними процесами часткового самоочищення та саморегуляції вод у озерно-плавневих екосистемах. Для покращення якості поверхневих вод Дніпра запропоновані природоохоронні заходи щодо організації управління системи відведення зливових та міських каналізаційних стічних вод та їх використання для зрошення сільськогосподарських культур з умовою попередньої доочистки.
Ключові слова урбанізація, міські системи, зливові стічні води, каналізаційні стічні води, гідроекосистема, індекс забруднення води
Завантажити файл    (завантажень: 66)