Уманський НУС | сьогодні: 21.04.2023

Особливості формування продуктивності гібридів буряків цукрових залежно від агротехнологічних заходів

Автор(и) Карпук Л.М., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського національного аграрного університету, Білоцерківський національний аграрний університет
Рубрика Загальне землеробство
рік 2015 номер журналу №1
сторінки 22-27 індекс УДК 633.63:631.53.01.006.83:631.547.2/.3
Індекс DOI
Аннотація Стаття присвячена теоретичному узагальненню і вирішенню наукової проблеми – підвищення продуктивності буряків цукрових шляхом застосування комплексу агротехнологічних заходів вирощування, направлених на забезпе- чення максимальної урожайності коренеплодів. На підставі проведених всебічних експериментальних досліджень та одержаних результатів не встановлено суттєвої різниці з інтенсивності появи сходів залежно від гібридів як вітчизняного, так і зарубіжного походження і відповідно – не було істотної різниці з польової схожості насіння. Динаміка інтенсивності появи сходів та польова схожість насіння вплинули на формування густоти рослин буряків цукрових. За умов рівномірного розміщення рослин гібридів буряків цукрових у рядку та повним використанням комплексу агротехнологічних заходів формується оптимальна площа живлення рослин, що сприяє правильному формуванню коренеплодів та потужної листкової маси, і в кінцевому результаті позначається на їх продуктивності. Комплексний дослід, який включав два високопродуктивних гібрид Український ЧС 72 – вітчизняного та Леопард – зарубіжного походження, оптимальну густоту рослин до збирання – 100-110 тис./га та дворазове позакореневе підживлення на фоні основного удобрення – у фазу змикання листків у рядку + фазу змикання листків у міжряддях (136 днів від сівби) підтвердив високу ефективність заходів, що вивчали.
Ключові слова буряки цукрові, динаміка появи сходів, польова схожість, рівномірність розміщення рослин, густота стояння рослин, урожайність, цукристість, збір цукру.
Завантажити файл    (завантажень: 423)