Уманський НУС | сьогодні: 03.09.2022

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАПНУВАННЯ ДЕРНОВОПІДЗОЛИСТОГО ЗВЯЗНОПІЩАНОГО ГРУНТУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

Автор(и) Польовий В.М., доктор сільськогосподарських наук, директор Інституту сільського господарства західного Полісся НААНУ, Інститут сільського господарства західного Полісся НААНУ
Гнатів П. С., доктор біологічних наук, завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства, Львівський національний аграрний університет
Лагуш Н. І., кандидат с.-г. н., доцент кафедри агрохімії та ґрунтознавства, Львівський національний аграрний університет
Ювчик Н., , , Інститут сільського господарства західного Полісся НААНУ
Іванюк В. Я., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії та ґрунтознавства, Львівський національний аграрний університет
Рубрика 201 "Агрономія"
рік номер журналу №1,2021
сторінки 14-20 індекс УДК 631.445.2(477.41/.42):551
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2021-1-14-20 (Лінк)
Аннотація Cтаттю присвячено дослідженню впливу кліматичних факторів на динаміку кислотності дерновопідзолистого грунту та продуктивність сівозміни за різних норм доломітового борошна СаМg(СО3)2 і вапна (СаСО3) у зв’язку зі змінами клімату в Західному Поліссі України. Результати дослідження показали, що внесення 1,5 норми за гідролітичною кислотністю доломітного борошна на фоні мінеральних добрив N112Р82К105 знижує кислотність уже після другого року застосування до 6,03 одиниці рНKCl і зберігалася в такому значенні впродовж двох ротацій сівозміни. За внесення 1,0 ГК норми доломітового борошна такий ефект спостерігали лише на п’ятий рік після застосування і тривалість післядії була коротшою. Застосування 1,0 ГК норми вапняного борошна було менш ефективним порівняно з ідентичною нормою доломітового. Ефективність доломітового борошна підвищується за помірного одночасного потепління та зволоження клімату. Проте кореляція між кліматичними показниками є середньою і негативною (r = –0,50) упродовж 8-річної ротації сівозміни за період 2011‒2019 років. Середня продуктивність сівозміни за дві ротації (2011‒2019 рр.) значно залежала (r = 0,97) від середнього за ці роки показника рНKCl.
Ключові слова дерново-підзолистий з’язнопіщаний грунт, норми меліоранту, вапнування, середня температура, опади, кореляція, продуктивність сівозміни
Завантажити файл    (завантажень: 74)