Уманський НУС | сьогодні: 27.09.2021

ЗАСВОЄННЯ І ВИНЕСЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ЯЧМЕНЕМ ЯРИМ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ

Автор(и) Господаренко Г.М., доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Мартинюк А. Т., кандидат с.-г. наук, , Уманський національний університет садівництва
Бойко В. П., , , Уманський національний університет садівництва
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2020 номер журналу №2, 2020
сторінки 56-61 індекс УДК 631.417:631.811:633.16
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2020-2-56-61 (Лінк)
Аннотація . Встановлено вплив тривалого застосування різних доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому Правобережного Лісостепу України на вміст основних елементів живленні в зерні та соломі ячменю ярого. Розраховано відносне винесення елементів живлення ячменем ярим залежно від доз різних видів добрив та їх поєднань у польовій сівозміні. Показано, що вміст основних елементів живлення в урожаї ячменю ярого (зерні та соломі) істотно залежить від вмісту їх рухомих сполук у ґрунті. Особливо це стосується азоту і в менше – калію. Господарське вилучення елементів живлення з урожаєм зерна ячменю ярого залежить від доз добрив у польовій сівозміні і співвідношень у них елементів живлення. При цьому найбільшу частку складає азот (65–122 кг/га), потім – К2О – 47–92 і Р2О5 26–51 кг/га. З 1 т зерна та відповідною кількістю соломи ячмінь ярий сорту Командор виносить з ґрунту 19,2–22,4 кг азоту, 7,8–9,2 – Р2О5 і 14,0–16,8 кг К2О залежно від удобрення і насиченості різними видами добрив польової сівозміни. Солома є важливим джерелом відтворення органічної речовини ґрунту й повернення використаних для формування урожаю елементів живлення. Залежно від системи удобрення із соломою ячменю ярого у ґрунт повертається 17–25 % азоту, 25–30 – фосфору і 68–69 % калію від господарського винесення. Уточнено, що на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу на формування одиниці врожаю зерна та відповідної кількості соломи ячмінь ярий сорту Командор засвоює N, P2O5 і K2O у такому співвідношенні: 1 : 0,4 : 0,3
Ключові слова ячмінь ярий, чорнозем опідзолений, удобрення, основні елементи живлення, зерно, солома
Завантажити файл    (завантажень: 84)