Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

ВЕРИФІКАЦІЯ СПОСОБУ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА СТАНДАРТИЗОВАНОЇ ЯКОСТІ

Автор(и) Макаренко Н.А., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Подзерей Р.В., , , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2021 номер журналу №1,2021
сторінки 54-59 індекс УДК 631.41:551.5]:633/635-021.4
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2021-1-54-59 (Лінк)
Аннотація У статті наведено результати верифікації способу встановлення придатності ґрунтово-кліматичних умов для виробництва органічної продукції рослинництва стандартизованої якості на прикладі пшениці озимої. Дослідження проведено в умовах Черкаської області, де визначено райони з повною відповідністю вимогам культури температурного режиму, райони з недостатнім рівнем родючості та райони з можливими негативним впливом кількості опадів. Верифікацію способу здійснено на базі ФГ АФ «Базис», який знаходиться в Уманському районі Черкаської області. Теоретичними розрахунками показано, що згідно результатів еколого-агрохімічної паспортизації та багаторічних кліматичних даних, в умовах Уманського району можливо отримати зерно пшениці озимої 1 класу якості. Проте, більш детальне вивчення ґрунтово-кліматичних умов на рівні місцевого облаштування території (ФГ АФ «Базис») засвідчило про відхилення від оптимальних значень окремих параметрів ґрунту (вмісту азоту) і кліматичних характеристик (кількості опадів) для формування рослинами пшениці озимої високоякісного зерна. Визначення у зерні пшениці озимої вмісту масової частки білку і сирої клейковини підтвердило це припущення - рослини сформували зерно лише 3 класу якості. Результати дослідження свідчать, що для отримання органічної продукції рослинництва стандартизованої якості, виробники (оператори) органічного виробництва мають обов’язково враховувати вимоги культури до ґрунтовокліматичних умов, що у свою чергу вимагає від операторів органічного виробництва врахування ґрунтово-кліматичних умов як на регіональному, так і на локальному рівнях облаштування території.
Ключові слова органічне виробництво, ґрунтово-кліматичні умови, стандартизована якість продукції, пшениця озима
Завантажити файл    (завантажень: 242)