Уманський НУС | сьогодні: 24.10.2023

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ВОД РІЧКИ МЕРТВОВІД ЯК ПОКАЗНИК ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и) Чугай А.В., доктор технічних наук, доцент, декан природоохоронного факультету, Одеський державний екологічний університет
Наконечна Ю.О., , , Одеський державний екологічний університет
Ремешевська І.В., кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри екологічної хімії, Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова
Рубрика 101 "Екологія"
рік 2021 номер журналу №1,2021
сторінки 121-128 індекс УДК 91:913/502:504*1/9.19+902/904
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2021-1-121-128 (Лінк)
Аннотація У роботі представлено результати польових і лабораторних досліджень гідрохімічного режиму вод басейну р. Мертвовід. Показники мінералізації вод річки у 2 – 4 рази перевищують середні рівні мінералізації вод р. Південний Буг. Вказані фактори спричиняють гостру проблему питного водопостачання населення північно-східної частини Миколаївської області. У даній місцевості відсутні достатні запаси поверхневих і підземних вод. Проаналізовано сольовий склад вод р. Мертвовід, а також виконано оцінку придатності вод для цілей зрошення. Отримано, що мінеральний склад вод залежить від геохімічного фону скельних порід річкової долини, ґрунтів, швидкості течії, локальних обсягів випаровування. При загальній маловодності р. Мертвовід та її приток значний вплив на збільшення мінералізації вод мають поверхневий стік. За рівнем мінералізації води р. Мертвовід не є придатними для питних цілей. Можливе їх обережне використання для зрошення з урахуванням можливості засолення ґрунтів
Ключові слова мінералізація, сольовий склад, водопостачання, зрошення, засолення
Завантажити файл    (завантажень: 205)