Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН АГРОЕКОСИСТЕМИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ

Автор(и) Ткачук О. П., кандидат с.-г. наук, , Вінницький національний аграрний університет
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2021 номер журналу №1,2021
сторінки 30-33 індекс УДК 632.913/631.582
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2021-1-30-33 (Лінк)
Аннотація Стаття присвячена вирішенню проблеми підвищення стійкості посівів пшениці озимої до впливу найпоширеніших хвороб, бур’янів і шкідників за вирощування після попередників шести видів бобових багаторічних трав без використання пестицидів. Показано частку ураження листкової поверхні пшениці озимої хворобами септоріоз і борошниста роса. Проаналізовано чисельність личинок травневого хруща. Досліджено рівень забур’яненості посівів пшениці озимої у розрізі попередників із визначенням переважаючих видів бур’янів після кожного з них. Досліджено рівень урожайності пшениці озимої залежно від попередників та виявлено кореляційно-регресійні залежності між нею та поширенням шкідників, хвороб та бур’янів у їх посівах. Доведено тісний кореляційний зв'язок між урожайністю пшениці озимої та часткою пошкодження листової поверхні борошнистою росою. Показано, що найвищий рівень урожайності пшениці озимої спостерігається після конюшини лучної. Найменше ураження листової поверхні рослин пшениці озимої борошнистою росою було виявлено після попередника конюшини лучної. Ураження листової поверхні пшениці озимої хворобою септоріоз було найменшим після попередника буркуну білого. На період сівби пшениці озимої не було виявлено личинок хруща травневого в орному шарі ґрунту після попередників люцерни посівної, буркуну білого і козлятнику східного. Найменшу кількість бур’янів на час весняного росту пшениці озимої було виявлено після попередника буркуну білого.
Ключові слова пшениця озима, посів, фітосанітарний стан, урожайність, попередники, бобові багаторічні трави
Завантажити файл    (завантажень: 152)