Уманський НУС | сьогодні: 21.04.2023

Про журнал

Вісник Уманського національного університету садівництва – науково-виробничий журнал, що присвячений висвітленню теоретико-методологічних  та практичних напрацювань у сільськогосподарській науці. В Україні існує цілий ряд журналів аналогічної направленості, які мають схожі цілі. Проте «Вісник Уманського національного університету садівництва» має за мету залучення більш широкого кола науковців з усього світу. Склад редакційної колегії підібраний таким чином, щоб її членами є авторитетні учені не лише з України, але й з країн СНД, Європи, країн Північної та Південної Америки, Азії.

 

Мета - наукове забезпечення розвитку теорії і практики сільськогосподарських наук.

Рік заснування: 2001.

Засновник журналу: Уманський національний університет садівництва, Україна.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17575-6425 ПР 04.03.2011.

ISSN 2310-0478 (Online), ISSN 2310-046X (Print)

Галузь науки: сільськогосподарські науки.

Періодичність журналу – 2 рази на рік.

Мова видання:  українська, англійська (змішаними мовами).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 975 від 11.07.2019 р. (додаток 7) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузях Природничі науки (101 – Екологія), Виробництво та технології (181 – Харчові технології), Аграрні науки та продовольство (201 – Агрономія, 202 – Захист і карантин рослин, 203 – Садівництво та виноградарство, 206 – Садово-паркове господарство).

Наш журнал розміщений у таких міжнародних базах: базі даних Ulrich's Periodicals Directory американського видавництва Bowker, Index Copernicus, Google Scholar, OpenDOAR, ROAD.

Головний редактор: Карпенко В.П., доктор сільськогосподарських наук, професор.

Технічний секретар: Мальований М.І., доктор економічних наук, доцент.

 Матеріали для опублікування в журналі приймаються

за такими тематичними розділами:

1. Агрономія: загальне землеробство; сільськогосподарські меліорації; агроґрунтознавство і агрофізика; агрохімія; селекція і насінництво; фізіологія рослин; мікробіологія; овочівництво; рослинництво; кормовиробництво і луківництво; гербологія; насінництво.

2. Захист і карантин рослин: фітопатологія, біохімія, гербологія, ентомологія.

3. Садівництво та виноградарство: плодівництво; виноградарство. 

4. Садово-паркове господарство.

5. Екологія: екологія, екологічна безпека.

6. Харчові технології: технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів, технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур, технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів, технологія цукристих речовин та продуктів бродіння, технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів, процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництва, технологія харчової продукції

Заявлені тематичні розділи журналу не обмежують авторів у виборі теми публікації, так як при наявності цікавого, актуального матеріалу рубрикація може бути розширена.
При цьому представлений до публікації матеріал може мати найрізноманітніший характер: від постановки проблемних теоретичних питань, пропозицій розробки нових напрямків у сільськогосподарських науках до аналізу результатів конкретних наукових досліджень, а також стосовно інших проблем, що пов’язані з продовольчим забезпеченням населення.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою Уманського національного університету садівництва до друку.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

Будь-які порушення авторських прав переслідуються згідно чинного законодавства.
У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Передрук матеріалів журналу допускається тільки за згодою редакції.

Плата за публікацію статей встановлюється редакцією. Сплата коштів здійснюється за надісланим автору рахунком лише після завершення процесу рецензування статті в редакції журналу та рекомендування її до друку. Редакція не проводить грошових виплат авторам за надання та розміщення статей на сторінках видання. В окремих випадках здійснюється безкоштовна публікація статей, які містять значні наукові досягнення (за рішенням редакційної колегії).