Уманський НУС | сьогодні: 27.09.2021

ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ В УМОВАХ ДП «ВІНИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Автор(и) Матусяк М.В., , аспірант, Вінницький національний аграрний університет
Рубрика Лісівництво
рік 2020 номер журналу №2, 2020
сторінки 110-114 індекс УДК 639.1.05 (477.44)
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2020-2-110-114 (Лінк)
Аннотація Проведені нами дослідження полягали у визначені продуктивності кормових угідь та вивченні основних заходів щодо підвищення ефективності використання низькопродуктивних угідь за рахунок використання різних агротехнічних заходів. На основі аналізу матеріалів облаштування території нами було проведено бонітування угідь території лісового господарства та її розподіл за бонітетами. Згідно отриманих даних з урахуванням поправочних коефіцієнтів та впливу чинників ми визначили, що середній клас бонітету становить 3,1. В результаті проведених досліджень нами встановлено, що фактична чисельність тварин у рази нижча від оптимальної. Зокрема, у тричі нижча чисельність особин оленя плямистого, у 2 – кабана, у 1,5 рази – козулі європейської. Опираючись на дані щодо фактичної чисельності тварин у господарстві ми провели розрахунок обсягів заготівлі кормів для окремих видів тварин. Згідно отриманих даних при нормі заготівлі сіна на 1 особину оленя плямистого загальна кількість сінажу у наступні 3 роки становитиме: у 2017 році – 160 кг, 2018 – 200 кг, 2019 – 280 кг. Необхідна кількість силосу у ці роки становитиме відповідно 120 кг, 125 кг, 210 кг. Загальна кількість необхідного сінажу для козулі європейської на протязі 2017-2019 р.р. становитиме: 390, 410, 440 кг. Необхідна кількість силосу на протязі цього періоду становитиме: 390, 410, 440 кг, пучків листяних дерев – 780, 820, 880 шт., комбікорму – 585, 615, 660 кг. Встановлено, що урожайність кормових угідь не є високою, зокрема урожайність сінокосів та пасовищ у середньому по зоні дослідження становить близько 18-25 ц/га зеленої маси. Визначено, що загальна площа природних кормових угідь, зокрема сінокосів та пасовищ підприємства становить 6,65 га. Середня урожайність цих угідь становить 0,94 т/га, що у двічі нижче середніх показників по Лісостеповій зоні
Ключові слова кормові угіддя, мисливські тварини, бонітування, урожайність, кормовий баланс, рослинні фітоценози
Завантажити файл    (завантажень: 50)