Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

№1, 2015

1 Чередниченко І. В. Агрофізичні показники чорнозему типового за різних систем удобрень
УДК: 631.412/51, стор. 113-117, завантажень (409)
2 Сонько С.П. Сільськогосподарське районування - перший крок до збалансованого природокористування в агросфері
УДК: 332.33.004.(477.46), стор. 106-113, завантажень (625)
3 Чайка Т. О.
Пономаренко С. В.
Технолого-економічні особливості вирощування органічної сої та озимої пшениці на фураж
УДК: 504.03 (304:4, 338:432), стор. 100-106, завантажень (418)
4 Уліч О. Л.
Гринів С. М.
Балицька Л. М.
Терещенко Ю. Ф.
Агробіологічні та господарські властивості нових високобілкових сортів пшениці м'якої озимої
УДК: 631:633:1.11, стор. 96-100, завантажень (466)
5 Полторецький С.П.
Полторецька Н. М.
Агроекологічні умови формування врожайності та якості насіння проса
УДК: 633.171:631.52, стор. 93-96, завантажень (591)
6 Поліщук В.В.
Грабовий В. М.
Осіпов М.Ю.
Сержук О. П.
Вегетативне розмноження і вирощування садивного матеріалу декоративних форм Abies alba mill
УДК: 581.6:631.541:631.532, стор. 89-93, завантажень (581)
7 Миколайко В. П. Особливості зберігання селекційних форм маточних коренеплодів цикорію коренеплідного
УДК: 635.54:[631.527+631.53.026], стор. 85-89, завантажень (390)
8 Івануса В. Я.
Савіна О. І.
Виявлення можливого апоміксису у черешні, вишні та їх гібридів
УДК: 631. 526. 32: 581. 162.3 :634.232, стор. 82-85, завантажень (397)
9 Ібрагімов К.Х. Деякі шляхи вирішення актуальних проблем розвитку розсадництва в Росії
УДК: 63.634, стор. 79-82, завантажень (293)
10 Заморська І.Л. Вплив схеми садіння на збереженість ягід суниці
УДК: 634.75, стор. 76-79, завантажень (325)
11 Поліщук В.В.
Карпук Л.М.
Пушка І.М.
Сержук О. П.
Поліщук Т. В.
Стерилізація рослинного матеріалу буряка цукрового в залежності від типу стерилізатора, концентрації і експозиції стерилізації in vitro
УДК: 633.63:631.52, стор. 71-76, завантажень (432)
12 Шутенко Т. О. Вплив способів збирання насіння цукрових буряків на формування його урожаю та якісні показники
УДК: 633.63:631.531.1:631.55.004.16, стор. 68-71, завантажень (412)
13 Доронін В. А.
Кравченко Ю. А.
Бусол М. В.
Доронін В. В.
Мандровська С. М.
Визначення енергії проростання та схожості насіння світчграсу
УДК: 633.63: 631. 531.12, стор. 64-68, завантажень (826)
14 Москалець Т. З.
Москалець В. В.
Діденко С. Ю.
Москалець В. І.
Буняк Н. М.
Результати селекції пшениці м'якої озимої на поліпшення еколого- адаптивних властивостей і якісних параметрів зерна
УДК: 633.11: 664.64.016, стор. 58-64, завантажень (682)
15 Гагін А. О. Мінливість та успадкування ознак в популяціях Р3 вики ярої вирощених в агроценозі з підтримуючими культурами
УДК: 633.352:631.52, стор. 55-58, завантажень (333)
16 Рогач В. В.
Попроцька І. В.
Рогач Т. І.
Кур’ята В. Г.
Дія ретардантів на морфофізіологічні показники, продуктивність та період спокою картоплі
УДК: [581.1:582.926.2]:661.162.65, стор. 51-55, завантажень (523)
17 Карпенко В.П.
Просянкін Д. І.
Ліпопероксидаційні та антиоксидантні процеси в рослинах вівса голозерного за дії біологічно активних речовин
УДК: 582.675.5: 661.162.65/66, стор. 47-51, завантажень (475)
18 Поливаний С. В.
Кур’ята В. Г.
Формування фотосинтетичного апарату, насіннєва продуктивність та якість олії маку олійного за дії Емістиму С
УДК: 582.675.5: 661.162.65/66, стор. 43-47, завантажень (395)
19 Богдан М. М.
Карпенко В.П.
Гуляєва Г. Б.
Вплив комплексних хелатних добрив на функціональну активність тканин коренів і зернову продуктивність рослин пшениці м'якої озимої
УДК: 581.1:631.8, стор. 37-43, завантажень (467)
20 Голодрига О.В.
Леонтюк І.Б.
Розборська Л. В.
Заболотний О.І.
Заболотна А. В.
Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за умов комплексного застосування гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан та мікробіологічного препарату Ризобофіт
УДК: 632.954:633.34:631.811.98, стор. 32-37, завантажень (532)
21 Грицаєнко З.М.
Оратівська С. А.
Активність ризосферної мікробіоти за дії гербіциду та біологічних препаратів у посівах гороху
УДК: 631.466:633.35:632.954:631.811.98, стор. 27-32, завантажень (379)
22 Карпук Л.М. Особливості формування продуктивності гібридів буряків цукрових залежно від агротехнологічних заходів
УДК: 633.63:631.53.01.006.83:631.547.2/.3, стор. 22-27, завантажень (465)
23 Мінькова О.Г. Сучасні тенденції у становленні принципів органічного сільського господарства
УДК: 631.147, стор. 16-22, завантажень (469)
24 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Полянецька І.О.
Желєзна В.В.
Хлібопекарські властивості зерна спельти залежно від удобрення
УДК: 664.7:633.111, стор. 11-16, завантажень (492)
25 М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Позакореневе підживлення мікродобривами як спосіб оптимізації умов живлення буряка столового
УДК: 635.11:631.81.095.337:631.559, стор. 7-11, завантажень (473)
26 Господаренко Г.М.
Стасінєвич О.Ю.
Прокопенко Е.В.
Врожайність зерна ячменю ярого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
УДК: 631.8:631.454, стор. 3-7, завантажень (546)