Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

№1,2021, 2021

1 Тромсюк В. Д.
Бугайов В. Д.
ПРОЯВ ТРАНСГРЕСІЇ ЗА ОСНОВНИМИ КІЛЬКІСНИМИ ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО В ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ F2
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-3-7
УДК: 631.527.5:633.1:631.53.01, стор. 3-7, завантажень (166)
2 Бахмат М. І.
Ткач О. В.
Бахмат О.М.
ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ТА СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-8-13
УДК: 633.78:631.522, стор. 8-13, завантажень (249)
3 Польовий В.М.
Гнатів П. С.
Лагуш Н. І.
Ювчик Н.
Іванюк В. Я.
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАПНУВАННЯ ДЕРНОВОПІДЗОЛИСТОГО ЗВЯЗНОПІЩАНОГО ГРУНТУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-14-20
УДК: 631.445.2(477.41/.42):551, стор. 14-20, завантажень (180)
4 Господаренко Г.М.
Мартинюк А. Т.
Бойко В. П.
БАЛАНС ФОСФОРУ В ҐРУНТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОСФОРДЕФІЦИТНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-21-26
УДК: 631.445.2(477.41/.42):551, стор. 21-26, завантажень (196)
5 Новак А.В.
Новак В.Г.
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2019–2020 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-27-29
УДК: 631.445.2(477.41/.42):551, стор. 27-29, завантажень (377)
6 Ткачук О. П. ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН АГРОЕКОСИСТЕМИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-30-33
УДК: 632.913/631.582, стор. 30-33, завантажень (152)
7 Улянич О.І.
Воробйова Н.В.
Ковтунюк З.І.
Яценко В. В.
ВИРОБНИЧО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ ПОМІДОРА
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-34-39
УДК: 635.64: 631.527, стор. 34-38, завантажень (164)
8 Суворова К.Ю.
Іодковський В.З.
Леонов О.Ю
Усова З.В.
Скрипник О.О.
ОЦІНКА СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ЕКОЛОГІЧНОЮ ПЛАСТИЧНІСТЮ ТА СТАБІЛЬНІСТЮ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-39-47
УДК: 633.111.1“324“:631.527:631.524, стор. 39-47, завантажень (199)
9 Шевчук О. А.
Шевчук В. В.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Матвійчук О.А.
Поливаний С. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ РЕДЬКИ ПОСІВНОЇ ЗА ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ РОСЛИН РІЗНОНАПРАВЛЕНОЇ ДІЇ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-48-53
УДК: 635.15:631.811.98, стор. 48-53, завантажень (223)
10 Макаренко Н.А.
Подзерей Р.В.
ВЕРИФІКАЦІЯ СПОСОБУ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА СТАНДАРТИЗОВАНОЇ ЯКОСТІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-54-59
УДК: 631.41:551.5]:633/635-021.4, стор. 54-59, завантажень (242)
11 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Желєзна В.В.
Полянецька І.О.
АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-60-65
УДК: 665.939.4:633.11, стор. 60-65, завантажень (338)
12 Любич В.В.
Войтовська В. І.
Крижанівський В.Г.
Третьякова С. О.
ФОРМУВАННЯ БІОХІМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ БОРОШНА ІЗ ЗЕРНА РІЗНИХ ГІБРИДІВ СОРИЗУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-66-70
УДК: 577.1:[664.788:631.527.5:633.19], стор. 66-70, завантажень (220)
13 Любич В.В. СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ КРУП’ЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-71-76
УДК: 664.7:001.895, стор. 71-76, завантажень (251)
14 Наконечна Ю.Г.
Хомич Г.П.
Олійник Н. В.
Олійник Л. Б.
ВИКОРИСТАННЯ ВАКУУМУ В ТЕХНОЛОГІЯХ ПЕРЕРОБКИ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-77-83
УДК: 635.82:664, стор. 77-83, завантажень (178)
15 Новік А.В.
Фарісєєв А.Г.
Чернушенко О.О.
Жуков Є.В.
Молошна О.Л.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІПИХИ В ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ СОУСІВ ЕМУЛЬСІЙНОГО ТИПУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-84-90
УДК: 641.887:634.7, стор. 84-90, завантажень (130)
16 Соколова Є. Б.
Ковалевська Н. С.
Сподар К.В.
ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ М’ЯСНИХ СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ЗА РАХУНОК ДОДАВАННЯ НАСІННЯ КІНОА
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-91-95
УДК: 637.521:631.576.3, стор. 91-95, завантажень (397)
17 Василенко О.С.
Кондратенко Т.Є.
ЯКІСТЬ ЯГІД ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-96-101
УДК: 634.8-027.87 (292.485 : 477), стор. 96-101, завантажень (270)
18 Мельник О.В.
Терещенко М. М.
Шарапанюк О. С.
АКТИВНІСТЬ РОСТУ ЯБЛУНІ ПІД ПРОТИГРАДОВОЮ СІТКОЮ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УТРИМАННЯ ҐРУНТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-102-107
УДК: 634.11:631.17(477.4), стор. 102-107, завантажень (256)
19 Яковенко Р.В.
Заморський В. В.
СТРУКТУРА ПАРЕНХІМИ ПЛОДІВ ГРУШІ ЗАЛЕЖНО ВІД МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-108-110
УДК: 634.13.003.13:631.82, стор. 108-110, завантажень (297)
20 Шлапак В. П.
Козаченко І. В.
Адаменко С. А.
Парубок М.І.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ ТРАВ’ЯНОЇ РОСЛИННОСТІ У БІЛОГРУДІВСЬКОМУ ЛІСІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-110-120
УДК: 581.552:630*161, стор. 111-120, завантажень (217)
21 Чугай А.В.
Наконечна Ю.О.
Ремешевська І.В.
МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ВОД РІЧКИ МЕРТВОВІД ЯК ПОКАЗНИК ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-121-128
УДК: 91:913/502:504*1/9.19+902/904, стор. 121-128, завантажень (239)
22 Гнатюк Н.О.
Щетина С.В.
Щетина М.А.
Слободяник Г.Я.
АЛЕЛОПАТИЧНА АКТИВНІСТЬ ВИДІЛЕНЬ РОСЛИННОЇ МАСИ ВИДУ ЗМІЄГОЛОВНИК МОЛДАВСЬКИЙ (DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM L.)
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-129-132
УДК: 581.524, стор. 129-132, завантажень (144)
23 Коджебаш А. В.
Коджебаш А. П.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПАРКІВ ХХ СТОЛІТТЯ ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ТА М. ВАТУТІНЕ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-133-139
УДК: 581.524, стор. 133-139, завантажень (103)
24 Мостов’як С.М.
Мостов’як І.І.
Воєвода Л. І.
Фоменко О. О.
УТОЧНЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ (ТРОФІЧНИХ) ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕЯКИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-140-144
УДК: 632.7; 57.022, стор. 140-144, завантажень (138)
25 Попроцька І. В. БІОЛОГІЯ ТА ШКІДЛИВІСТЬ СЛИМАКА СІТЧАСТОГО (Deroceras reticulatum M.) НА СУНИЦІ САДОВІЙ ТА ЗАХОДИ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО ЧИСЕЛЬНОСТІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-145-147
УДК: 632.6; 632.9, стор. 145-147, завантажень (99)