Уманський НУС | сьогодні: 13.02.2023

ПРОФЕСОР СВІТЛАНА ПИДА: НАУКОВЕЦЬ, ПЕДАГОГ, ОСОБИСТІСТЬ

Автор(и) Патика В.П., доктор біологічних наук, професор, академік НААНУ, завідувач відділу фітопатогенних бактерій Ін-ту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ, Україна,
Григорюк І. П., доктор біологічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Карпенко В.П., доктор с.-г. наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності, Уманський національний університет садівництва, Україна
Конончук О. Б., кандидат біологічних наук, доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Рубрика Мікробіологія
рік 2019 номер журналу №2, 2019
сторінки 119-124 індекс УДК 57(092)
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2019-2-119-124 (Лінк)
Аннотація У статті висвітлено життєвий, науковий і педагогічний шлях відомого вченого у галузі фізіології рослин і мікробіології доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України, завідувачки кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Світлани Василівни Пиди. З липня 1982 р. трудова діяльність С. В. Пиди пов’язана з кафедрою ботаніки, а пізніше ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, де вона пройшла шлях від лаборанта до професора і завідувачки кафедри. Творчий доробок Світлани Василівни становить понад 340 наукових праць, серед яких 4 монографії, 7 патентів на корисну модель, понад 100 статей у фахових виданнях, 13 навчальних посібників, 2 з яких із грифом МОН України, 7 методичних рекомендацій тощо. Сфера наукових інтересів Пиди С. В. охоплює широке коло проблем фізіології, біохімії, екології та фітоімунітету рослин, мікробіології, сільського господарства. Нині Світлана Василівна досліджує проблеми пов’язані із розкриттям механізмів і розробкою наукових основ підвищення активності біологічної фіксації молекулярного азоту бобовими рослинами, фізіолого-біохімічних процесів, поліпшення біохімічного складу та продуктивності сільськогосподарських культур, шляхом застосування мікробних препаратів, регуляторів росту рослин, органо-мінеральних добрив «SMART» композит Марцінишин®, хімічної взаємодії між рослинами в природних і штучних фітоценозах та ґрунтовими мікроорганізмами, дослідження змішаних збудників хвороб насіння Hordeum L., прогнозування та обмеження їх розвитку в умовах Лісостепу України.
Ключові слова Пида Світлана, науковець, педагог, особистість
Завантажити файл    (завантажень: 342)