Уманський НУС | сьогодні: 07.01.2023

СКЛАДОВІ ВОДООЩАДЛИВОГО РЕЖИМУ ЗРОШЕННЯ ІНТЕНСИВНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ ЗА КРАПЛИННОГО СПОСОБУ ПОЛИВУ

Автор(и) Шемякін М.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри лісового господарства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Кирилюк В.П., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри лісового господарства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Рубрика Сільськогосподарські меліорації
рік 2017 номер журналу №1, 2017
сторінки 82-90 індекс УДК 631.674.6:634.11
Індекс DOI
Аннотація На основі досліджень встановлено, що у зоні нестійкого зволоження під час найбільшої витрати вологи у інтенсивних яблуневих садах спостерігається нестача опадів, яку для отримання стабільних високих врожаїв необхідно компенсувати за рахунок зрошення. У середньому за період досліджень нестача опадів впродовж вегетаційного періоду зафіксована у квітні, травні, липні та серпні і припадає на основні критичні періоди розвитку яблуні. Основна маса кореневої системи яблуні на вегетативній підщепі М.9 за парової системи утримання ґрунту в саду розташовується на глибині 0–40 см, де зосереджено 84 % загальної довжини коріння. У сторону міжряддя на відстані 0–100 см від стовбура зосереджено 83 % загальної довжини коріння. Виявлено, що у середньому за вегетацію 87 % ґрунтової вологи яблуня споживає із шару 0–40 см. Товща активного вологообміну впродовж вегетації не змінюється, а величина споживання вологи коливається залежно від її наявності у ґрунтовій товщі. Глибина промочування ґрунту при поливах повинна, зважаючи на глибину активного вологообміну, становити 40 см. Враховуючи зменшення сумарного водоспоживання яблунею у другій половині вегетації, відповідно до її біологічних особливостей, доцільно змінювати і рівень вологості ґрунту. Найбільш оптимальним є перемінний режим зрошення із підтриманням вологості ґрунту не нижче 80 % НВ у першу половину вегетації і 70 % НВ у другу. Такий водоощадливий режим зрошення у поєднанні із мульчуванням пристовбурних смуг дає можливість отримувати врожай на рівні 30,8 т/га за заощадження 62 % поливної води. За таких умов кількість поливної води, яка витрачається на одиницю додаткової продукції значно менша і складає 22 м3/т. Зрошувальна норма становить 220 м3/га. Режим зрошення за передполивного порогу 70 % НВ у поєднанні з мульчуванням пристовбурних смуг створює умови для отримання врожаю 27,2 т/га за ефективного використання поливної води. Однак застосування такого режиму зрошення потребує економічного обґрунтування у конкретних умовах господарювання. Незалежно від забезпеченості вегетаційного періоду опадами, зрошення є визначальним фактором у формуванні врожайності яблуні. Системи утримання ґрунту в саду мають значно менший вплив, який змінюється залежно від забезпеченості вегетаційного періоду опадами і складає від 10 до 2 %.
Ключові слова яблуня, водоощадливий режим зрошення, глибина промочування, поливна норма, мульчування, урожайність
Завантажити файл    (завантажень: 416)