Уманський НУС | сьогодні: 30.08.2022

№2, 2020, 2020

1 Господаренко Г.М.
Рябовол Я.С.
Черно О.Д.
Любич В.В.
Крижанівський В.Г.
РІСТ І РОЗВИТОК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ВЕСНЯНОЛІТНІЙ ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-3-8
УДК: 633.11«324»:631.8 (251.1-17), стор. 3-8, завантажень (244)
2 Рябков С. В.
Діденко Н. О.
Новачок О. М.
ВПЛИВ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ЯКОСТІ ВОДИ НА ЕКОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ҐРУНТІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-9-13
УДК: 631.674.6, стор. 9-13, завантажень (118)
3 Карпенко В.П.
Красноштан В. І.
ВМІСТ ПІГМЕНТІВ У ЛИСТКАХ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ЦИТАДЕЛЬ 25 OD, РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ЕНДОФІТ L1 І БІОПРЕПАРАТУ БІОАРСЕНАЛ
DOI: : 10.31395/2310-0478-2020-2-14-18
УДК: 664.788:632,954:631.811.98, стор. 14-18, завантажень (122)
4 Данильченко О. М.
Бутенко А. О.
Радченко М. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЧЕВИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ ТА МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-19-22
УДК: 633.35:631.87, стор. 19-22, завантажень (107)
5 Глупак З. І. ОПТИМІЗАЦІЯ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУПИ СТИГЛОСТІ СОРТУ ДЛЯ УМОВ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-23-25
УДК: 631.526.3, стор. 23-25, завантажень (111)
6 Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Шевчук В. В.
ВПЛИВ АНТИГІБЕРЕЛІНОВИХ ПРЕПАРАТІВ НА АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН СОЇ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-26-31
УДК: 631.162.6:581.4:635.655, стор. 26-31, завантажень (155)
7 Любич В.В.
Войтовська В. І.
Третьякова С. О.
Климович Н.М.
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-32-37
УДК: 664.64.16.8:631.526.3:633.855, стор. 32-37, завантажень (110)
8 М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Кравченко В.С.
Яценко А. О.
АДАПТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ РІЗНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-38-41
УДК: 635.21: 631.526.32, стор. 38-41, завантажень (111)
9 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Невлад В. І.
Бойко В. П.
БАЛАНС КАЛІЮ У ҐРУНТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАЛІЙДЕФІЦИТНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-42-46
УДК: 631.416.4:631.8(477.46), стор. 42-46, завантажень (170)
10 Карпенко В.П.
Любич В.В.
Адаменко Д. М.
Кравець І.С.
Притуляк Р.М.
Шутко С. С.
СЕЛЕКЦІЯ БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКІВ – ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-47-51
УДК: 63:633.1:633.113.9, стор. 47-51, завантажень (108)
11 Карпенко В.П.
Бойко Я. О.
Шутко С. С.
Притуляк Р.М.
АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРНОЇ МІКРОБІОТИ ГОРОХУ ОЗИМОГО ЗА КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ГЕРБІЦИДУ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-52-55
УДК: 631.472.74:631.461[633.358:632.954:631:811.98], стор. 52-55, завантажень (112)
12 Господаренко Г.М.
Мартинюк А. Т.
Бойко В. П.
ЗАСВОЄННЯ І ВИНЕСЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ЯЧМЕНЕМ ЯРИМ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-56-61
УДК: 631.417:631.811:633.16, стор. 56-61, завантажень (135)
13 Благополучна А. Г.
Ляховська Н. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ОБРОБЛЕННЯ ЯГІД СУНИЦІ РОЗЧИНОМ ХІТОЗАНУ ЗА ХОЛОДИЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ В МОДИФІКОВАНОМУ ГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-62-65
УДК: 664.8.037.1, стор. 62-65, завантажень (107)
14 Осокіна Н.М.
Герасимчук О.П.
Костецька К.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЖЕЛЕ ЧОРНОСМОРОДИНОВОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-66-71
УДК: 664.856:634.723, стор. 66-71, завантажень (112)
15 Василишина О.В. ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПЛОДІВ ВИШНІ ПРОТЯГОМ ЗБЕРІГАННЯ МЕТОДОМ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ПЛЕЯД
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-72-77
УДК: 664.8.032 : 634.23, стор. 72-77, завантажень (85)
16 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Желєзна В.В.
ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-78-82
УДК: 665.939.4:633.11, стор. 78-82, завантажень (167)
17 Мельник О.В.
Худік Л. М.
ТОВАРНА ОЦІНКА ЯБЛУК, ОБРОБЛЕНИХ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ 1-МЕТИЛЦИКЛОПРОПЕНОМ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-83-88
УДК: 664.8.037.1 : 634.11, стор. 83-88, завантажень (95)
18 Ткаченко О. Б.
Каменева Н. В.
Іукурідзе Е. Ж.
Сугаченко Т. С.
Тітлова О. О.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВИНОГРАДУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕРУАРНИХ ВИН
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-89-94
УДК: 663.21:663.252:634.86:632.11, стор. 89-94, завантажень (113)
19 Яковенко Р.В.
Копитко П.Г.
РЕАГУВАННЯ ЯБЛУНІ В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ ПОВТОРНОГО ВИРОЩУВАННЯ НА ЗМІНИ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ГРУНТУ ЗА ДОВГОТРИВАЛОГО УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-95-99
УДК: 634.11: 631.8, стор. 95-99, завантажень (106)
20 Заморський В. В.
Бушилов В. Д.
ПРОДУКТИВНІСТЬ МАТОЧНИХ НАСАДЖЕНЬ КЛОНОВОЇ ПІДЩЕПИ ПУМІСЕЛЕКТ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИМИ І ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ ВІДСАДКАМИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-99-104
УДК: 634.11:634.1-15, стор. 99-104, завантажень (103)
21 Мельник О.В.
Терещенко М. М.
Шарапанюк О. С.
МІКРОКЛІМАТ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ ПІД ПРОТИГРАДОВОЮ СІТКОЮ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УТРИМАННЯ ҐРУНТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-105-109
УДК: 634.11:631.17(477.4), стор. 105-109, завантажень (100)
22 Матусяк М.В. ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ В УМОВАХ ДП «ВІНИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-110-114
УДК: 639.1.05 (477.44), стор. 110-114, завантажень (93)
23 Шлапак В. П.
Пушка І.М.
Адаменко С. А.
Парубок М.І.
Коджебаш А. В.
ЛІСІВНИЧА ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ПРИРОДНИХ НАСАДЖЕНЬ БІЛОГРУДІВСЬКОГО ЛІСУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-115-121
УДК: 630*232.43*712.00, стор. 115-121, завантажень (197)
24 Скок С. В. ВПЛИВ ЗЛИВОВИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СТІЧНИХ ВОД НА ЯКІСТЬ РІЧКИ ДНІПРО В ЗОНІ ДІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ УРБОСИСТЕМИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-122-129
УДК: 502.51:[504.5:628.3](477.72), стор. 122-129, завантажень (123)
25 Рудий Р. М.
Кисельов Ю. О.
Кравець О. Я.
ДО АНАЛІЗУ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ
DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-130-133
УДК: 528.481, 528.92, стор. 130-133, завантажень (127)