Уманський НУС | сьогодні: 13.03.2021

Вплив комплексних хелатних добрив на функціональну активність тканин коренів і зернову продуктивність рослин пшениці м'якої озимої

Автор(и) Богдан М. М., , провідний інженер Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України
Карпенко В.П., доктор с.-г. наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності, Уманський національний університет садівництва, Україна
Гуляєва Г. Б., кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України
Рубрика Фізіологія рослин
рік 2015 номер журналу №1
сторінки 37-43 індекс УДК 581.1:631.8
Індекс DOI
Аннотація Дана стаття присвячена вивченню дії позакореневого підживлення комплексними хелатними добривами на функціональну активність тканин коренів за фериціанідвідновлювальною і ацидофікуючою її активністю, а також дослідженню активності компонентів антиоксидантних систем: каталази, пероксидази й АТФази тканин коренів та зернової продуктивності рослин пшениці м’якої озимої сорту Смуглянка. Дослідженнями показано, що позакореневе підживлення комплексними хелатними добривами Фізіоживлін+Р, Брексіл Мікс, Майстер 18.18.18 і Плантофол 5.15.45 регулює метаболізм рослинного організму, в тому числі функціональну здатність тканин коренів, що виявляється в збільшенні ферицианідвідновлювальної активності тканин коренів, яка відповідає редокс потенціалу клітин й пригніченні ацидофікуючої кореневої активності, яка обумовлена виносом протонів назовні. Підвищення АТФазної активності тканин коренів є свідченням зростання частки і підтримання активних біосинтетичних і регуляторних процесів за дії хелатованих добрив, зокрема біосинтезу органічних молекул, пов’язаного із активним накопиченням біомаси, що підтверджують наші попередні дані стосовно підвищення фітомаси рослин пшениці. Визначення активності компонентів антиоксидантної системи: каталази і пероксидази показало підвищення активності каталази (І.ІІ.І.6) за позакореневої обробки добривом Фізіоживлін+Р та збільшення активності пероксидази (І.ІІ.І.7) на 32 % в клітинах коренях відповідно до контрольних рослин. Встановлено суттєве підвищення зернової продуктивності за позакореневого підживлення комплексними хелатними добривами: Фізіоживлін+Р, Брексіл Мікс, Майстер і Плантафол, що зріс на 5,9; 6,4; 6,0 і 5,1 ц/га відповідно.
Ключові слова пшениця м’яка озима, комплексні хелатні добрива, антиоксидантна активність, функціональна активність тканин коренів, зернова продуктивність
Завантажити файл    (завантажень: 336)