Уманський НУС | сьогодні: 13.02.2023

Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні

Автор(и) Господаренко Г.М., доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Прокопчук І.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Рубрика Агрохімія
рік 2014 номер журналу №1
сторінки 8-12 індекс УДК 631.82
Індекс DOI
Аннотація В статті проведено аналіз змін основних параметрів показників родючості ґрунту, а саме кислотно-основних його властивостей, які в сучасних умовах використання ґрунтів мають особливо важливе значення, у зв’язку із їх підкисленням. У роботі обґрунтовано та доведено можливість зниження негативної дії різних чинників на кислотно- основні властивості, завдяки застосуванню періодичного вапнування. Встановлено, що на кислотно-основні властивості чорнозему опідзоленого суттєвий вплив має система удобрення. На основі проведених досліджень було доведено, що мінеральна система удобрення найістотніше впливає на підкислення ґрунту і, відповідно, зміщення кислотно-основної рівноваги у бік підкислення. На основі проведених досліджень розроблено рекомендації щодо покращення кислотно-основних властивостей, які послугували науковим підґрунтям для розробки заходів з покращення властивостей ґрунту, що в кінцевому результаті забезпечить не лише покращення властивостей ґрунту, а й підвищення продуктивності вирощуваних культур.
Ключові слова родючість ґрунту, кислотно-основні властивості, кислотність ґрунту, сума ввібраних основ, ємність катіонного обміну, відтворення родючості ґрунту, деградація ґрунтів, декальцинація ґрунтів
Завантажити файл    (завантажень: 503)