Уманський НУС | сьогодні: 24.10.2023

БАЛАНС ФОСФОРУ В ҐРУНТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОСФОРДЕФІЦИТНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ

Автор(и) Господаренко Г.М., доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Мартинюк А. Т., кандидат с.-г. наук, , Уманський національний університет садівництва
Бойко В. П., , , Уманський національний університет садівництва
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2021 номер журналу №1,2021
сторінки 21-26 індекс УДК 631.445.2(477.41/.42):551
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2021-1-21-26 (Лінк)
Аннотація Встановлено вплив тривалого застосування фосфордефіцитної системи удобрення в польовій сівозміні (пшениця озима, кукурудза, ячмінь ярий, соя) на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому Правобережного Лісостепу України на вміст фосфору в рослинах, витрати його на формування одиниці врожаю, розраховано баланс фосфору та індекс ефективності застосування різних доз фосфорних добрив. Встановлено, що вміст фосфору в зерні й насінні сільськогосподарських культур під впливом фосфорних добрив змінюється на 12–50 %, а у соломі і стебелинні – на 13–37 % залежно від варіанту досліду. Показано, що в незерновій частині врожаю міститься незначна частина фосфору – 24–54 % від господарського винесення залежно від культури. Розраховано, що у разі залишення її на полі на добриво за середньорічного внесення N110P60K80 це компенсує витрати фосфору на формування врожаю лише на 33 %. Коефіцієнт використання фосфору з мінеральних добрив, що вносилися в сівозміні впродовж восьми років у дозі N110P30–60K80 на 1 га площі сівозміни, становить 36–46 %. За внесення Р30 і Р60 на тлі N110К80 та залишення нетоварної частини урожаю культур на полі на добриво баланс фосфору в ґрунті формується з інтенсивністю відповідно 67 і 117 %. За індексом комплексного оцінювання (ІКО), який враховує сім показників: окупність 1 кг д. р. мінеральних добрив; додатково умовно чистий прибуток; чистий енергетичний прибуток; баланс гумусу та інтенсивність балансу азоту, фосфору і калію, найліпшим варіантом досліду є застосування на 1 га площі польової сівозміни N110P60K80. Це свідчить про недоцільність навіть тимчасового зниження дози фосфорних добрив у польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому в Правобережному Лісостепу України. Зменшення її до 30 кг/га д. р. знижувало ІКО з 1,38 до 1,25.
Ключові слова баланс фосфору, чорнозем опідзолений, удобрення, польова сівозміна, продуктивність
Завантажити файл    (завантажень: 169)