Уманський НУС | сьогодні: 07.01.2023

УТОЧНЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ (ТРОФІЧНИХ) ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕЯКИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

Автор(и) Мостов’як С.М., канд. с.-г. наук, , Уманський національний університет садівництва
Мостов’як І.І., кандидат с.-г. наук, доцент, Уманський національний університет садівництва
Воєвода Л. І., , , Уманський національний університет садівництва
Фоменко О. О., , , Уманський національний університет садівництва
Рубрика 202 "Захист і карантин рослин"
рік номер журналу №1,2021
сторінки 140-144 індекс УДК 632.7; 57.022
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2021-1-140-144 (Лінк)
Аннотація Впродовж тривалого часу (від 2005 р.) нами проводилася низка досліджень видового складу ентомокомплексів, що заселяють різні біоценози, в т.ч. і штучно створені. Під дією змін в параметрах навколишнього середовища формування і різноманітність ентомокомплексів дуже варіює. Ми досліджували ентомофауну зернових культур таягідників. Дослідження проводилися на досить широкому географічному просторі Лісостепової зони. Залежно від змін у екологічних умов (температур, відносної вологості) біологічні особливості членистоногих значно варіювали. На території сучасного Уманського району кліматичні показники змінилися у бік зростання температури і зниження вологості. Крім того кількість опадів по місяцях дуже варіює. Це вносить свої корективи у життєдіяльність членистоногих і їх кормової бази - рослин. З'явилися нові види членистоногих, зокрема павуків, що не були притаманні цій зоні.
Ключові слова членистоногі, комахи, екологічні умови, трофічні зв'язки
Завантажити файл    (завантажень: 90)