Уманський НУС | сьогодні: 10.03.2021

Карпенко Віктор Петрович

Карпенко Віктор Петрович

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва, Україна

Наукове звання
доктор с.-г. наук, професор

Посада
проректор з наукової та інноваційної діяльності

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії протизлакового гербіциду пума супер та регулятора росту рослин Біолан №1-2,2013, 2013
2 Фізіологічні зміни у рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин №1, 2014
3 Історія інтродукції видів і сортів роду Іris L. в Україні на фоні світових тенденцій №2, 2015, 2015
4 ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ Й УРОЖАЙНОСТІ ПОСІВІВ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2020, 2020
5 ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРОВАНОЇ ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН №1, 2016, 2016
6 Ростові процеси тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим №2, 2015, 2015
7 Вплив комплексних хелатних добрив на функціональну активність тканин коренів і зернову продуктивність рослин пшениці м'якої озимої №1, 2015
8 ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНОГО АПАРАТУ СОЧЕВИЦІ ЗА ДІЇ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ №2, 2018, 2018
9 Ліпопероксидаційні та антиоксидантні процеси в рослинах вівса голозерного за дії біологічно активних речовин №1, 2015
10 ПРОДУКТИВНІСТЬ НУТУ ЗА ВПЛИВУ ГЕРБІЦИДУ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ №2, 2018, 2018
11 БАГАТОРІЧНА ПШЕНИЦЯ ‒ СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ №1, 2019, 2019
12 ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ РОСЛИН СОРИЗУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІЦИДУ І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН №2, 2018, 2018
13 АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРНОЇ МІКРОБІОТИ ГОРОХУ ОЗИМОГО ЗА КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ГЕРБІЦИДУ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ №2, 2020, 2020
14 СЕЛЕКЦІЯ БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКІВ – ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ №2, 2020, 2020
15 Симбіотичний стан посівів сої за дії біологічно активних речовин №2, 2015, 2015
16 ПІГМЕНТНА СИСТЕМА ПШЕНИЦІ ПОЛБИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІЦИДУ ПРІМА ФОРТЕ 195 І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ВУКСАЛ БІО VITA №1, 2018, 2018
17 ВМІСТ ПІГМЕНТІВ У ЛИСТКАХ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ЦИТАДЕЛЬ 25 OD, РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ЕНДОФІТ L1 І БІОПРЕПАРАТУ БІОАРСЕНАЛ №2, 2020, 2020
18 Екологічно безпечні альтернативні джерела енергії в Україні №2, 2014
19 ПРОФЕСОР СВІТЛАНА ПИДА: НАУКОВЕЦЬ, ПЕДАГОГ, ОСОБИСТІСТЬ №2, 2019, 2019
20 Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати №2, 2014