Уманський НУС | сьогодні: 24.10.2023

Врожайність зерна ячменю ярого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні

Автор(и) Господаренко Г.М., доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Стасінєвич О.Ю., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Прокопенко Е.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці Уманського національного університет садівництва,
Рубрика Агрохімія
рік 2015 номер журналу №1
сторінки 3-7 індекс УДК 631.8:631.454
Індекс DOI
Аннотація Проаналізовано вплив тривалого застосування різних норм добрив і систем удобрення в польовій сівозміні, а також інших чинників на врожайність ячменю ярого. Обґрунтовано та доведено істотний вплив зміни параметрів показників родючості ґрунту під впливом удобрення і сівозміни на рівень і динаміку врожайності ячменю ярого. На основі проведених досліджень розроблено основні лінійні моделі впливу добрив за різні періоди проведення досліду на врожайність ячменю ярого. Математичний аналіз даних урожайності ячменю ярого у досліді за різних варіантів удобрення показав, що за низьких норм добрив (N45P45K45) не вдається її підтримувати на постійному рівні, хоч вона була вищою порівняно з ділянками без добрив. У варіантах досліду з високими дозами добрив з часом відмічено зменшення середньорічного приросту врожайності, що в першу чергу можна пояснити підвищенням вмісту в ґрунті рухомих форм елементів живлення і оптимальним забезпеченням ними рослин. Тобто поживний режим ґрунту вже не є лімітуючим чинником формування врожаю ячменю ярого. Подальше його підвищення можливе за рахунок такого чинника, як сорт.
Ключові слова дози добрив, системи удобрення, родючість ґрунту, фактори впливу, ячмінь ярий
Завантажити файл    (завантажень: 522)