Уманський НУС | сьогодні: 11.04.2022

ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПЛОДІВ ВИШНІ ПРОТЯГОМ ЗБЕРІГАННЯ МЕТОДОМ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ПЛЕЯД

Автор(и) Василишина О.В., кандидат с.-г. наук, доцент, , Уманський національний університет садівництва
Рубрика 181 "Харчові технології"
рік 2020 номер журналу №2, 2020
сторінки 72-77 індекс УДК 664.8.032 : 634.23
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2020-2-72-77 (Лінк)
Аннотація У статті показано взаємозв’язок між фізико-хімічними показниками плодів вишні, попередньо оброблених полісахаридними композиціями, протягом зберігання за методом кореляційних плеяд. Оскільки плоди вишні швидко псуються, якість їх погіршується вже після збору врожаю, що призводить до мікробіологічного псування, втрат маси. Важливим чинником, що запобігає мікробному псуванню плодів, є їх правильне зберігання та пакування. Метою досліджень було встановлення взаємозв’язку між фізико-хімічними показниками плодів вишні, попередньо оброблених полісахаридними композиціями, перед зберіганням за методом кореляційних плеяд. Об'єктом дослідження були плоди вишні сортів Альфа і Пам'ять Артеменка. Для досліджень плоди обприскували розчином саліцилової кислоти; хітозану з саліциловою кислотою, висушували, знімали у споживчій стадії стиглості, закладали на зберігання. За контроль приймали необроблені плоди. Фізико-хімічні показники плодів вишні протягом зберігання взаємопов’язані між собою і складають одну кореляційну плеяду в якій основним показником індикатором є інтенсивність дихання. Попередня обробка розчином хітозану із саліциловою кислотою позитивно вплинула на збереження якості плодів вишні. Значні зміни протягом зберігання відбулись за обробки плодів вишні хітозаном із саліциловою кислотою. Між інтенсивністю дихання та активністю ферменту каталази (r=−0,95 і −0,93) та вмістом дубильних і барвних речовин (r=−0,94 і −0,91) знайдено сильні кореляційні залежності. Проведені розрахунки дали змогу вивести рівняння регресії, за якими можна спрогнозувати активність каталази та вміст дубильних і барвних речовин плодів вишні, знаючи інтенсивність дихання протягом зберігання.
Ключові слова плоди вишні, фізико-хімічні показники, метод кореляційних плеяд, саліцилова кислота, хітозан, зберігання.
Завантажити файл    (завантажень: 82)