Уманський НУС | сьогодні: 27.09.2021

БАЛАНС КАЛІЮ У ҐРУНТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАЛІЙДЕФІЦИТНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ

Автор(и) Господаренко Г.М., доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Прокопчук І.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Невлад В. І., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри агрохімії та грунтознавства, Уманський національний університет садівництва
Бойко В. П., , , Уманський національний університет садівництва
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2020 номер журналу №2, 2020
сторінки 42-46 індекс УДК 631.416.4:631.8(477.46)
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2020-2-42-46 (Лінк)
Аннотація Встановлено вплив тривалого застосування калійдефіцитної системи удобрення в польовій сівозміні (пшениця озима, кукурудза, ячмінь ярий, соя) на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому Правобережного Лісостепу України на вміст калію в рослинах, витрати його на формування одиниці врожаю, розраховано баланс калію та комплексно оцінено ефективність застосування різних доз калійних добрив. Встановлено, що вміст калію в зерні й насінні сільськогосподарських культур під впливом калійних добрив змінюється не більш ніж на 8 %, тоді як у соломі і стебелинні – на 10–24 % залежно від варіанту досліду. Показано, що в незерновій частині врожаю міститься значна частина калію – 50–80 % від господарського винесення залежно від культури. Розраховано, що у разі залишення її на полі на добриво у варіанті досліду Фон + К80 це компенсує витрати калію на 71 %. 3. За внесенням К40 і К80 на тлі внесення N110P60 та залишення нетоварної частини урожаю культур на полі на добриво баланс калію в ґрунті формується додатним з інтенсивністю відповідно 111 і 212 %. За індексом комплексного оцінювання, який враховує сім показників: окупність 1 кг д. р. мінеральних добрив; додатково умовно чистий прибуток; чистий енергетичний прибуток; баланс гумусу та інтенсивність балансу азоту, фосфору і калію, найліпшим варіантом досліду є застосування на 1 га площі польової сівозміни N110P60K40. Це свідчить про можливість тимчасового зниження дози калійних добрив у польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому важко суглинковому у Правобережному Лісостепу України.
Ключові слова баланс калію, чорнозем опідзолений, удобрення, польова сівозміна, продуктивність
Завантажити файл    (завантажень: 107)