Уманський НУС | сьогодні: 04.10.2021

№1, 2014

1 Господаренко Г.М.
Прокопчук С.В.
Вплив азотних добрив на поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай нуту
УДК: 631.84:631.42:635.657, стор. 3-8, завантажень (716)
2 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
УДК: 631.82, стор. 8-12, завантажень (432)
3 Недвига М.В.
Галасун Ю.П.
Прокопчук І.В.
Стасінєвич О.Ю.
Щільність та водопроникність чорнозему опідзоленого залежно від систем удобрення сільськогосподарських культур у польовій сівозміні
УДК: 631.43 : 631.8, стор. 12-17, завантажень (308)
4 Волошина Л.Г. Чисельність еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери пшениці озимої на фоні різних попередників і біологічно активних препаратів
УДК: 579.22:633.11:631.582.2:631.811.98, стор. 69-74, завантажень (372)
5 Копитко П.Г.
Петришина І.П.
Поживний режим ґрунту та врожайність молодих дерев груші за оптимізації мінерального живлення
УДК: 631.445.2:634.13:631.8, стор. 17-21, завантажень (413)
6 Господаренко Г.М.
Пташник М.М.
Динаміка вмісту азоту в рослинах жита озимого та коефіцієнт його використання з добрив
УДК: 631.82, стор. 21-25, завантажень (457)
7 Єщенко В.О.
Калієвський М.В.
Напруження екологічної рівноваги за мінімалізації зяблевого обробітку ґрунту
УДК: 631.51:631.95, стор. 25-29, завантажень (372)
8 Карнаух О. Б. Забур’яненість посівів і врожайність культур п’ятипільної сівозміни залежно від заходів мінімалізації механічного обробітку грунту
УДК: 632.51: 631.559: 633.1: 631.51, стор. 29-35, завантажень (435)
9 Шемякін М.В. Вплив мульчування пристовбурних смуг в інтенсивних яблуневих садах на врожайність та ефективність використання поливної води
УДК: 631.674.6:631.544.7:634.11/.12, стор. 35-40, завантажень (446)
10 Заболотний О.І.
Заболотна А. В.
Рівень забур’яненості та врожайності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90
УДК: 631.82, стор. 40-46, завантажень (380)
11 Полторецький С.П. Вплив особливостей збору врожаю на формування якісних показників насіння проса
УДК: 631.554:631.53.01:633.16, стор. 46-49, завантажень (407)
12 Кравченко В.С. Попередник і строк сівби, як фактор сортової технології вирощування пшениці ярої у південній частині Правобережного Лісостепу
УДК: 631.53.04.633.11(477.46), стор. 49-54, завантажень (449)
13 Грицаєнко З.М.
Підан Л.Ф.
Забур’яненість та врожайність посівів соняшнику за різних способів застосування гербіцидів Дуал Голд 960, Фюзилад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим
УДК: 632.51:633.85:632.954:631.811.98, стор. 54-60, завантажень (376)
14 Карпенко В.П.
Притуляк Р.М.
Фізіологічні зміни у рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин
УДК: 581.17:633.16:632.954, стор. 60-65, завантажень (393)
15 Грицаєнко З.М.
Даценко А.А.
Анатомічна структура епідермісу листкового апарату гречки за дії біологічних препаратів
УДК: 581.45:633.12:631.811.98, стор. 65-69, завантажень (388)
16 Парій Ф.М.
Діордієва І. П.
Оцінка низькостеблових форм чотиривидових тритикале за основними господарсько–цінними ознаками
УДК: 633.1: 631.527, стор. 74-78, завантажень (343)
17 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Порівняльна оцінка круп’яних властивостей зерна ярих пшениці, тритикале та ячменю
УДК: 664.64:633.11:633.19, стор. 78-83, завантажень (695)
18 Дмитрук Є.А.
Новіков В. В.
Полянецька І.О.
Вплив зволожування зерна тритикале та тривалості відволожування на вихід ядра
УДК: 632.7/477.7, стор. 83-88, завантажень (233)
19 Бредіхіна Ю.Л.
Соломаха Т. Д.
Еколого-флористичні особливості формування спонтанної рослинності паркової зони м. Мелітополя
УДК: 581.526.7: 630*27(477.64–21), стор. 88-91, завантажень (392)
20 Варлащенко Л. Г. Впровадження інтродукованих видів родини Caprifoliaceae Juss. в озеленення населених місць
УДК: 712:582.971.1:581.522.4, стор. 91-96, завантажень (216)
21 Парубок М.І.
Мамчур Т.В.
Свистун О.В.
Інтродукція рідкісних та зникаючих деревних і чагарникових рослин у ботанічному розсаднику Уманського національного університету садівництва та перспективи використання їх в озелененні
УДК: 58.08:635.054:712.4(477.46), стор. 96-102, завантажень (1011)
22 Величко Ю.А.
Пушка І.М.
Поліщук В.В.
Результати інтродукції Cyclamen Coum Mill. у Правобережний Лісостеп України
УДК: 582.918.3:581.9, стор. 102-105, завантажень (375)
23 Ібрагімов К.Х. Проблеми розвитку садівництва Росії в умовах мінливого клімату
УДК: 634, стор. 105-107, завантажень (207)
24 Красноштан Т.В.
Балабак А. Ф.
Стратифікація та схожість насіння сортів смородини золотистої (Ribes Aureum Pursh.)
УДК: 631.53.03:634.724 (477.46), стор. 107-112, завантажень (502)
25 Осокіна Н.М.
Заморська І.Л.
Зміст і склад органічних кислот у суниці (Fragaria Ananassa Duch.) різних сортів, вирощених в Правобережному Лісостепу України
УДК: 634.75:577.1, стор. 112-117, завантажень (245)
26 Осіпов М.Ю. Особливості росту і розвитку надземної частини глоду одноматочкового в лісових насадженнях Правобережного Лісостепу України
УДК: 630*5:630*2:634.17(477.46), стор. 117-120, завантажень (371)